รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

ข้อสำคัญ: ไฟล์นี้ใช้สำหรับเครื่องรุ่นที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่ได้มีเครื่องจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ครบทุกรุ่น

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ

 • ปรับปรุงการเล่นสำหรับสถานี TuneIn บางอัน
  หมายเหตุ:
  • ถ้าหากท่านใช้ แอปพลิเคชัน HDD Audio Remote ท่านจะต้องทำการอัปเดตแอปพลิเคชันนั้นด้วย
  • เวอร์ชันล่าสุดของ แอปพลิเคชัน HDD Audio Remote ไม่รองรับระบบปฏิบัติการ Android 3 (หรือก่อนหน้านั้น) หรือ iOS 8 (หรือก่อนหน้านั้น)

[+] ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัปเดตก่อนหน้านี้

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัปเดตเฟิร์มแวร์ 19404R สำหรับ HAP-S1 / HAP-Z1ES

เวอร์ชันของไฟล์

 • เวอร์ชัน 19404R

ออกวันที่

 • 14 มกราคม 2564

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

ซอฟต์แวร์ของท่านอาจจะได้รับการอัพเดตเรียบร้อยแล้ว ถ้าหมายเลขเวอร์ชันเป็น 19404R หรือสูงกว่าท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดตอีก

ถ้าหากท่านไม่แน่ใจ จะสามารถทำการตรวจเช็คได้ง่ายดายว่าเฟิร์มแวร์ของท่านเป็นเวอร์ชันใด:

 1. เปิดเครื่องเล่นขึ้นมา
 2. กด HOME บนเครื่องเล่นและรอจนกระทั่งเมนูโฮม (Home) แสดงขึ้นมาบนจอ LCD ก่อนที่จะทำต่อไป
 3. ที่เมนูโฮม (Home) เลือกที่การตั้งค่า (Settings) จากนั้นเลือกที่ ENTER โดยใช้แป้น Jog dial
 4. ที่เมนู การตั้งค่า (Settings) เลือกที่ การตั้งค่าระบบ (System Settings) จากนั้นเลือกที่ ENTER โดยใช้แป้น Jog dial
 5. เลื่อนไปที่ System Information และเลือกที่ ENTER
 6. บนหน้าจอ LCD หมายเลขเฟิร์มแวร์จะแสดงเหมือนแบบนี้:
  "Software Version 19404R" - ถ้าหากหมายเลขเวอร์ชันเป็น 19404R หรือสูงกว่า แสดงว่าท่านมีเฟิร์มแวร์ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้ว

สิ่งที่คุณต้องการ

 • สายเคเบิล Ethernet สำหรับเชื่อมต่อเครื่องเล่นของท่านกับอินเทอร์เน็ต ในกรณีการเชื่อมต่อ LAN แบบใช้สาย
 • การเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้

ข้อสังเกตที่สำคัญ

การอัปเดตโดยทั่วไปจะเป็นสิ่งที่ง่ายมาก ต่อไปนี้จะเป็นวิธีการที่่ท่านจะมั่นใจได้ว่าทำได้ถูกต้องแล้วตั้งแต่ตอนแรก:

 • อ่านคำแนะนำอย่างถี่ถ้วน ไม่เช่นนั้นเครื่องเล่นของท่านอาจจะเสียหายได้
 • ห้ามทำการปิดเครื่องเล่น - หรือ ปลดออกจากแหล่งจ่ายไฟ - ในระหว่างการอัปเดต
 • ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ เว้นแต่จะมีการระบุให้ทำเช่นนั้นในคำแนะนำ

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

การเซ็ตอัปอุปกรณ์:

 1. เชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับอินเทอร์เน็ตด้วยสายเคเบิล Ethernet หรือ Wi-Fi
 2. เปิดเครื่องเล่นขึ้นมา

การหาตัวอัปเดต:

 1. กด HOME และรอจนกระทั่งเมนูโฮม (Home) แสดงขึ้นมาบนจอ LCD ก่อนที่จะทำต่อไป
 2. ที่เมนูโฮม (Home) เลือกที่การตั้งค่า (Settings) จากนั้นเลือกที่ ENTER โดยใช้แป้น Jog dial
 3. ที่เมนูการตั้งค่า (Settings) เลือกที่ อัปเดตเครือข่าย (Network Update) จากนั้นเลือกที่ ENTER โดยใช้แป้น Jog dial
 4. จะมีข้อความ ทำการอัปเดตเวอร์ชันหรือไม่ (Perform version update)? แสดงขึ้นมาที่จอ LCD
 5. เลือกที่ ตกลง (OK) และจากนั้นกดที่ ENTER
 6. การดาวน์โหลดจะเริ่มต้นขึ้น และท่านจะเห็นหน้าจอดาวน์โหลดในจอ LCD
 7. หลังการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น การอัปเกรดจะเริ่มขึ้น และท่านจะเห็นหน้าจอการอัปเกรดในจอ LCD
 8. หลังการอัปเกรดเสร็จสิ้นเครื่องเล่นจะเริ่มใหม่อัตโนมัติ ห้ามใช้หรือปิดเครื่องเล่นจนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์
 9. การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ ถ้าหมายเลข เวอร์ชันเป็น 19404R แสดงว่า การอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นสำเร็จแล้ว

คำถามและคำตอบ

ปัญหาที่เป็นไปได้ในระหว่างการอัปเดต

จะทำอะไรได้บ้าง ถ้าหากท่านมีปัญหาในการอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องเล่นของท่าน โดยการใช้อินเทอร์เน็ต

ข้อความ "ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ (Cannot connect to server)" แสดงในจอ LCD
ปัญหาอาจจะมาจากการเชื่อมต่อของเครือข่าย

 1. ในกรณีของการเชื่อมต่อ LAN แบบใช้สาย ให้ตรวจดูว่ามีสาย LAN เชื่อมต่ออยู่แล้ว
 2. ในการตั้งค่าของเครือข่าย ให้ตรวจเช็คดูว่าเครื่องเล่นของท่านมี IP address ของตนเองหรือไม่
 3. ลองทำการอัปเดตดูอีกครั้ง

เพาเวอร์มีการปิดลงไปในระหว่างที่การอัปเดตกำลังดำเนินการอยู่
เปิดเครื่องเล่นและลองทำการอัปเดตดูอีกครั้ง

กระบวนการดาวน์โหลด (ขั้นตอนที่ 6 ใน 'รับการอัปเดตข้างต้น (Get the update above')) ใช้เวลาเกิน 60 นาทีแล้ว และยังคงทำไม่เสร็จ
ให้ยกเลิกการอัปเดตโดยใช้เครือข่าย และจากนั้นตรวจดูการเชื่อมต่อของเครือข่าย

กระบวนการดาวน์โหลด (ขั้นตอนที่ 7 ใน 'รับการอัปเดตข้างต้น (Get the update above')) ใช้เวลาเกิน 60 นาทีแล้ว และยังคงทำไม่เสร็จ

 1. ถอดสายกำลังไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟ แล้วทำการเชื่อมต่อเข้าไปใหม่หลังจากผ่านไปแล้วหลายนาที
 2. เปิดเครื่องเล่นขึ้นมา
 3. ลองทำการอัปเดตดูอีกครั้ง

การ ประมวลผลฐานข้อมูลการอัปเดตหยุดทำงานโดยมีข้อความแสดงว่าล้มเหลว
ให้ปิดเครื่องเล่นและเปิดขึ้นมาใหม่ เริ่มทำการประมวลผลฐานข้อมูลการอัปเดตใหม่