รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • HT-MT500
 • HT-CT800

ข้อสำคัญ: ไฟล์นี้ใช้สำหรับเครื่องรุ่นที่ระบุไว้เท่านั้น. ไม่ได้ใช้สำหรับเครื่องทั้งหมดที่จำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด.

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ

 • เพิ่มการรองรับสำหรับ Chromecast built-in สำหรับ Audio v1.36
  • ปรับปรุงการเชื่อมต่อ Chromecast built-in สำหรับ Audio

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัปเดตก่อนหน้านี้

 • ปรับปรุงการเชื่อมต่อกับซับวูฟเฟอร์ไร้สาย
 • ปรับปรุงความสามารถในการเชื่อมต่อกับทีวีของบริษัทอื่น
 • รองรับ Spotify Playback ใน Built-in Chromecast (Spotify Cast)
 • สามารถใช้งาน Multi-room Group Sync ได้
 • สามารถทำการเก็บรักษา "Spotify Connect" ไว้ สำหรับการใช้งานในอนาคตอันใกล้นี้

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ เครื่องซาวด์บาร์ ไปเป็นเวอร์ชั่น M39.R.0516

เวอร์ชันของไฟล์

 • M39.R.0516

ขนาดของไฟล์

 • 223 MB (234,798,988 byte)

ออกเมื่อวันที่

 • 20-10-2020

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

เฟิร์มแวร์ของท่านอาจจะทันสมัยอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากซาวด์บาร์ของท่านเป็นรุ่นใหม่. ถ้าหากหมายเลขเวอร์ชั่นคือ M39.R.0516 หรือสูงกว่า, ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัพเดตเข้าไปอีก.

ถ้าหากท่านไม่แน่ใจ จะสามารถทำการตรวจเช็คได้ง่ายดายว่าเฟิร์มแวร์ของท่านเป็นเวอร์ชั่นใด:

 1. เปิดทีวีของท่านขึ้นมา และตรวจเช็คดูว่าตั้งไ้ว้ที่่อินพุทที่ ซาวด์บาร์ของท่านเชื่อมต่ออยู่ , เช่นถ้าซาวด์บาร์เชื่อมต่อกับขั้วต่อ HDMI2 , ก็ให้เลือก HDMI2 เป็นอินพุท
 2. เปิดเครื่องซาวด์บาร์ขึ้นมา
 3. กดที่ HOME บนตัว รีโมทคอนโทรล และรอจนกระทั่งท่านเห็นหน้าจอ Home
 4. ที่หน้าจอ Home , เลือกไปที่ [Setup] > [System Settings] ด้วยคีย์ลูกศรบนตัว รีโมทคอนโทรล. จากนั้นให้กดที่คีย์ ENTER
 5. เลือกที่ System Information บนหน้าจอ และกดที่คีย์ ENTER
 6. บนหน้าจอ ทีวี, หมายเลขเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จะแสดงออกมาคล้ายกับต่อไปนี้:
  "Software Version M39.R.0516" - ถ้าหากหมายเลขเวอร์ชั่นเป็น M39.R.0516 หรือสูงกว่า แสดงว่าท่านมีเฟิร์มแวร์ที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่แล้ว.

ข้อสังเกตที่สำคัญ

 • อ่านคำแนะนำอย่างละเอียด มิฉะนั้นท่านอาจทำให้ Soundbar ของท่านเสียหายได้
 • ห้ามทำการปิด Soundbar - หรือ ปลดออกจากแหล่งจ่ายกำลังไฟ - ในระหว่างการอัปเดต
 • ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ เว้นแต่จะมีการระบุให้ทำเช่นนั้นในคำสั่ง
 • ห้ามดึงสายกำลังไฟ หรือสายเครือข่าย (LAN) ออกในระหว่างการดาวน์โหลดและอัปเดตซอฟต์แวร์นี้.
 • ห้ามดึงสายไฟกำลังออกจนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสิ้น. จะเป็นเหตุให้เกิดความล้มเหลวกับระบบนี้ได้

มี 2 วิธีง่ายๆ ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์บน Sound Bar ของท่าน:

สิ่งที่ท่านต้องการทำไมถึงใช้วิธีการนี้ ?
Internet / network
***แนะนำ***
 • สายอีเธอร์เน็ตเชื่อมต่อเครื่อง ซาวด์บาร์เข้ากับอินเตอร์เน็ต
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องซาวด์บาร์ของท่านเชื่อมต่อเข้ากับ:
  • การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้
  • ทีวีที่ใช้งานด้วยกันได้
เราขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการนี้เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดและ รวดเร็วที่สุดที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของท่าน.
อุปกรณ์จัดเก็บ USB
 • เครื่องคอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์จัดเก็บ USB
อัปเดตเฟิร์มแวร์ของท่านด้วยวิธีการนี้หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้.

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

การอัปเดต Sound Bar ผ่านอินเทอร์เน็ต

เราขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการนี้เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด ที่จะทำการอัปเดต ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที. อันดับแรก ให้ทำการเซ็ตอัพอุปกรณ์ จากนั้นทำการดาวน์โหลดไฟล์สำหรับอัปเดตจากอินเตอร์เน็ตไปให้กับ Soundbar ของท่าน

สิ่งที่ท่านต้องการ

 • สายอีเธอร์เน็ตเชื่อมต่อเครื่อง ซาวด์บาร์เข้ากับอินเตอร์เน็ต
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องซาวด์บาร์ของท่านเชื่อมต่อเข้ากับ:
  • การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้ (โดยใช้สายอีเธอร์เน็ต หรือเราท์เตอร์ไร้สาย)
  • ทีวีที่ใช้งานด้วยกันได้

การเซ็ตอัพอุปกรณ์:

 1. เปิดทีวีขึ้นมา และตรวจเช็คดูว่าได้เปิดไปที่อินพุทที่เครื่องซาวด์บาร์เชื่อมต่ออยู่ด้วย. (เช่น ถ้าเครื่องซาวด์บาร์เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต HDMI 2 ให้เลือก HDMI 2 เป็นอินพุท)
 2. เชื่อมต่อเครื่องซาวด์บาร์เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตโดยใช้สายอีเธอร์เน็ต.
 3. เปิดเครื่องซาวด์บาร์ขึ้นมา.
 4. กดที่ [HOME] บนตัว รีโมทคอนโทรล และรอจนกระทั่งท่านเห็นหน้าจอ Home

ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งตัวอัปเดต

 1. ที่เมนู [Home] , ใช้คีย์ลูกศรบนตัว รีโมทคอนโทรล ทำการเลือกไปที่ [Setup] > [Software Update] > [Update via Internet] และจากนั้นกดที่ [Enter].
 2. จะมีข้อความ [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี. เลือกที่ [OK] โดยใช้ตัว รีโมทคอนโทรล และกดที่ [ENTER].
 3. จะใช้เวลาประมาณ 5 นาทีในการเริ่มทำการอัปเดตหลังจากที่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มา.
 4. จะมีข้อความ [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0516]จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอของทีวี. เลือกที่[Start]โดยใช้ตัว รีโมทคอนโทรล และกดที่ [ENTER].
 5. การอัปเดตจะเริ่มต้นขึ้น.
 6. จะมีข้อความ [Update Caution] แสดงบนหน้าจอของทีวี. เลือกที่ [OK] โดยใช้ตัว รีโมทคอนโทรล และกดที่ [ENTER].
 7. ในระหว่างการอัปเดต ท่านจะเห็นข้อความ ["UPDT"] ที่ช่องแสดงผลด้านหน้า .
 8. การอัปเดตของเฟิร์มแวร์จะเสร็จสิ้นเมื่อมีข้อความ [DONE] แสดงที่ช่องแสดงผลด้านหน้า. ห้ามทำการปิดเครื่องซาวด์บาร์หรือตัดการจ่ายกำลังไฟออกในระหว่างการอัปเดต.
 9. เครื่องซาวด์บาร์จะทำการรีสตาร์ทเองโดยอัตโนมัติเมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น.

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบว่าการอัปเดตทำได้สำเร็จแล้ว

 1. การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ ถ้าหากหมายเลขของเฟิร์มแวร์คือ M39.R.0516 แสดงว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จแล้ว.

การแก้ปัญหา

จะทำอะไรได้บ้าง ถ้าหากท่านมีปัญหาในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องซาวด์บาร์โดยการใช้อินเตอร์เน็ต.

 • มีข้อความ [Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.
  1. เราท์เตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ระหว่างเครื่องซาวด์บาร์และ เราท์เตอร์มีการเปิดไว้แล้ว.
  2. มีการใช้ชนิดของสายที่ถูกต้อง(ต่อตรงหรือไขว้) ระหว่างเครื่องซาวด์บาร์ และเราท์เตอร์.
  3. สายต่าง ๆ ทั้งหมดระหว่างเครื่องซาวด์บาร์และ เราท์เตอร์มีการเชื่อมต่อที่ถูกต้องดีแล้ว.
  4. ลองทำตามขั้นตอนการอัปเดตดูอีกครั้ง

  ถ้าหากท่านไม่สามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ ให้ลองทำการอัปเดตโดยใช้วิธีการอัปเดตผ่านทางหน่วยความจำ USB .

 • หลังการอัปเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ตเริ่มต้นขึ้น มีข้อความ [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% แสดงในหน้าจอทีวี] แสดงขึ้นมา แต่แถบแสดงความคืบหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง.
  ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อของเครือข่าย, การอัปเดตผ่านทางอินเอร์เน็ตอาจจะใช้เวลายาวนาน(ได้ถึง 60 นาที). ซึ่งก็คือสิ่งที่ทำให้มีข้อความ [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% แสดงในหน้าจอทีวี] แสดงขึ้นมา แต่แถบแสดงความคืบหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง.

 • เมื่อทำการอัปเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทีวีจะแสดงข้อความ, [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] และท่านไม่สามารถทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่อได้.
  • ให้ตรวจเช็คดูว่าสาย LAN มีการเชื่อมต่ออยู่.
  • ตรวจเช็คดูว่าเครื่องซาวด์บาร์ของท่านมี IP address ของตัวเองในการตั้งค่าเครือข่ายหรือไม่ . (ถ้าหากท่านใช้ proxy server, ให้พิมพ์ IP address ของตัว proxy ที่ท่านใช้ - แทน proxy host name - ในช่องของ Proxy Server.)
  • ลองทำการอัปเดตดูอีกครั้ง.
 • เพาเวอร์มีการปิดลงไปในระหว่างที่การอัปเดตกำลังดำเนินการอยู่.
  เปิดเครื่องซาวด์บาร์ขึ้นมา และลองทำการอัปเดตดูอีกครั้ง
 • การอัปเดตใช้เวลาเกิน 60 นาทีแล้ว แต่ก็ยังไม่เสร็จ.
  ถ้าหากเครื่องซาวด์บาร์เชื่อมต่อผ่านทางเครือข่ายไร้สาย, กรุณาลองทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายโดยใช้สาย และลองทำการอัปเดตดูอีกครั้ง.
  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไป, ความเร็วของการรับส่งข้อมูลของเครือข่ายอาจจะมีต่ำไป. ในกรณีนั้น กรุณาลองทำการอัปเดตระบบของท่านโดยใช้ การอัปเดตผ่านทางหน่วยความจำ USB .
 • มีข้อความ [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] แสดงบนหน้าจอทีวี.
  กรุณาตรวจเช็คดูว่าสาย LAN มีการเชื่อมต่อกับเครื่องซาวด์บาร์อยู่.
 • มีข้อความ [Already Updated] แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ.
  เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ที่ปัจจุบันติดตั้งอยู่ในเครื่องซาวด์บาร์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

การอัปเดตผ่านทางอุปกรณ์หน่วยความจำ USB และเครื่อง พีซี ของท่าน

เราขอแนะนำให้ท่านใช้อินเตอร์เน็ตในการอัปเดตหากทำได้. แต่ถ้าทำไม่ได้ ท่านสามารถใช้วิธีการนี้แทนได้. ท่านจะต้องทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน แล้วโอนถ่ายไปให้กับอุปกรณ์หน่วยความจำ USB จากนั้นจึงโอนถ่ายไปให้กับ Soundbar ของท่าน

การเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์

ก่อนที่จะทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นี้ กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจก่อนว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานด้วย ระบบปฏิบัติการ ต่อไปนี้ และให้จัดเตรียมตัวแฟลชไดร์ฟ USB ไว้ด้วย.

ระบบปฏิบัติการ

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Mac OS X®

ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งตัวอัปเดต

 1. อ่านและตกลงในข้อความและเงื่อนไขต่าง ๆ .
 2. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATE_M39R0516.zip ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน- ให้จำไดเร็กตอรี่ที่ท่านดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปเก็บไว้ด้วย.
 3. หาไฟล์นั้นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน คลิกขวาที่ไฟล์นั้นและคลิกที่ Properties. ตรวจเช็คดูว่าขนาดของไฟล์คือ 223 MB 234,798,988 bytes.
ทำการโอนถ่ายไฟล์สำหรับอัปเดตนี้ไปให้กับ อุปกรณ์จัดเก็บ USB:
 1. ทำการขยายไฟล์สำหรับอัปเดตจากไฟล์ UPDATE_M39R0516.zip .
  • สำหรับ ระบบปฏิบัติการ Mac OS X® :
   1. ไปที่ตำแหน่งที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ไฟล์ UPDATE_M39R0516.zip .
   2. จะมีโฟลเดอร์ใหม่ถูกสร้างขึ้นมา มีชื่อว่า "UPDATE".
  • สำหรับ ระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7 :
   1. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และคลิกขวาที่ไฟล์ UPDATE_M39R0516.zip และจากนั้นให้คลิกที่ "Extract All".
    หมายเหตุ: สำหรับ Windows® 8.1, Windows® 10, ตามค่าของการปรับตั้งเริ่มต้น Internet Explorer® จะทำการเก็บบันทึกไฟล์นี้ไว้ในโฟลเดอร์ Downloads . ถ้าต้องการจะหาโฟลเดอร์ดาวน์โหลด ให้คลิกที่แผ่น "Desktop" จากหน้าจอ Start และจากนั้นให้หาไฟล์นั้นโดยใช้ Windows Explorer.
   2. ที่หน้าต่าง "Extract Compressed (Zipped) Folders" ให้คลิกที่ "Extract".
   3. จะมีโฟลเดอร์ใหม่ถูกสร้างขึ้นมา มีชื่อว่า "UPDATE".
    หมายเหตุ: จะมีไฟล์ถูกขยายออกมา สี่ไฟล์: MSB39-FW.BIN และ MSB39-FW.ID, MSB39-FW_MB.BIN,และ MSB39FW_MB.ID.
 2. เชื่อมต่อ อุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่ใช้งานด้วยกันได้ ให้กับเครื่องของท่าน.
 3. ทำการโอนถ่ายโฟลเดอร์ UPDATE นี้ไปให้กับ อุปกรณ์จัดเก็บ USB:
  • สำหรับ ระบบปฏิบัติการ Mac OS X® :
   1. ลากและวางโฟลเดอร์ UPDATE ไปที่รากของโฟลเดอร์ ของอุปกรณ์ USB .
  • สำหรับ ระบบปฏิบัติการ Windows
    ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่โฟลเดอร์นี้ถูกสร้างขึ้นมา และจากนั้นให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ UPDATE.
   1. จากเมนู คลิกที่ Send To..., และจากนั้นให้คลิกที่ไดร์ฟที่แทนอุปกรณ์ USB ของท่าน (เช่น Removable Disk E:).
   2. โฟลเดอร์สำหรับอัปเดตนี้จะได้รับการคัดลอกไปให้กับอุปกรณ์ USB ของท่าน.
  หมายเหตุ: การอัปเดตนี้จะไม่มีการทำงาน ถ้าหากโฟลเดอร์นี้ไม่ได้รับการคัดลอกไปให้กับไดเร็กตอรี่รากของอุปกรณ์ USB หรือชื่อของอุปกรณ์โฟลเดอร์มีการแก้ไข.
 4. หลังการคัดลอกโฟลเดอร์ UPDATE , ให้ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
โอนถ่ายตัวอัปเดตนี้ไปให้กับเครื่องเล่นของท่าน

ขั้นแรก ให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม จากนั้นถ่ายโอนการอัปเดตไปที่ Soundbar ของท่าน

เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม:
 1. เปิดทีวีของท่านขึ้นมา และตรวจเช็คดูว่าได้ปรับไว้เป็นอินพุทที่เครื่องซาวด์บาร์เชื่อมต่ออยู่ด้วย. (เช่น ถ้าเครื่องซาวด์บาร์เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต HDMI 2 ให้เลือก HDMI 2 เป็นอินพุท)
 2. เปิดเครื่องซาวด์บาร์ขึ้นมา
 3. กด HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล และรอจนกระทั่งเห็นหน้าจอ Home
 4. ใส่ USB ที่มีไฟล์ทั้ง 4 เข้าไป
ทำการโอนถ่ายไฟล์สำหรับอัปเดต:
 1. ที่หน้าจอ Home , ให้เลือกที่ [Setup] > [Software Update] ด้วยคีย์ลูกศรบนตัวรีโมทคอนโทรล และจากนั้นให้กดที่คีย์ ENTER
 2. ใช้คีย์ลูกศรทำการเลือกที่ “Update via USB Memory”, และจากนั้นให้กดที่คีย์ ENTER
 3. จะมีข้อความ [“Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0516. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.”] แสดงขึ้นมาที่หน้าจอของทีวี. เลือกที่ OK โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรล และกดที่ ENTER
 4. จะมีข้อความ [Update Caution] แสดงในหน้าจอของทีวี. เลือกที่ OK โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรล และกดที่ ENTER
 5. การอัปเดตจะเริ่มต้นขึ้น
 6. ในระหว่างการอัปเดต ท่านจะเห็น ข้อความ "UPDT" ที่ช่องแสดงผลด้านหน้า.
 7. การอัปเดตจะสำเร็จเมื่อมีข้อความ DONE ที่่ช่องแสดงผลด้านหน้า. เครื่อง ซาวด์บาร์ จะทำการรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ.
  หมายเหตุ: ห้ามทำการถอดสายไฟกำลังออก ในระหว่างการอัปเดตนี้.

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบว่าการอัปเดตทำได้สำเร็จแล้ว

 1. การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ ถ้าหากหมายเลขเวอร์ชั่นเป็น M39.R.0516 แสดงว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จแล้ว

การแก้ปัญหา

จะทำอย่างไรถ้าหากมีปัญหาในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องซาวด์บาร์โดยใช้เครื่องพีซี และหน่วยความจำ USB .

 • มีข้อความ "UPDT" และ "ERROR" แสดงสลับกันไปมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้า.
  1. ให้ทำการปิดระบบ และถอดสายไฟป้อนกำลัง AC ออก.
  2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องซาวด์บาร์ขึ้นมา.
  3. ลองทำการอัปเดตด้วยการใช้หน่วยความจำ USB .

 • เพาเวอร์มีการปิดลงไปในระหว่างที่กำลังทำการอัปเดต
  เปิดเพาเวอร์ของเครื่องซาวด์บาร์ และทำตามขั้นตอนการอัปเดตผ่านทางหน่วยความจำ USB อีกครั้ง.

 • ไม่สามารถทำการขยายไฟล์สำหรับอัปเดต UPDATE_M39R0516.zip ที่ดาวน์โหลดมาจากหน้าเว็ปสำหรับการอัปเดต.
  ท่านทำการดาวน์โหลดสำเร็จหรือไม่ ? ลองลบไฟล์นั้นออกไป และทำการดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง

 • การอัปเดตทำงานไปเกิน 30 นาทีแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ
  1. ถอดสายกำลังไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟ แล้วทำการเชื่อมต่อเข้าไปใหม่หลังจากผ่านไปแล้วหลายนาที
  2. เปิดเครื่องซาวด์บาร์ขึ้นมา
  3. ลองทำตามขั้นตอนการอัปเดตดูอีกครั้ง