หยุดก่อน- ให้อ่านส่วนของไฟล์ที่จำเป็นต่าง ๆ ก่อนที่จะดาวน์โหลดไฟล์นี้.

ที่ต้องมีการดาวน์โหลด

เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอย่างอื่น, ไฟล์ที่แสดงด้านล่างนี้จะต้องมีการติดตั้งเข้าไปก่อน อัพเดตซอฟต์แวร์ระบบ(เฟิร์มแวร์)สำหรับเลนส์ SEL24F14GM Ver.02 (Mac) เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง. หากมีไฟล์ที่จำเป็นมากกว่าหนึ่งไฟล์ ให้ติดตั้งเข้าไปตามลำดับที่แสดงไว้ในหน้านี้

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • เลนส์: SEL24F14GM
 • ตัวกล้อง: E-mount ทั้งหมด ยกเว้น NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10 และ PXW-FS7
  หมายเหตุ: เมื่อใช้กับ PXW-FS7M2, กรุณาทำตามคู่มือการใช้งานของ PXW-FS7M2

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ

 • ปรับปรุงการตอบสนองของช่องเปิดรับแสง เมื่อใส่เลนส์เข้าไปในกล้องรุ่น ILCE-9, ILCE-9M2 และILCE-7RM4
 • "Focus Priority" สามารถจะเลือกได้จากเมนู "Aperture Drive in AF" เมื่อใส่เลนส์เข้ากับกล้อง ILCE-9 (ที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 6.00 หรือใหม่กว่า)

หมายเหตุ:

 • ไม่สามารถจะเปิดขั้นตอนเฟิร์มแวร์ของเลนส์ได้กับกล้อง E-mount ต่อไปนี้: NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10, PXW-FS7
 • เมื่อใช้ PXW-FS7M2 ให้ทำตามขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดตซอฟต์แวร์ระบบ(เฟิร์มแวร์)สำหรับเลนส์ SEL24F14GM Ver.02 (Mac)

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 02

ขนาดของไฟล์

 • 2.04 MB (2,040,556 byte)

ออกเมื่อวันที่

 • 16-01-2020

การเตรียมพร้อม

ตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ระบบของเลนส์ของท่าน

ทำตามคำสั่งด้านล่างนี้เพื่อทำการตรวจเช็คเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ระบบ.

 • ซอฟต์แวร์ระบบของเลนส์ที่เป็นเวอร์ชัน [Ver.01], จะต้องทำการอัปเดต.
 • ซอฟต์แวร์ระบบของเลนส์ที่เป็นเวอร์ชั่น [Ver.02], ไม่จำเป็นต้องทำการอัพเดตอีก.

 1. เลือกที่ Menu →Setup → Version บนตัวกล้อง.
 2. เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ระบบของเลนส์จะแสดงดังรูปด้านล่าง.


 3. ถ้าหากท่านใช้ QX ซีรี่ย์ , ให้เปิดการทำงานของตัวอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์ที่เครื่องพีซีของท่าน และทำการตรวจเช็คดูเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์นั้นโดยการอัพเดตนี้.

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

ระบบปฏิบัติการ

เวอร์ชั่นล่าสุดของตัวอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบนี้จะใช้งานได้กับ Mac เวอร์ชั่นที่ส่วนใหญ่ใช้กันทั่วไป:

 • macOS 10.13 - 10.15

ข้อสำคัญ:
สำหรับ macOS 11, กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า "System Software Update Helper" ได้มีการติดตั้งไว้แล้ว ก่อนที่จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของท่าน.

ฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์

เวอร์ชั่นล่าสุดของตัวอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์นี้ใช้ได้กับฮาร์ดแวร์ต่อไปนี้:

 • พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์: 200MB หรือมากกว่า
 • RAM 512 MB หรือมากกว่า
  หมายเหตุ: กรุณาปิดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นอื่นทั้งหมด ก่อนที่จะทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์นี้.
 • รายการอื่น ๆ สำหรับกล้อง α แบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้
  • แหล่งจ่ายกำลังไฟสำหรับกล้อง : ชุดแพ็คของแบตเตอรี่้ที่ชาร์จไฟใหม่ได้ ที่ชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว หรือ ตัว AC adapter เฉพาะ (มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก)
   หมายเหตุ: การอัพเดตนี้จะสามารถดำเนินการได้เฉพาะเมื่อระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เท่ากับ (สามขีด) หรือมากกว่า. เราขอแนะนำให้ท่านใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว หรือตัว AC adapter เฉพาะ (มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก). ถอดตัวด้ามจับแนวตั้งออกเมื่อท่านจะทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์นี้.
  • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับตัวกล้อง
   หมายเหตุ: การทำงานของการอัพเดต ไม่สามารถจะรับประกันได้ว่าจะเป็นปกติ กับสาย USB อันอื่น.
 • รายการอื่น ๆ สำหรับกล้องที่ใช้สำหรับงาน - Broadcast & Production
  • แหล่งจ่ายกำลังงานให้กับกล้องนี้ ตัว AC adaptor เฉพาะ
  • สายเคเบิล USB

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์นี้จะสามารถดำเนินการได้เฉพาะเมื่อติดตั้งเลนส์นี้กับตัวกล้องเท่านั้น ท่านไม่สามารถดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์นี้โดยใช้กล้องอันอื่นได้
 • ติดตั้งเลนส์เข้ากับกล้องก่อนที่จะดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์นี้ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้มีการปิดตัวกล้องไว้แล้ว
 • เมื่อดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์นี้, กรุณาใช้ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ ที่ชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว หรือใช้ตัว อะแดปเตอร์ AC เฉพาะ (มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก) (สำหรับ กล้อง α แบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้)
 • ใช้แต่ตัว อะแดปเตอร์ AC เฉพาะรุ่น เมื่อทำการอัปเดต (สำหรับหมวดกล้องมืออาชีพ / ทางธุรกิจ)
 • เมื่อทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์นี้ กรุณาใช้ตัว AC adaptor เฉพาะ (สำหรับกล้องที่ใช้สำหรับงาน – Broadcast & Production)
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่ออกในระหว่างการอัปเดตนี้; ไม่เช่นนั้น กล้องอาจจะไม่ทำงาน เนื่องจาก การขาดหายไปกะทันหันของกำลังไฟ
 • ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า
 • กรุณาใส่เลนส์ที่มีการอัปเดต โดยถอด แบตเตอรี่และอะแดปเตอร์ AC ออก (สำหรับหมวดกล้องมืออาชีพ)
 • กรุณาปิดซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันอื่นก่อนที่จะทำการอัปเดต
 • ป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่ให้เข้าสู่โหมดสลีป (Sleep) ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเข้าสู่โหมดสลีป (Sleep) และการอัปเดตมีการขาดตอน ให้เริ่มทำการอัปเดตใหม่ตั้งแต่ขั้นแรก
 • ยังไม่ต้องทำการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ในตอนนี้

วิธีการดาวน์โหลดตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์นี้:

 1. หลังจากที่อ่านข้อความปฏิเสธความรับผิด แล้วให้คลิกที่ Download
 2. การดาวน์โหลดของไฟล์ [Update_SEL24F14GMV2D.dmg] จะเริ่มต้นขึ้น
 3. (แนะนำให้) เก็บบันทึกไฟล์นั้นไว้ที่หน้าเดสก์ทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

เมื่อการดาวน์โหลดสำเร็จ ท่านก็พร้อมที่จะทำการติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์ Ver.02 สำหรับ SEL24F14GM แล้ว

ขั้นตอนที่ 1: เริ่มการทำงานของตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์

 1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ [Update_SEL24F14GMV2D.dmg] ที่ท่านดาวน์โหลดมา - ห้ามเชื่อมต่อกล้องเข้าไปในตอนนี้
 2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน [Update_SEL24F14GMV2D] ที่แสดงบนหน้า เดสก์ท็อป
 3. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของ [UpdateSetting Tool]
 4. เพื่อที่จะโหลดส่วนขยาย kernel จะมีข้อความเตือนให้ท่านอนุญาตให้แอปพลิเคชันนั้นทำการเปลี่ยนแปลงได้ ให้ใส่รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นแอดมินเข้าไป
  ใส่ ชื่อของ ผู้ใช้และรหัสผ่าน

  เมื่อข้อความจากระบบแสดงขึ้นมา จะมีการแสดงของหน้าจอรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวแสดงออกมา
  • ถ้าหากมีข้อความต่อไปนี้แสดงขึ้นมาก่อนที่ "Security and Privacy" จะแสดงขึ้นมา ให้กดที่ปุ่ม [OK]
   กดที่ปุ่ม OK
  • เปิดแท็บ"General" ในหน้าจอ "Security and Privacy" และอ่านเรื่องของซอฟต์แวร์ระบบของ"Sony Corporation"
   หน้าจอรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านได้ทำการยืนยันไปแล้วในอดีต หน้าจอรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่แสดงขึ้นมา
  • ถ้าหากมีการบอกให้ท่านทำการรีสตาร์ท macOS หลังการกดปุ่ม [Allow] กรุณาทำการรีสตาร์ท และกลับไปยังตอนเริ่มต้นของการอัปเดต
  • ถ้าหากหน้าจอ "Security and Privacy" ไม่หายไป กรุณาปิดหน้าต่างนี้ลงไป
  • ถ้าหากข้อความทั้งสองแสดงขึ้นมาและหน้าจอ "Security and Privacy" ไม่หายไป ให้ปิดทั้งสองนั้นด้วยปุ่ม [OK]
   หน้าจอ System Extension Blocked

 5. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
  • กล่องไดอะล็อกสำหรับการเชื่อมต่อ USB จะแสดงขึ้นมา
   เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
  • เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่อง PC โดยใช้สาย USB (จัดมาให้) "USB Mode" แสดงบนหน้าจอ LCD มอนิเตอร์ของอุปกรณ์
  • คลิกที่ [OK] ถ้าหากมีข้อความนี้แสดงขึ้นมา ให้ปิดด้วยปุ่ม [OK]
   กดที่ปุ่ม OK
   หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดสาย USB ออกในระหว่างการอัปเดต

 6. หน้าต่างตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์จะแสดงขึ้นมา


 7. เปิดกล้องขึ้นมา ถ้าหากกล้องมีการเปิดไว้ก่อนแล้ว ให้ทำการปิดไปก่อนแล้ว จากนั้น ให้เปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
  ตามคู่มือของตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์ ให้เลือกที่ [Menu] → [Setup] → [USB Connection] บนตัวกล้อง และตรวจเช็คดูว่ามีการเลือกไว้ที่ [Mass Storage] หรือไม่(ถ้าหากท่านใช้ QX :ซีรีส์ ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องทำ) ถ้าหากเป็นการเลือกโหมดอื่นที่นอกเหนือจาก [Mass Storage] ไว้ กรุณาเลือกที่ [Mass Storage]


 8. ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้
  ถ้าหากมีข้อความแสดงความผิดพลาดปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ กรุณาลองทำตามวิธีการต่อไปนี้
  - ปลดสาย USB ออกจากกล้อง จากนั้น ให้เชื่อมต่อสาย USB นั้นเข้าไปใหม่
  - ถ้าหากมีขั้วต่อ USB อันอื่นอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ให้ลองเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับขั้วต่อ USB อื่น

 9. คลิกที่ Next ที่ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์หน้าต่างตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์จะแสดงขึ้นมาในเครื่องคอมพิวเตอร์และจะมีข้อความ "Follow computer instructions." แสดงบนหน้าจอของกล้อง
  เครื่องคอมพิวเตอร์:

  กล้อง:


  หมายเหตุ: ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป ห้ามทำการปิดกล้องจนกว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์นี้จะเสร็จ
  อาจจะใช้เวลา 2-3 นาที ที่หน้าจอจะมีการเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้องนั้น

 10. การแก้ปัญหา
  • ถ้ามีข้อความ "The update is not available for your model (ไม่มีตัวอัปเดตสำหรับเครื่องรุ่นของท่าน) " แสดงขึ้นมาให้ตรวจเช็คดูว่า ไฟล์ซอฟต์แวร์ระบบที่ท่านพยายามจะติดตั้งเป็นไฟล์ที่ถูกต้องสำหรับเลนส์ที่ติดตั้งอยู่กับกล้องของท่านหรือไม่
   ในกรณีที่เปิดซอฟต์แวร์ตัวอัปเดตระบบของเลนส์ที่ถูกต้องอยู่แล้ว ให้ปิดตัวอัปเดตนั้นก่อน ถอดสาย USB ออกปิดกล้อง กลับไปที่ขั้นตอนที่ 1 "เริ่มต้นตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบของเลนส์"
  • ถ้าหากมีข้อความของ "Could not find camera with the lens for this update mounted (ไม่สามารถหากล้องพร้อมเลนส์สำหรับอัปเดตการเมาท์นี้ได้)" แสดงขึ้นมาให้ตรวจเช็คดูว่ากล้องของท่านมีแสดงอยู่ในส่วนของ "Relevant Products" หรือไม่ และกล้องเชื่อมต่อกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB หรือไม่
 11. คลิกที่ Next ที่ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์ เวอร์ชันปัจจุบันและเวอร์ชันหลังการอัปเดตจะแสดงอยู่ที่บริเวณด้านล่างซ้ายของหน้าจอ ถ้าหากเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบปัจจุบันของเลนส์เป็น 02 การอัปเดตนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำอีก ในกรณีนี้ ให้ทำการหยุดการเชื่อมต่อ USB และ คลิกที่ Finish ปิดกล้อง ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ และ/หรือ ตัว อะแดปเตอร์ AC ออก แล้วใส่แบตเตอรี่ หรือ เชื่อมต่อตัว อะแดปเตอร์ AC เข้าไป และเปิดกล้องขึ้นมาใหม่

  ต้องทำการอัปเดต


  ไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดต


 12. ตรวจสอบดูว่า [Current version] เป็น 01 คลิกที่ [Next] ข้อมูลจะได้รับการโอนถ่ายไปให้กับกล้อง (ใช้เวลาประมาณ 5 วินาที)
  หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดสาย USB ออกในระหว่างการอัปเดต


 13. เมื่อการโอนถ่ายข้อมูลเสร็จ หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา:


  คลิกที่ Finish
 14. กระบวนการอัปเดตจะเริ่มต้นขึ้นและแถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงที่ตัวกล้อง (ประมาณ 30 วินาที)


 15. กระบวนการอัปเดตนี้จะเสร็จ เมื่อมีข้อความ "Lens update complete" แสดงขึ้นมาที่กล้อง
  ถ้าหากท่านใช้ QX :ซีรีส์ กระบวนการอัปเดตนี้จะเสร็จ เมื่อหน้าจอของ QX :ซีรีส์ หายไป 16. ถอดสาย USB ออก
  หมายเหตุ: หลังทำการอัปเดตเสร็จสิ้น ให้ปิดกล้อง ถอด แบตเตอรี่แพค และ / หรือ อะแดปเตอร์ AC ออกใส่ แบตเตอรี่หรือเชื่อมต่อ อะแดปเตอร์ AC เข้าไปใหม่ และเปิดกล้องขึ้นมา

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบดูว่าเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบของเลนส์คือ Ver.02

 1. บนตัวกล้อง เลือกที่ Menu → Setup → Version
 2. เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์จะแสดงดังรูปด้านล่าง

คำถามและคำตอบ

การอัปเดตทำได้ไม่สำเร็จและตัวกล้อง

เมื่อหน้าจอมอนิเตอร์ยังคงเป็นสีดำนานกว่า 15 นาที, ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อแก้ปัญหา:

 1. ปลดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์.
 2. ถอดแบตเตอรี่และตัว AC adapter ออกจากตัวกล้อง, ปล่อยทิ้งไว้สองสามนาที จากนั้นให้ใส่แบตเตอรี่เข้าไปอีกครั้ง หรือเชื่อมต่อตัว AC adapter เข้าไป.
 3. การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.
 4. เปิดกล้องขึ้นมา และทำตามกระบวนการติดตั้งอีกครั้ง.