รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCZ135GG
 • VPCZ138GG
 • VPCZ135GW
 • VPCZ135GA
 • VPCZ138GW
 • VPCZ138GK
 • VPCZ136GH
 • VPCZ136GG
 • VPCZ136GW
 • VPCZ137GG
 • VPCZ138GA
 • VPCZ139GG
 • VPCZ136GA
 • VPCZ135GK
 • VPCZ139GA
 • VPCZ136GF
 • VPCZ136GK

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง Audio Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 6.0.1.6028

ขนาดของไฟล์

 • 55.57 MB

วันที่ออก

 • 2010-09-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit

ดาวน์โหลด

ให้ทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิชั่นต่อไปนี้ตามลำดับของการดาวน์โหลดมา

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ .exe ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้
3. ดับเบิลคลิกที่ .exe เพื่อเริ่มการติดตั้ง
4. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น