รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • WH-1000XM4

ข้อสำคัญ: ไฟล์นี้ใช้สำหรับเครื่องรุ่นที่ระบุไว้เท่านั้น. ไม่ได้ใช้สำหรับเครื่องทั้งหมดที่จำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด.

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ

 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการที่ไม่สามารถจับคู่หูฟังบนคอมพิวเตอร์ Windows ได้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัปเดตก่อนหน้านี้

 • แก้ปัญหาในกรณีที่มี อุปกรณ์ Bluetooth 2 ตัวเชื่อมต่อพร้อมกัน อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่จะมีการตัดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อใหม่ซ้ำ ๆ กัน

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • อุปกรณ์ Android (V5.0 หรือที่ใหม่กว่า) หรือ อุปกรณ์ iOS (iOS 11.0 หรือที่ใหม่กว่า)
 • การเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้
 • จะต้องมีการติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect “ ไว้
 • หูฟังจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ Android หรือ iOS ของท่าน

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัปเดตเฟิร์มแวร์ 2.0.7 สำหรับ WH-1000XM4

เวอร์ชันของไฟล์

 • Version 2.0.7

ออกเมื่อวันที่

 • 05-11-2020

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

ท่านสามารถตรวจเช็คดู เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ได้ดังต่อไปนี้

 1. เปิดแอปพลิเคชัน"Sony | Headphones Connect" ขึ้นมา
 2. เชื่อมต่อหูฟังของท่านเข้ากับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect"
 3. แตะที่จุดสามจุด (ปุ่มเมนู) ที่มุมขวาบน

  หมายเหตุ: อุปกรณ์ที่แสดงในหน้าจอจะขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
 4. เลือกที่เวอร์ชันของอุปกรณ์ของท่านที่แสดงอยู่ในเมนู รายการนี้จะแสดงเฉพาะเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่เท่านั้น
 5. ตรวจดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

ข้อสังเกตที่สำคัญ

 • ห้ามทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือปิดหูฟังของท่านในระหว่างที่ทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดต ถ่ายโอนข้อมูล หรือ กำลังทำการอัปเดต การทำเช่นนั้นจะทำให้หูฟังนั้นไม่สามารถใช้งานได้
 • ห้ามทำการอัปเดตในบริเวณที่มีสัญญาณ Wi-Fi ไม่คงที่ เช่นในรถไฟ ในสถานที่สัญญาณ Wi-Fi มีความหนาแน่นสูงหรือใกล้กับเตาไมโครเวฟ โทรศัพท์บ้านไร้สาย หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ความถี่วิทยุย่าน 2.4 GHz
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ทั้งสอง (อุปกรณ์ Android/iOS และ หูฟัง) มีการชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว
 • ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth อื่น ๆ ทั้งหมด เช่น อุปกรณ์ ที่สวมใส่ได้ หรือนาฬิกาสมาร์ท จากอุปกรณ์ Android หรือ iOS ของท่าน ก่อนที่จะทำการอัปเดตนี้
 • เมื่อทำการอัปเดตในขณะที่หูฟังของท่านอยู่ข้างนอก ให้เลือกที่ “Do not turn off” ในฟังก์ชัน Auto Power Off ของแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" ถ้าเลือกที่ “Off when headphones are taken off” หูฟังของท่านจะปิดลงไปโดย อัตโนมัติหลังจากประมาณ 15 นาที และการ ถ่ายโอนข้อมูลของไฟล์สำหรับอัปเดตจะถูกหยุดไปด้วย ในกรณีนี้ ในครั้งถัดไปที่เปิด หูฟังของท่านขึ้นมา และมีการเชื่อมต่อ Bluetooth ใหม่ การถ่ายโอนข้อมูลจะกลับมาทำงานจากจุดสุดท้ายของครั้งก่อน ถ้าท่านได้เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการอัปเดตนี้ กรุณาคืนการตั้งค่าหลังหลังการอัปเดตนี้เสร็จสิ้นไปแล้ว

ก่อนที่ท่านจะทำการอัปเกรด

 • หลังการอัปเดต เฟิร์มแวร์นี้จะไม่สามารถหวนกลับไปเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้อีก
 • ขั้นตอนการอัปเดตจนเสร็จจะใช้เวลาประมาณ 40 นาที ขนาดของไฟล์จะประมาณ 4.0 MB
 • สำหรับอุปกรณ์ iOS ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการปิดฟังก์ชัน “Google Assistant” ไว้แล้วก่อนทำการอัปเดตนี้
 • ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของคลื่นวิทยุ และอุปกรณ์ Android/iOS ของท่าน อาจจะใช้เวลายาวนานกว่าในการทำให้เสร็จสิ้น

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

เพื่อทำการอัปเดตหูฟังเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

 • ดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ให้กับอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android
 • โอนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android ไปให้กับหูฟัง
 • ดำเนินการอัปเดตให้กับหูฟัง

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งตัวอัปเดต

 1. เปิดแอปพลิเคชัน"Sony | Headphones Connect" ขึ้นมา
 2. เชื่อมต่อหูฟังของท่านเข้ากับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect"
  • ถ้าหากท่านไม่เคยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" มาก่อน ให้ทำตามคำแนะนำต่างๆ บนหน้าจอเพื่อทำการเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ Android ของท่าน
  • ถ้าหากท่านเคยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" มาก่อนให้เลือกที่หูฟังของท่าน
 3. หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา เมื่อการเชื่อมต่อทำได้สำเร็จ
 4. ถ้าหากตัวอัปเดตนี้ใช้ได้ "Headphone update is available" จะแสดงขึ้นมา และท่านสามารถจะกดที่ "More Info"ได้
 5. ตรวจสอบดูว่ามี "Version 2.0.7" แสดงอยู่ และกดที่ "OK" เพื่อเริ่มทำการอัปเดต
 6. เมื่อการดาวน์โหลดเริ่มต้นขึ้น จะมีการเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอถัดไปโดยอัตโนมัติ เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น
  หมายเหตุ: เมื่อมีขัอความ [Bluetooth Pairing Request] แสดงขึ้นมา ให้กดที่ "Pair" การอัปเดตจะเริ่มทำงานใหม่ (เฉพาะอุปกรณ์ iOS เท่านั้น)
 7. การโอนถ่ายเริ่มต้นขึ้น จะมีการเปลี่ยนไปที่หน้าจอถัดไปโดยอัตโนมัติ หลังการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นลงไป
 8. เมื่อการโอนถ่ายเริ่มต้นขึ้น จะมีการเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอถัดไปโดยอัตโนมัติ เมื่อการโอนถ่ายเสร็จสิ้น จะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาที
  หมายเหตุ: ห้ามทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือปิดหูฟังของท่านในระหว่างที่ทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดต ถ่ายโอนข้อมูล หรือ กำลังทำการอัปเดต การทำเช่นนั้นจะทำให้หูฟังนั้นไม่สามารถใช้งานได้ ถ้าหากมีข้อความ Disconnection แสดงขึ้นมา ให้รอจนกว่าจะมีการเชื่อมต่อใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
 9. เมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จสิ้น ให้กดที่ "OK"
  หมายเหตุ: ถ้าหากหน้าจอนี้ไม่แสดงขึ้นมา ให้ตรวจเช็คดูว่าเวอร์ชันมีการอัปเกรดให้แล้วหรือไม่ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจเช็คดูว่าการอัปเดตทำได้สำเร็จหรือไม่

หลังการอัปเดต กรุณาทำการตรวจสอบดูเวอร์ชันใหม่ว่าได้มีการติดตั้งสำเร็จแล้วหรือไม่ โดยทำตามขั้นตอนในส่วนของ [การตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์]

ถ้าหากเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ แสดงเป็น “2.0.7” แสดงว่าการอัปเกรดนี้ทำได้สำเร็จแล้ว

คำถามและคำตอบ

มีข้อความแสดงความผิดพลาดในการอัปเดตขึ้นมา

 1. กดที่ "OK"
 2. รีสตาร์ท หูฟังใหม่ (ปิดเพาเวอร์ลงไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่)
 3. หลังจากนั้น ให้เปิด "Sony | Headphones Connect" ขึ้นมาใหม่ และทำการอัปเดตใหม่อีกครั้ง

ถึงแม้ว่าการอัปเดตจะล้มเหลวในกระบวนการนี้ ให้ตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์นั้นดู ถ้าหากเวอร์ชันแสดงเป็น “2.0.7” แสดงว่าการอัปเกรดนี้ทำได้สำเร็จแล้ว ถ้าไม่ใช่ ให้ลองทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นใหม่อีกครั้ง ท่านสามารถตรวจเช็คเวอร์ชันนี้ได้จากการตั้งค่าในแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" ถ้าต้องการจะหาดูวิธีการตรวจเช็คดูเวอร์ชัน ให้ไปที่"การตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์" ในหน้านี้