รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • XAV-1500

ข้อสำคัญ: ไฟล์นี้ใช้สำหรับเครื่องรุ่นที่ระบุไว้เท่านั้น. ไม่ได้ใช้สำหรับเครื่องทั้งหมดที่จำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด.

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ

 • แก้ไขอาการเริ่มเล่นไฟล์ FLAC มีการติดขัดเมื่อมีข้อมูลเสียงอยู่ในส่วนแรกของไฟล์นั้น
 • ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัปเดตก่อนหน้านี้

 • แก้ไขปัญหาที่การควบคุมแบบสัมผัสของโหมด WebLink Cast ไม่ทำงานเมื่อใช้งาน Host App บน iOS 13.4 หรือใหม่กว่า

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อของไฟล์ Zip

 • XAV-1500_v112.zip

เวอร์ชันของไฟล์

 • 1.12

ขนาดของไฟล์

 • 8.14 MB (8,537,384 ไบต์)

ออกเมื่อวันที่

 • 05-11-2020

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันที่ติดตั้งไว้ของตัวเครื่อง:
ถ้าหากเวอร์ชันมีแสดงเป็น 1.12, ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้อีก.

 1. เปิดตัวเครื่องหลักไปที่ "ON"
 2. เลือกที่ "Settings" จากหน้าจอ Home .
 3. เลือกที่ "General".
 4. เลือกที่ "Firmware Version". เวอร์ชั่นปัจจุบัน จะแสดงออกมา.

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

วิธีการดาวน์โหลดตัวอัปเดต

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB เข้ากับเครื่องพีซีของท่านที่มีพื้้นที่ว่างอย่างน้อย 10 MB และใช้อุปกรณ์ที่มีหน่วยความจำ USB สูงสุด 32 GB (FAT16/FAT32)
  หมายเหตุ:
  • หน่วยความจำ USB ที่เป็นฟอร์แมท exFAT จะไม่ได้รับการรองรับ.
  • หน่วยความจำ USB ที่มีความจุมากกว่า 32 GB จะไม่ได้รับการรองรับ
 2. ต้องมั่นใจว่าเครื่องพีซีของท่านเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต
 3. ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับอัปเดต ไปให้กับเครื่องพีซีของท่าน.
 4. ขยายไฟล์ zip ที่ดาวน์โหลดมา จะมีไฟล์อยู่ด้วยกัน 3 ไฟล์(SLSO1120.FIR/SLMC1120.U88/SLDS1120.up6).
 5. คัดลอกไฟล์ทั้ง 3 ไปที่ไดเร็กตอรี่รากของหน่วยความจำ USB ที่เชื่อมต่อกับเครื่อง PC ของท่าน.
 6. ถอดหน่วยความจำ USB นั้นออกจากเครื่องพีซีของท่าน.

ข้อสังเกตที่สำคัญ

 • จอดรถของท่านไว้ในสถานที่ปลอดภัยและติดเครื่องยนต์ของรถไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการลดต่ำลงของแรงดันไฟในภาคจ่ายไฟ
 • กรุณาอย่าปิดตัวเครื่องในระหว่างการอัปเดตนี้.
 • กรุณาอย่าปลดการเชื่อมต่อหน่วยความจำ USB ออกในระหว่างการอัปเดตนี้.
 • ตั้งค่าเวลา และวันที่ ใหม่หลังการอัปเดต.

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งตัวอัปเดต

 1. เชื่อมต่อหน่วยความจำ USB เข้ากับพอร์ต USB ของตัวเครื่องหลัก.
 2. เลือกที่ "Settings" ในหน้าจอ Home ถ้าหากท่านไม่สามารถหาไอคอนของ "Settings" พบ, ให้ปัดนิ้วจากทางด้านของหน้าจอ Home, จากนั้นปัดจากทางขวาไปทางซ้าย.
 3. เลือกที่ "General".
 4. เลือกที่ "Firmware Version".
 5. เลือกที่ "Update".
  • ตรวจสอบโครงสร้างของไฟล์ของหน่วยความจำ USB นั้นดู ถ้าหากท่านไม่สามารถกดปุ่ม"Update". ไฟล์สำหรับอัปเดตอาจจะไม่ได้เก็บบันทึกไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องในหน่่วยความจำ USB นั้น, หรือชนิดของไฟล์อาจจะเป็นแบบที่รองรับไม่ได้
  • ถ้าหากมีข้อความว่า"Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port(กรุณาไปที่เว็บไซค์สนับสนุนและเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB (ที่มีเฟิร์มแวร์สำหรับอัปเดต) เข้ากับพอร์ต USB)" แสดงขึ้นมาบนตัวเครื่อง ให้ตรวจเช็คดูไฟล์ต่าง ๆที่อยู่ในหน่วยความจำ USB นั้น หน่วยความจำ USB นั้นอาจจะไม่มีไฟล์สำหรับการอัปเดตที่ถูกต้อง
  • ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับอัปเดตที่เป็นอันล่าสุด ถ้าหากเวอร์ชันที่แสดงนั้นไม่ใช่ 1.12. ท่านอาจจะไม่ได้ใช้ไฟล์สำหรับอัปเดตที่ถูกต้อง
 6. เลือกที่ "Update" อีกครั้ง. ตัวเครื่องจะเริ่มทำการอัปเดต
  การอัปเดตนี้จะใช้เวลาทำจนเสร็จสิ้นประมาณ 5 นาที

ขั้นตอนที่ 2 : การตรวจสอบว่าการอัปเดตทำได้สำเร็จแล้ว

 1. เปิดตัวเครื่องหลักไปที่ "ON"
 2. เลือกที่ "Settings" ในหน้าจอ Home
 3. เลือกที่ "General".
 4. เลือกที่ "Firmware Version". เวอร์ชันปัจจุบันของเฟิร์มแวร์จะแสดงขึ้นมา เมื่อมี 1.12 แสดงเป็นหมายเลขของ "version" , แสดงว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นเสร็จสิ้นแล้ว

ถ้าหากท่านไม่สามารถทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ กรุณาลองทำใหม่อีกครั้งโดยใช้อุปกรณ์ USB ตัวอื่น.

คำถามและคำตอบ

การแก้ปัญหา

ปุ่ม Update ใช้งานไม่ได้(เป็นสีเทา): ตรวจสอบว่าไฟล์ SLSO1120.FIR-SLMC1120.88 และ SLDS1120.Up6 ได้รับการบันทึกไว้ในไดเรกทอรีรากของอุปกรณ์จัดเก็บ USB อย่างถูกต้องหรือไม่

มีข้อความ [This data is not compatible(ข้อความนี้ใช้งานด้วยกันไม่ได้)] แสดงออกมา: อุปกรณ์จัดเก็บ USB นั้นอาจจะมีความบกพร่อง หรือไม่มีไฟล์สำหรับอัปเดตที่ถูกต้องอยู่ ให้ลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์จัดเก็บ USB นั้น หรือใช้อุปกรณ์จัดเก็บ USB อันอื่น และจากนั้นให้ทำการดาวน์โหลดซ้ำทั้งหมดและทำตามกระบวนการอัปเดตตั้งแต่เริ่มต้น