รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VPCZ135GG
  • VPCZ138GG
  • VPCZ135GW
  • VPCZ135GA
  • VPCZ138GW
  • VPCZ138GK
  • VPCZ136GH
  • VPCZ136GG
  • VPCZ136GW
  • VPCZ137GG
  • VPCZ138GA
  • VPCZ139GG
  • VPCZ136GA
  • VPCZ135GK
  • VPCZ139GA
  • VPCZ136GF
  • VPCZ136GK

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้ง Intel Ethernet Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 11.5.10.0

ขนาดของไฟล์

  • 1.1233001MB

วันที่ออก

  • 2010-09-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit

ดาวน์โหลด

ให้ทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิชั่นต่อไปนี้ตามลำดับของการดาวน์โหลดมา

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ .exe ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้
3. ดับเบิลคลิกที่ .exe เพื่อเริ่มการติดตั้ง
4. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น