รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • WH-H900N
 • WH-CH700N
 • WI-SP600N
 • WI-C600N

ข้อสำคัญ: ไฟล์นี้ใช้สำหรับเครื่องรุ่นที่ระบุไว้เท่านั้น. ไม่ได้ใช้สำหรับเครื่องทั้งหมดที่จำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด.

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ

 • ยกระดับคุณสมบัติความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ระบบ
 • ปรับปรุง ประสิทธิภาพโดยรวมของหูฟัง

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัปเดตก่อนหน้านี้

 • เพิ่มการรองรับสำหรับ Amazon Alexa
 • เพิ่มการรองรับสำหรับฟีเจอร์การเลือกภาษาสำหรับคำแนะนำ(Voice Guidance)(เฉพาะ WI-C600N เท่านั้น)

หมายเหตุ:
เพื่อที่จะใช้ Amazon Alexa หรือ ฟีเจอร์การเลือกภาษาสำหรับคำแนะนำ(Voice Guidance)(เฉพาะ WI-C600N เท่านั้น), จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน Sony | Headphones Connect , เวอร์ชัน 5.0.0 หรือที่ใหม่กว่าไว้

 • ปรับแต่งหูฟังสำหรับ Google Assistant (ยกเว้น WI-C600N)

ข้อสำคัญ:
การติดตั้งเฟิร์มแวร์นี้ จะทำให้ท่านสามารถใช้หูฟังของท่านทำงานกับฟังก์ชัน Google Assist ได้
ฟังก์ชัน Google Assist นี้จะเปิดให้ใช้งานได้จาก Google ในปี 2561 การเปิดใช้งานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับประเทศของท่าน

หมายเหตุ: Google และ Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • อุปกรณ์ Android (V5.0 หรือที่ใหม่กว่า) หรืออุปกรณ์ iOS (iOS 11.0 หรือที่ใหม่กว่า)
 • การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้
 • จะต้องมีการติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect “ ไว้
 • หูฟังจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ Android หรือ iOS ของท่าน

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัปเดตเฟิร์มแวร์ 4.5.2 สำหรับ WH-H900N / WH-CH700N / WI-SP600N / WI-C600N

เวอร์ชันของไฟล์

 • Version 4.5.2

ออกเมื่อวันที่

 • 02-06-2020

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

หากเฟิร์มแวร์ของ WH-H900N / WH-CH700N / WI-SP600N / WI-C600N ของท่านเป็นเวอร์ชัน "4.5.2" ขึ้นไป คุณไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดต
ถ้าหากท่านไม่แน่ใจ จะสามารถทำการตรวจเช็คได้ง่ายดายว่าเฟิร์มแวร์ของท่านเป็นเวอร์ชันใด:

 1. เปิดแอปพลิเคชัน"Sony | Headphones Connect" ขึ้นมา
 2. เชื่อมต่อเครื่อง WH-H900N / WH-CH700N / WI-SP600N / WI-C600N ของท่านเข้ากับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect"
 3. แตะที่จุดสามจุด (ปุ่มเมนู) ที่มุมขวาบน

  *การแสดงของอุปกรณ์บนหน้าจอจะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย
 4. เลือกที่เวอร์ชันของอุปกรณ์ของท่านที่แสดงอยู่ในเมนู รายการนี้จะแสดงเฉพาะเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่เท่านั้น
 5. ตรวจสอบดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ WH-H900N / WH-CH700N / WI-SP600N / WI-C600N

ข้อสังเกตที่สำคัญ

ห้าม "ชาร์จไฟแบตเตอรี่" หรือ"ปิดเพาเวอร์" ในระหว่างการดาวน์โหลด/โอนถ่าย ข้อมูล/การอัปเดต ไม่เช่นนั้นหูฟังนั้นอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ีอีก

ห้าม ทำการอัปเดตในสถานที่สัญญาณ Wi-Fi ไม่มีความสม่ำเสมอ เช่น:
- ในรถไฟ/ในสถานที่สัญญาณ Wi-Fi มีความคับคั่ง
- บริเวณที่อยู่ใกล้ไมโครเวฟ โทรศัพท์บ้านไร้สาย หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ความถี่วิทยุย่าน 2.4 GHz

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งสอง (อุปกรณ์ Android/iOS และ WH-H900N / WH-CH700N / WI-SP600N / WI-C600N) มีการชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว

ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth อื่น ๆ ทั้งหมด เช่น อุปกรณ์ ที่สวมใส่ได้ หรือนาฬิกาสมาร์ท จากอุปกรณ์ Android/iOS ของท่าน ก่อนที่จะทำการอัปเดตนี้

ก่อนที่ท่านจะทำการอัปเกรด

 • เมื่อทำการอัปเดตแล้ว เฟิร์มแวร์นี้ไม่สามารถจะกลับไปเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้อีก
 • ขั้นตอนการอัปเดตจนเสร็จจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที ขนาดไฟล์มีดังนี้
  • ประมาณ 3.3 MB (WH-H900N)
  • ประมาณ 3.1 MB (WH-CH700N)
  • ประมาณ 2.1 MB (WI-SP600N)
  • ประมาณ 2.8 MB (WI-C600N)
 • สำหรับอุปกรณ์ iOS ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการปิดฟังก์ชัน “Google Assistant” ไว้แล้วก่อนทำการอัปเดตนี้
 • ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของคลื่นวิทยุ และอุปกรณ์ Android/iOS ของท่าน อาจจะใช้เวลายาวนานกว่าในการทำให้เสร็จสิ้น

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

เพื่อทำการอัปเดตหูฟังเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:
 • ดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ให้กับอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android
 • โอนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android ไปให้กับหูฟัง
 • ดำเนินการอัปเดตให้กับหูฟัง

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งตัวอัปเดต

 1. เปิดแอปพลิเคชัน"Sony | Headphones Connect" ขึ้นมา
 2. เชื่อมต่อเครื่อง WH-H900N / WH-CH700N / WI-SP600N / WI-C600N ของท่านเข้ากับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect"
  • ถ้าหากท่านไม่เคยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" มาก่อน ให้ทำตามคำสั่งต่างๆ บนหน้าจอเพื่อทำการเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ Android ของท่าน
  • ถ้าหากท่านเคยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" มาก่อนให้เลือกที่หูฟังของท่าน
 3. หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา เมื่อการเชื่อมต่อทำได้สำเร็จ
 4. ถ้าหากตัวอัปเดตนี้ใช้ได้, "Headphone update is available" จะแสดงขึ้นมา, และท่านสามารถจะกดที่ "More Info"ได้.
 5. ตรวจสอบดูว่ามี "Version 4.5.2" แสดงอยู่ และกดที่ "OK" เพื่อเริ่มทำการอัปเดต.
 6. เมื่อการดาวน์โหลดเริ่มต้นขึ้น จะมีการเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอถัดไปโดยอัตโนมัติ เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น.
  หมายเหตุ:
  เมื่อมีขัอความ [Bluetooth Pairing Request] แสดงขึ้มา, ให้กดที่ "Pair". การอัปเดตจะเริ่มทำงานใหม่. (สำหรับอุปกรณ์ iOS เท่านั้น.)
 7. การโอนถ่ายเริ่มต้นขึ้น. จะมีการเปลี่ยนไปที่หน้าจอถัดไปโดยอัตโนมัติ หลังการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นลงไป.
 8. เมื่อการโอนถ่ายเริ่มต้นขึ้น จะมีการเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอถัดไปโดยอัตโนมัติ เมื่อการโอนถ่ายเสร็จสิ้น. จะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาที.
  หมายเหตุ:
  ห้ามทำการชาร์จไฟแบตเตอรี่ หรือปิดหูฟังของท่าน ในระหว่างการดาวน์โหลดตัวอัปเดต, การโอนถ่ายข้อมูลหรือการอัปเดต, ไม่เช่นนั้นหูฟังนั้นอาจจะใช้งานไม่ได้อีก.
  ถ้าหากมีข้อความ Disconnection แสดงขึ้นมา ให้รอจนกว่าจะมีการเชื่อมต่อใหม่ให้โดยอัตโนมัติ.
 9. เมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จสิ้น ให้กดที่ "OK"
  ถ้าหากหน้าจอนี้ไม่แสดงขึ้นมา ให้ตรวจเช็คดูว่าเวอร์ชันมีการอัปเกรดให้แล้วหรือไม่ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจเช็คดูว่าการอัปเดตทำได้สำเร็จหรือไม่

 • หลังการอัปเดต กรุณาทำการตรวจสอบดูเวอร์ชันใหม่ว่าได้มีการติดตั้งสำเร็จแล้วหรือไม่ โดยทำตามขั้นตอนในส่วนของ [การตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์]

ถ้าหากเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ แสดงเป็น “4.5.2”, แสดงว่าการอัปเกรดนี้ทำได้สำเร็จแล้ว

คำถามและคำตอบ

มีข้อความแสดงความผิดพลาดในการอัปเดตขึ้นมา.

 1. กดที่ "OK".
 2. รีสตาร์ท (ปรับเพาเวอร์ไปที่ Off จากนั้น On) เครื่อง WH-H900N / WH-CH700N / WI-SP600N / WI-C600N.
 3. หลังจากนั้น ให้เปิด "Sony | Headphones Connect" ขึ้นมาใหม่ และทำการอัปเดตใหม่อีกครั้ง

ถึงแม้ว่าการอัปเดตจะล้มเหลวในกระบวนการนี้ ให้ตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์นั้นดู. ถ้าหากเวอร์ชันแสดงเป็น 4.5.2, แสดงว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จแล้ว. ถ้าไม่ใช้ ให้ลองทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นใหม่อีกครั้ง. ท่านสามารถตรวจเช็คเวอร์ชันนี้ได้จากการตั้งค่าในแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect". ถ้าต้องการจะหาดูวิธีการตรวจเช็คดูเวอร์ชัน ให้ไปที่"การตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์" ในหน้านี้.