รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • ICD-TX800
ข้อสำคัญ: ไฟล์นี้ใช้สำหรับเครื่องรุ่นที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่ได้มีเครื่องจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ครบทุกรุ่น

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ

 • แก้ปัญหาเรื่องที่เครื่องบันทึก IC Recorder หรือ รีโมทคอนโทรล ปิดลงไปหลังการใช้ REC Remote ในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 13

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

ระบบปฏิบัติการ

สภาวะแวดล้อมของเครื่องพีซีที่ต้องการ

 • macOS v10.13-10.15

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • ICD-TX800_V101.dmg

เวอร์ชันของไฟล์

 • 1.01"

ขนาดของไฟล์

 • 12.4 MB

ออกเมื่อวันที่

 • 06-08-2563

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

ICD-TX800 ที่มี เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ต่ำกว่า 1.01 ถ้าหาก เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ของเครื่องนี้เป็น 1.01 เรียบร้อยแล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้อีก

วิธีการตรวจสอบดูชื่อรุ่นและ เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

กรุณาตรวจดูชื่อรุ่นและ เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์จากขั้นตอนด้านล่างนี้

 • กดค้างที่ปุ่ม BACK/HOME บนตัว รีโมทคอนโทรลจนกระทั่งมีเมนู Home แสดงขึ้นมา
 • เลือกที่ Settings → Common Settings → System Information

ตรวจดูชื่อรุ่นและ เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

ดาวน์โหลด

หมายเหตุที่สำคัญ

 • เมื่อทำการอัปเดตแล้ว เฟิร์มแวร์นี้ไม่สามารถจะกลับไปเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้อีก
 • กรุณาทำการ สำรองข้อมูลทั้งหมดจากตัวเครื่องไปให้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ไว้ล่วงหน้า เนื่องจากข้อมูลอาจจะมีการสูญหายได้เมื่อทำการอัปเดตโดยเหลือข้อมูลค้างไว้ในตัวเครื่อง เราไม่สามารถรับประกันในกรณีที่เพลงและข้อมูลเกิดความเสียหายหรือลบหายไปจากการอัปเดตนี้
 • เมื่อทำการอัปเดต ตัวเครื่องจะต้องมีพื้นที่ว่างประมาณ 40 MB กรุณาตรวจดูขนาดจากขั้นตอนด้านล่างนี้
 • เมื่อทำการ ดาวน์โหลดโปรแกรมและทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้ล็อกออนเข้าเครื่อง คอมพิวเตอร์ด้วยชื่อของแอดมินหรือชื่อใด ๆ ที่เป็นแอดมิน

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการอัปเดต
 1. กรุณาเปิด เครื่องบันทึก IC Recorder ของท่าน (เลื่อนสวิชต์ Hold/Power ไปทาง “Power” และค้างไว้อย่างนั้นนานแปดวินาที)
 2. การ ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับ อัปเดตจะเริ่มขึ้นโดยการคลิกที่ปุ่ม Download
 3. หลังจาก ดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้เชื่อมต่อ เครื่องบันทึก IC Recorder ของท่านเข้ากับเครื่องพีซี โดย การเชื่อมต่อ USB
 4. กรุณาปิด ซอฟต์แวร์ที่ทำงานอยู่ทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
 5. ดับเบิลคลิกไฟล์ที่บันทึกไว้และทำตามข้อความที่แสดงบนหน้าจอ
  หมายเหตุ:
  • ห้ามตัดการเชื่อมต่อตัวเครื่องออกจากเครื่องพีซีในระหว่างการอัปเดต
  • ในระหว่างการอัปเดต การเชื่อมต่อ USB จะได้รับการควบคุมโดยอัตโนมัติ และ ตัวแสดงสถานะการเชื่อมต่อ USB จะปิดลงไปตามการควบคุมนี้
  • ข้อความ ตัดการเชื่อมต่อ USB อาจจะแสดงขึ้นมาในเครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่อง
   หมายเหตุสำหรับผู้ใช้ macOS 10.15 :
   ในครั้งแรกของเปิด เครื่องมือสำหรับ อัปเดตใน macOS 10.15 จะมีไดอะล็อกของ [“Software Update Tool” would like to access files on a removable volume.] แสดงขึ้นมา ถ้าท่านคลิกที่ [OK] การอัปเดตจะเริ่มต้นขึ้น ถ้าท่านคลิกที่ [Don’t Allow] ืหน้าจอแสดงความผิดพลาดจะแสดงขึ้นมาและการอัปเดตจะล้มเหลว
 6. เมื่อมีข้อความการอัปเดตเสร็จสิ้นแล้วแสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม Finish
หลังการอัปเดต

หลังการอัปเดต กรุณาทำการตรวจสอบดูเวอร์ชันใหม่ว่าได้มีการติดตั้งสำเร็จแล้วหรือไม่ โดยทำตามขั้นตอนในส่วนของ [การตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์]
ถ้าหากเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ แสดงเป็น “1.01”, แสดงว่าการอัปเกรดนี้ทำได้สำเร็จแล้ว