รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • WF-1000XM3

ข้อสำคัญ: ไฟล์นี้ใช้สำหรับเครื่องรุ่นที่ระบุไว้เท่านั้น. ไม่ได้ใช้สำหรับเครื่องทั้งหมดที่จำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด.

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ

 • อนุญาตให้ DSEE HX และ อีควอไลเซอร์ ทำงานพร้อมกัน
  หมายเหตุ:
  • คุณจะต้องเปิดใช้งานการตั้งค่าที่เหมาะสมในแอป Sony | Headphones Connect เพื่อใช้ทั้ง DSEE HX และ อีควอไลเซอร์.
  • การใช้ อีควอไลเซอร์ และ DSEE HX พร้อมกันจะเพิ่มการใช้แบตเตอรี่ของหูฟังและอาจทำให้เวลาการเล่นต่อเนื่องสั้นลง

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัปเดตก่อนหน้านี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ที่รวมอยู่ในการอัปเดตนี้

 • แก้ไขอาการการใช้งานระดับเสียงไม่ถูกต้องในขณะที่เพลงหยุดชั่วคราวแม้ว่าจะใช้งานจากสมาร์ทโฟนก็ตาม
 • แก้ไขอาการแถบปรับระดับเสียงปรากฏบนสมาร์ทโฟนบางรุ่นโดยไม่ได้ตั้งใจ
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานทั่วไป
 • ปรับปรุงคุณภาพของการโทรแฮนด์ฟรี
 • เพิ่มการรองรับสำหรับ Amazon Alexa
 • เพิ่มความสามารถในการปรับ ระดับเสียงโดยใช้ทัชเซนเซอร์ของหูฟัง
 • เพิ่มความสามารถในการตรวจเช็คดูระดับของ แบตเตอรี่ของกล่องสำหรับชาร์จไฟ โดยใช้แอป Sony | Headphones Connect
 • ปรับปรุงการเชื่อมต่อกับ iOS
 • ปรับปรุงฟังก์ชันอื่น
 • ปรับปรุงความสามารถในการเชื่อมต่อกับ Windows 10 แก้ปัญหา Windows 10 ในบางบิวด์ ไม่มีเสียงในการเล่นหลังการจับคู่ Bluetooth
 • ปรับปรุงการทำงานและเสถียรภาพทั่วไป

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • อุปกรณ์ Android (V5.0 หรือที่ใหม่กว่า) หรืออุปกรณ์ iOS (iOS 11.0 หรือที่ใหม่กว่า)
  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้ iOS 13.1 กรุณาทำการอัปเดตโดยใช้ iOS 13.2 หรือที่ใหม่กว่า
 • การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้
 • จะต้องมีการติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect “ ไว้
 • หูฟังจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ Android หรือ iOS ของท่าน

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัปเดตเฟิร์มแวร์ 3.0.0 สำหรับ WF-1000XM3

เวอร์ชันของไฟล์

 • Version 3.0.0

ออกเมื่อวันที่

 • 30-09-2020

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

ถ้าหากเฟิร์มแวร์ของเครื่อง WF-1000XM3 ของท่านเป็นเวอร์ชัน “3.0.0" หรือที่สูงกว่า ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดตนี้ให้กับเครื่องอีก
ถ้าหากท่านไม่แน่ใจ จะสามารถทำการตรวจเช็คได้ง่ายดายว่าเฟิร์มแวร์ของท่านเป็นเวอร์ชั่นใด:

 1. เปิดแอปพลิเคชัน"Sony | Headphones Connect" ขึ้นมา
 2. เชื่อมต่อเครื่่อง WF-1000XM3 ของท่านเข้ากับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect"
 3. แตะที่จุดสามจุด(ปุ่มเมนู) ที่มุมขวาบน
 4. เลือกที่เวอร์ชันของอุปกรณ์ของท่านที่แสดงอยู่ในเมนู รายการนี้จะแสดงเฉพาะเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่เท่านั้น
 5. ตรวจสอบดูเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของเครื่อง WF-1000XM3

ข้อสังเกตที่สำคัญ

 • ห้าม "ใส่ตัวเครื่องหลักเข้าไปในเครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่ " หรือ "ปิดเพาเวอร์" ในระหว่างการดาวน์โหลด/โอนถ่ายข้อมูล/อัปเดต ไม่เช่นนั้นตัวหูฟังอาจจะเกิดความไม่เสถียรขึ้นได้
 • ฟังก์ชันที่ตั้งไว้เป็นทัชเซนเซอร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อท่านทำ การอัปเดตซอฟต์แวร์ ในกรณีนี้กรุณาใช้ "Sony | Headphones Connect" ทำการกำหนดฟังก์ชันไปเป็นทัชเซนเซอร์ใหม่
 • ห้ามทำการ "ปิดเพาเวอร์"

  ห้ามทำการแตะที่(ปุ่มเปิดปิด)

  ถ้าหากท่านพยายามจะทำการอัปเดต WF-1000XM3 ที่ไม่ได้สวมใส่เข้ากับหูของท่าน กรุณาเปลี่ยนการตั้งค่าของ“Automatic Power Off”
  ถ้าหากตั้งไว้ที่ “Off when headphones are taken off” WF-1000XM3 จะปิดไปเองหลังจากประมาณ 5 นาที และหยุดพักการโอนถ่ายข้อมูลของไฟล์สำหรับอัปเดต หลังจากนั้น เมื่อท่านเปิด WF-1000XM3 ขึ้นมาและเชื่อมต่อด้วย Bluetooth การหยุดพักของ การถ่ายโอนข้อมูลจะเริ่มทำงานอีก

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ กรุณาตั้งกลับไปเป็น "Off when headphones are taken off" หลังการอัปเดตเสร็จสิ้น

 • ห้าม ทำการอัปเดตในสถานที่สัญญาณ Wi-Fi ไม่มีความสม่ำเสมอ เช่น:
  - ในรถไฟ/ในสถานที่สัญญาณ Wi-Fi มีความคับคั่ง
  - บริเวณที่อยู่ใกล้ไมโครเวป โทรศัพท์บ้านไร้สาย หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ความถี่วิทยุย่าน 2.4 GHz
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งสอง (อุปกรณ์ Android/iOS และ WF-1000XM3) มีการชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว
 • ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ทั้งหมด เช่น อุปกรณ์ ที่สวมใส่ได้ หรือนาฬิกาสมาร์ท จากอุปกรณ์ Android/iOS ของท่าน ก่อนที่จะทำการอัปเดตนี้

ก่อนที่ท่านจะทำการอัปเกรด

 • เมื่อทำการอัปเดตแล้ว เฟิร์มแวร์นี้ไม่สามารถจะกลับไปเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้อีก
 • สำหรับอุปกรณ์ Android ขั้นตอนการอัปเดตจนเสร็จจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที (ขนาดของไฟล์จะประมาณ 998 KB)
  สำหรับอุปกรณ์ iOS ขั้นตอนการอัปเดตจนเสร็จจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที (ขนาดของไฟล์จะประมาณ 998 KB)
 • ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของคลื่นวิทยุ และอุปกรณ์ Android/iOS ของท่าน อาจจะใช้เวลายาวนานกว่าในการทำให้เสร็จสิ้น
 • เพื่อทำการอัปเดตหูฟังเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้: ถ้ามีการเปิดการตั้งค่าของ "Automatic download of software" ไว้(เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน) ใน "Sony | Headphones Connect” การดาวน์โหลดและการโอนถ่ายซอฟต์แวร์สำหรับอัปเดตนี้จะเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติ
  • ดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ให้กับอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android .
  • โอนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android ไปให้กับหูฟัง. (ท่านสามารถใช้ WF-1000XM3 ได้ตามปกติ ในระหว่างการโอนถ่ายที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง แต่จะไม่สามารถใช้ Google Assistant ได้ในระหว่างการโอนถ่าย)
  • ดำเนินการอัปเดตให้กับหูฟัง.

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

เพื่อทำการอัปเดตหูฟังเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:
 • ดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ให้กับอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android .
 • โอนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android ไปให้กับหูฟัง.
 • ดำเนินการอัปเดตให้กับหูฟัง.

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งตัวอัปเดต

 1. เปิดแอปพลิเคชัน"Sony | Headphones Connect" ขึ้นมา
 2. เชื่อมต่อ หูฟังของท่านโดยใช้แอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect"
  • ถ้าหากท่านไม่เคยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" มาก่อน ให้ทำตามคำสั่งต่างๆ บนหน้าจอเพื่อทำการเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ Android ของท่าน
  • ถ้าหากท่านเคยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" มาก่อนให้เลือกที่หูฟังของท่าน
  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งด้านขวาและด้านซ้ายของ หูฟังมีการแสดงว่ากำลังเชื่อมต่ออยู่
  • เมื่อการตั้งค่าของ "Automatic download of software" มีการเปิดไว้ใน "Sony | Headphones Connect" (เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน) การดาวน์โหลดและโอนถ่ายของซอฟต์แวร์สำหรับอัปเดตจะมีการทำขึ้นโดยอัตโนมัติ
   ไปที่ขั้นตอนที่ 6
  • ถ้าหากท่านปิดการตั้งค่าของ Automatic Software Download การดาวน์โหลดและโอนถ่ายซอฟต์แวร์สำหรับการอัปเดตจะไม่มีการเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
   ไปที่ขั้นตอนที่ 4 เพื่อทำขั้นตอนนี้ให้สำเร็จ
 3. เมื่อการเชื่อมต่อทำได้แล้ว และมีการอัปเดตให้ ในหน้าจอของข้อความ "The latest headphones software is available" ให้กดที่ "More info"
 4. ในหน้าจอ “Update Software” ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามี "Version 3.0.0" แสดงขึ้นมา และจากนั้นกดที่ "START"

  หมายเหตุ: ถ้าหากมีข้อความ “Switching software transfer destination…” แสดงขึ้นมา ไม่ต้องทำอะไร หลังจากนั้นสองสามวินาที จะกลับไปเป็นหน้าจอก่อนหน้านี้เอง
 5. ในหน้าจอของ "Update the headphones software" กดที่ "More info"

  หมายเหตุ: ถ้าหากหน้าจอนี้ไม่แสดงขึ้นมา แสดงว่า"Auto Power Off Function" ถูกปิดไป
  ให้เปลี่ยน “Auto power off function” ไปเป็น “Do not turn off”
 6. ในหน้าจอของ “Update Software” กดที่ “START”
 7. กระบวนการอัปเดตจะเริ่มทำงานและใช้เวลาในการทำจนเสร็จประมาณสองสามนาที
  ไม่ใส่ ยูนิตหลักเข้าไปใน อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ในระหว่างการอัปเดต ไม่เช่นนั้นหูฟังอาจจะไม่สามารถใช้งานได้
  หน้าจอแสดงความคืบหน้า
  หมายเหตุ: ในระหว่างการอัปเดต หูฟังจะปิดและจากนั้นเปิดขึ้นมาใหม่โดยอัตโนมัติ และเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติกับอุปกรณ์ Android หรือ iOS ผ่านทาง Bluetooth เพื่อทำการอัปเดตให้เสร็จสิ้น
 8. เมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จสิ้น ให้กดที่ "OK"

  หมายเหตุ: ถ้าหากหน้าจอนี้ไม่แสดงขึ้นมา ให้ตรวจเช็คดุว่าเวอร์ชันมีแสดงเป็น 3.0.0 หรือไม่ ถ้าหากใช่ แสดงว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จแล้ว ถ้าไม่ใช่ ให้ลองทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจเช็คดูว่าการอัปเดตทำได้สำเร็จหรือไม่

หลังการอัปเดต กรุณาทำการตรวจสอบดูเวอร์ชันใหม่ว่าได้มีการติดตั้งสำเร็จแล้วหรือไม่ โดยทำตามขั้นตอนในส่วนของ [การตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์]
ถ้าหากเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ แสดงเป็น “3.0.0” แสดงว่าการอัปเกรดนี้ทำได้สำเร็จแล้ว

คำถามและคำตอบ

มีข้อความแสดงความผิดพลาดในการอัปเดตขึ้นมา

 1. กดที่ "OK"
 2. ทำการรีสตาร์ท(ใส่หูฟังเข้าไปในกล่อง และเอาออกจากกล่อง) เครื่อง WF-1000XM3
 3. หลังจากนั้น ให้เปิด "Sony | Headphones Connect" ขึ้นมาใหม่ และทำการอัปเดตใหม่อีกครั้ง

ถึงแม้ว่าการอัปเดตจะล้มเหลวในกระบวนการนี้ ให้ตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์นั้นดู ถ้าหากเวอร์ชันแสดงเป็น “3.0.0” แสดงว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จแล้ว ถ้าไม่ใช้ ให้ลองทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นใหม่อีกครั้ง ท่านสามารถตรวจเช็คเวอร์ชันนี้ได้จากการตั้งค่าในแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" ถ้าต้องการจะหาดูวิธีการตรวจเช็คดูเวอร์ชัน ให้ไปที่"การตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์" ในหน้านี้