รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • WI-1000X
 • WH-1000XM2
 • WH-1000XM3

ข้อสำคัญ: ไฟล์นี้ใช้สำหรับเครื่องรุ่นที่ระบุไว้เท่านั้น. ไม่ได้ใช้สำหรับเครื่องทั้งหมดที่จำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด.

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ

 • ยกระดับคุณสมบัติความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ระบบ
 • ปรับปรุง ประสิทธิภาพโดยรวมของหูฟัง

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัปเดตก่อนหน้านี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ที่รวมอยู่ในการอัปเดตนี้

 • เพิ่ม ฟังก์ชันที่จะทำให้ตัวควบคุมทัชเซนเซอร์สลับได้ระหว่าว ทำงานกับไม่ทำงาน (เฉพาะ WH-1000XM3 เท่านั้น)
  หมายเหตุ: เพื่อที่จะใช้ ฟังก์ชันควบคุมทัช เซนเซอร์ที่เพิ่มเข้ามานี้ ท่านจะต้องติดตั้งแอป"Sony | Headphones Connect" เวอร์ชัน 6.0.0 (หรือที่ใหม่กว่า) ไว้ก่อน
 • ในตอนนี้สามารถรองรับ Amazon Alexa ได้แล้ว
  หมายเหตุ:
  • เพื่อที่จะใช้ Amazon Alexa กับ WI-1000X/WH-1000XM2 ท่านจะต้องใช้ "Sony | Headphones Connect" เวอร์ชัน 4.0.0 หรือที่ใหม่กว่า
  • เพื่อที่จะใช้ Amazon Alexa กับหูฟัง WH-1000XM3 ท่านจะต้องใช้ "Sony | Headphones Connect" Ver. 4.1.0 หรือที่ใหม่กว่า
 • สามารถเลือกเสียงภาษาสำหรับแนะนำได้แล้ว (เฉพาะ WH-1000XM3 เท่านั้น)
  หมายเหตุ: เพื่อที่จะให้สามารถเปลี่ยนเสียงของภาษาที่ใช้ในการแนะนำ กับหูฟัง WH-1000XM3 ได้ ท่านจะต้องใช้ "Sony | Headphones Connect" Ver. 4.1.0 หรือที่ใหม่กว่า
 • ปรับแต่งหูฟังให้เหมาะสมที่สุดกับ Google Assistant
 • การปรับปรุงฟังก์ชันอื่น ๆ
  ข้อสำคัญ: การติดตั้งเฟิร์มแวร์นี้ จะทำให้ท่านสามารถใช้หูฟังของท่านทำงานกับฟังก์ชัน Google Assist ได้
หมายเหตุ: Google และ Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • อุปกรณ์ Android (V5.0 หรือที่ใหม่กว่า) หรืออุปกรณ์ iOS (iOS 11.0 หรือที่ใหม่กว่า)
 • การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้
 • เวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect " จะต้องมีการติดตั้งไว้.
 • หูฟังจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ Android หรือ iOS ของท่าน

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัปเดตเฟิร์มแวร์ 4.5.2 สำหรับ WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3

เวอร์ชันของไฟล์

 • Version 4.5.2

ออกเมื่อวันที่

 • 28-05-2020

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

ท่านสามารถตรวจเช็คดู เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ได้ดังต่อไปนี้

 1. เปิดแอปพลิเคชัน"Sony | Headphones Connect" ขึ้นมา
 2. เชื่อมต่อ WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3 ของท่านเข้ากับ แอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect"
 3. แตะที่จุดสามจุด (ปุ่มเมนู) ที่มุมขวาบน

  *การแสดงของอุปกรณ์บนหน้าจอจะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย
 4. เลือกที่เวอร์ชันของอุปกรณ์ของท่านที่แสดงอยู่ในเมนู รายการนี้จะแสดงเฉพาะเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่เท่านั้น
 5. ตรวจสอบดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ของ WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3

ข้อสังเกตที่สำคัญ

 • ห้าม "ชาร์จไฟแบตเตอรี่" หรือ"ปิดเพาเวอร์" ในระหว่างการดาวน์โหลด/โอนถ่าย ข้อมูล/การอัปเดต ไม่เช่นนั้นหูฟังนั้นอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ีอีก
 • ห้าม ทำการอัปเดตในสถานที่สัญญาณ Wi-Fi ไม่มีความสม่ำเสมอ เช่น:
  - ในรถไฟ/ในสถานที่สัญญาณ Wi-Fi มีความคับคั่ง
  - บริเวณที่อยู่ใกล้ไมโครเวฟ โทรศัพท์บ้านไร้สาย หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ความถี่วิทยุย่าน 2.4 GHz
 • ต้องมั่นใจว่า อุปกรณ์ทั้งสอง (อุปกรณ์ Android/iOS และ WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3) มีการชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว
 • ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth อื่น ๆ ทั้งหมด เช่น อุปกรณ์ ที่สวมใส่ได้ หรือนาฬิกาสมาร์ท จากอุปกรณ์ Android/iOS ของท่าน ก่อนที่จะทำการอัปเดตนี้

ก่อนที่ท่านจะทำการอัปเกรด

 • หลังการอัปเดต เฟิร์มแวร์นี้จะไม่สามารถหวนกลับไปเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้อีก
 • ขั้นตอนการอัปเดตจนเสร็จจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที ขนาดของไฟล์จะประมาณ 3.3 MB (WI-1000X /WH-1000XM2), 3.6 MB (WH-1000XM3)
 • สำหรับอุปกรณ์ iOS ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการปิดฟังก์ชัน “Google Assistant” ไว้แล้วก่อนทำการอัปเดตนี้
 • ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของคลื่นวิทยุ และอุปกรณ์ Android/iOS ของท่าน อาจจะใช้เวลายาวนานกว่าในการทำให้เสร็จสิ้น

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

เพื่อทำการอัปเดตหูฟังเหล่านี้, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:
 • ดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ให้กับอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android .
 • โอนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android ไปให้กับหูฟัง.
 • ดำเนินการอัปเดตให้กับหูฟัง.

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งตัวอัปเดต

 1. เปิดแอปปลิเคชัน"Sony | Headphones Connect" ขึ้นมา.
 2. เชื่อมต่อเครื่อง WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3 ของท่านเข้ากับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect".
  • ถ้าหากท่านไม่เคยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" มาก่อน, ให้ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอเพื่อทำการเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ Android ของท่าน.
  • ถ้าหากท่านเคยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" มาก่อนให้เลือกที่หูฟังของท่าน.
 3. หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา เมื่อการเชื่อมต่อทำได้สำเร็จ.
 4. ถ้าหากตัวอัปเดตนี้ใช้ได้, "Headphone update is available" จะแสดงขึ้นมา, และท่านสามารถจะกดที่ "More Info"ได้.
 5. ตรวจสอบดูว่ามี "Version 4.5.2" แสดงอยู่ และกดที่ "OK" เพื่อเริ่มทำการอัปเดต.
 6. เมื่อการดาวน์โหลดเริ่มต้นขึ้น จะมีการเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอถัดไปโดยอัตโนมัติ เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น.
  หมายเหตุ:
  เมื่อมีขัอความ [Bluetooth Pairing Request] แสดงขึ้มา, ให้กดที่ "Pair". การอัปเดตจะเริ่มทำงานใหม่. (สำหรับอุปกรณ์ iOS เท่านั้น.)
 7. การโอนถ่ายเริ่มต้นขึ้น. จะมีการเปลี่ยนไปที่หน้าจอถัดไปโดยอัตโนมัติ หลังการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นลงไป.
 8. เมื่อการโอนถ่ายเริ่มต้นขึ้น จะมีการเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอถัดไปโดยอัตโนมัติ เมื่อการโอนถ่ายเสร็จสิ้น. จะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาที.
  หมายเหตุ:
  ห้ามทำการชาร์จไฟแบตเตอรี่ หรือปิดหูฟังของท่าน ในระหว่างการดาวน์โหลดตัวอัปเดต, การโอนถ่ายข้อมูลหรือการอัปเดต, ไม่เช่นนั้นหูฟังนั้นอาจจะใช้งานไม่ได้อีก.
  ถ้าหากมีข้อความ Disconnection แสดงขึ้นมา ให้รอจนกว่าจะมีการเชื่อมต่อใหม่ให้โดยอัตโนมัติ.
 9. เมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จสิ้น ให้กดที่ "OK".
  ถ้าหากหน้าจอนี้ไม่แสดงขึ้นมา ให้ตรวจเช็คดูว่าเวอร์ชันมีการอัปเกรดให้แล้วหรือไม่ ตามขั้นตอนต่อไปนี้.

ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจเช็คดูว่าการอัปเดตทำได้สำเร็จหรือไม่

หลังการอัปเดต กรุณาทำการตรวจสอบดูเวอร์ชันใหม่ว่าได้มีการติดตั้งสำเร็จแล้วหรือไม่ โดยทำตามขั้นตอนในส่วนของ [การตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์].

ถ้าหากเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์แสดงเป็น"4.5.2", แสดงว่าการอัปเกรดนั้นทำได้สำเร็จแล้ว.

คำถามและคำตอบ

มีข้อความแสดงความผิดพลาดในการอัปเดตขึ้นมา.

 1. กดที่ "OK".
 2. รีสตาร์ท (ปรับเพาเวอร์ไปที่ Off จากนั้น On) เครื่อง WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3.
 3. หลังจากนั้น ให้เปิด "Sony | Headphones Connect" ขึ้นมาใหม่ และทำการอัปเดตใหม่อีกครั้ง

ถึงแม้ว่าการอัปเดตจะล้มเหลวในกระบวนการนี้ ให้ตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์นั้นดู. ถ้าหากเวอร์ชันแสดงเป็น 4.5.2, แสดงว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จแล้ว. ถ้าไม่ใช้ ให้ลองทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นใหม่อีกครั้ง. ท่านสามารถตรวจเช็คเวอร์ชันนี้ได้จากการตั้งค่าในแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect". ถ้าต้องการจะหาดูวิธีการตรวจเช็คดูเวอร์ชัน ให้ไปที่"การตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์" ในหน้านี้.