รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCSB18GG
 • VPCSB19GG
 • VPCSB18GW
 • VPCSB17GG
 • VPCSB16FG
 • VPCSB16FA
 • VPCSB18GA
 • VPCSB16FH
 • VPCSB16FF
 • VPCSB16FW
 • VPCSB19GW
 • VPCSB18GH
 • VPCSB17GW

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Sony Shared Library

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 5.8.0.11120

ขนาดของไฟล์

 • 4.77 MB

วันที่ออก

 • 2011-07-21

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit

ดาวน์โหลด

กรุณาทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นต่อไปนี้ตามลำดับของการดาวน์โหลด

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลด ไฟล์ .exe นี้ ไปยังไดเรกตอรี่ temporary หรือ download (กรุณาจำไดเรกตอรี่นี้ไว้สำหรับการอ้างอิง)
2. ไปยังไดเรกตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้
3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe นั้นเพื่อเริ่มทำการติดตั้ง
4. ทำตามตัวช่วยติดตั้งที่ปรากฎขึ้นมาและเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นถ้าจำเป็น