รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • XAV-AX5000
ข้อสำคัญ: ไฟล์นี้ใช้สำหรับเครื่องรุ่นที่ระบุไว้เท่านั้น. ไม่ได้ใช้สำหรับเครื่องทั้งหมดที่จำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด.

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ

 • แก้ไขอาการที่ CarPlay ไม่ทำงานหรือแสดงเมื่อมีการแจ้งเตือนเช่น คำแนะนำในการดู (Navigation Guidance) หรือเสียงบิ๊บ เข้ามาในช่วงที่กำลังโทรศัพท์
 • ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัปเดตก่อนหน้านี้

 • แก้ปัญหาหน้าจอเป็นสีดำ หลังจากติดเครื่องยนต์รถในระหว่างที่ใช้ฟังก์ชัน Android Auto
 • แก้ปัญหาเรื่องฟังก์ชันการโทรผ่าน Bluetooth® ไม่ทำงานกับการใช้อุปกรณ์ iOS™12
 • ปรับปรุงพื้นที่การใช้งานสัมผัสที่ขยายออกมาเมื่อทำการเลือกการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าของจูนเนอร์ (Tuner preset)
 • แก้ไขอาการเรื่องเสียงถูกตัดเมื่อปรับ High Pass Filter (HPF) ไปที่ ON

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อของไฟล์ Zip

 • XAV-AX5000_v104.zip

เวอร์ชันของไฟล์

 • 1.04

ขนาดของไฟล์

 • 8.10 MB (8,501,072 ไบต์)

ออกเมื่อวันที่

 • 05-11-2020

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันที่ติดตั้งไว้ของตัวเครื่อง:
ถ้าหากเวอร์ชันมีแสดงเป็น "1.04", ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้อีก.

 1. เปิดตัวเครื่องหลักไปที่ "ON"
 2. เลือกที่ "Settings" จากหน้าจอ Home .
 3. เลือกที่ "General".
 4. เลือกที่ "Firmware Version". เวอร์ชั่นปัจจุบัน จะแสดงออกมา.

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

วิธีการดาวน์โหลดตัวอัปเดต

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB เข้ากับเครื่องพีซีของท่าน ที่มีพื้นที่ว่าง 10 MB หรือมากกว่า และใช้อุปกรณ์หน่วยความจำ USB 32 GB หรือน้อยกว่า(FAT16 / FAT32).
   หมายเหตุ:
  • หน่วยความจำ USB ที่เป็นฟอร์แมท exFAT จะไม่ได้รับการรองรับ.
  • หน่วยความจำ USB ที่มีความจุมากกว่า 32 GB จะไม่ได้รับการรองรับ.
 2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องพีซีของท่านเชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เน็ต
 3. ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับอัปเดต ไปให้กับเครื่องพีซีของท่าน.
 4. ขยายไฟล์ zip ที่ดาวน์โหลดมา จะมีด้วยกัน 3 ไฟล์ (SO1040.FIR/MC1040.U88/DS1040.up6).
 5. คัดลอกไฟล์ทั้ง 3 ไปที่ไดเร็กตอรี่รากของหน่วยความจำ USB ที่เชื่อมต่อกับเครื่อง PC ของท่าน.
 6. ถอดหน่วยความจำ USB นั้นออกจากเครื่องพีซีของท่าน.

ข้อสังเกตที่สำคัญ

 • จอดรถของท่านไว้ในสถานที่ปลอดภัย และติดเครื่องยนต์เพื่อป้องกันการตกของแรงดันไฟของตัวเครื่อง
 • กรุณาอย่าปิดตัวเครื่องในระหว่างการอัปเดตนี้.
 • กรุณาอย่าปลดการเชื่อมต่อหน่วยความจำ USB ออกในระหว่างการอัปเดตนี้.
 • ตั้งค่าเวลา และวันที่ ใหม่หลังการอัปเดต.

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งตัวอัปเดต

 1. เชื่อมต่อหน่วยความจำ USB เข้ากับพอร์ต USB1 ของตัวเครื่องหลัก.
 2. เลือกที่ "Settings" จากหน้าจอ Home . กรุณาทำการปัดจากด้านล่างของหน้าจอ Home , จากนั้นจากด้านขวาไปด้านซ้ายถ้าหากท่านไม่สามารถหาไอคอน "Settings" พบ.
 3. เลือกที่ "General".
 4. เลือกที่ "Firmware Version".
 5. เลือกที่ "Update".
  • ตรวจสอบโครงสร้างของไฟล์ของหน่วยความจำ USB นั้นดู ถ้าหากท่านไม่สามารถกดปุ่ม"Update". หน่วยความจำ USB อาจจะมีไฟล์สำหรับอัปเดตนี้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง, หรืออาจจะเป็นชนิดที่รองรับไม่ได้.
  • ตรวจสอบไฟล์ต่าง ๆ ของหน่วยความจำ USB ถ้าหากมีข้อความ"Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB1 port(กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์สนับสนุนนี้ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB (ที่มีตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์อยู่) เข้ากับพอร์ต USB1)" แสดงขึ้นมาที่ตัวเครื่องหลัก. หน่วยความจำ USB นั้นอาจจะไม่มีไฟล์สำหรับการอัปเดตที่ถูกต้อง.
  • กรุณาทำการดาวน์โหลดไฟล์สำหรับอัปเดตตัวล่าสุด ถ้าหากเวอร์ชันไม่ได้แสดงเป็น 1.04. ท่านอาจจะใช้ไฟล์สำหรับอัปเดตที่ไม่ถูกต้อง.
 6. เลือกที่ "Update" อีกครั้ง. ตัวเครื่องจะเริ่มทำการอัปเดต.
 7. เมื่อมีข้อความต่อไปนี้แสดงขึ้นมา ให้ถอดหน่วยความจำ USB นั้นออก และใส่เข้าไปที่พอร์ต USB2 ของตัวเครื่องหลัก.
  "กรุณาตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ออกจากพอร์ต USB1 และเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB2. การอัปเดตจะทำงานต่อไปโดยอัตโนมัติ."

  การอัปเดตจะทำงานต่อไป. จะใช้เวลาในการอัปเดตนี้ประมาณ 3 นาที จนเสร็จสิ้น.

ขั้นตอนที่ 2 : การตรวจสอบว่าการอัปเดตทำได้สำเร็จแล้ว

 1. เปิดตัวเครื่องหลักไปที่ "ON"
 2. เลือกที่ "Settings" จากหน้าจอ Home .
 3. เลือกที่ "General".
 4. เลือกที่ "Firmware Version". เวอร์ชั่นปัจจุบัน จะแสดงออกมา. เมื่อ 1.04 จะแสดงในหมายเลข "version" , แสดงว่าการอัปเดตนั้นทำได้เสร็จสิ้นแล้ว.

ถ้าหากท่านไม่สามารถทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ กรุณาลองทำใหม่อีกครั้งโดยใช้อุปกรณ์ USB ตัวอื่น.