รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCS136FK
 • VPCS136FG
 • VPCS135FG
 • VPCS135FW
 • VPCS135FH
 • VPCS135FK
 • VPCS137GW
 • VPCS137GF
 • VPCS136FW
 • VPCS137GG
 • VPCS133GN
 • VPCS136FA
 • VPCS137GK
 • VPCS137GH
 • VPCS137GA
 • VPCS135FA

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง Synaptics Pointing Driver

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 15.0.9.0

ขนาดของไฟล์

 • 31.31 MB

วันที่ออก

 • 2010-09-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit

ดาวน์โหลด

ให้ทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และแอพพลิชั่นต่อไปนี้ตามลำดับของการดาวน์โหลดมา

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ .exe ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้
3. ดับเบิลคลิกที่ .exe เพื่อเริ่มการติดตั้ง
4. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น