รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • PS-HX500

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ยูติลิตี้นี้จะติดตั้ง ซอฟต์แวร์ Hi-Res Audio Recorder สำหรับใช้กับเครื่องเล่นแผ่นเสียง PS-HX500 ของท่าน Hi-Res Audio Recorder เป็น แอปพลิเคชันที่จะทำการ บันทึกแทรคเสียงของแผ่นเสียงไวนิล ลงไปในเครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่านในฟอร์แมทที่เป็นความละเอียดสูง และยังมีฟีเจอร์ต่อไปนี้ให้ด้วย:

 • ฟีเจอร์ใหม่ของ Hi-Res Audio Recorder Ver.1.1.3
  รองรับ macOS Mojave(10.14)และ macOS Catalina(10.15) ได้แล้ว
  หมายเหตุ: ถ้าหากมีไดอะล็อกเกี่ยวกับ การเข้าถึงไมโครโฟนแสดงขึ้นมาในการเริ่มต้นครั้งแรก ท่านจะต้องทำการอนุญาตให้มีการเข้าถึง ไมโครโฟนได้ด้วย สำหรับรายละเอียดต่างๆ ดูที่ “เริ่มการทำงานของ Hi-Res Audio Recorder” ดังด้านล่าง
 • การบันทึกแทรคเสียงของแผ่นเสียงไวนิล:
  เชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียง และเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเข้าด้วยกันด้วยสาย USB ที่ให้มากับเครื่องเล่นแผ่นเสียงนั้น จากนั้น ท่านสามารถจะทำการบันทึกแทรคเสียงในฟอร์แมทความละเอียดสูง (DSD หรือ PCM) จากแผ่นเสียงไวนิลที่กำลังเล่นในเครื่องเล่นแผ่นเสียงนั้น ระยะเวลาสูงสุดที่สามารถบันทึกได้่คือ 100 นาที
 • การแก้ไขไฟล์ชั่วคราว:
  ท่านสามารถเพิ่ม เครื่องหมาย (Markers) ให้กับข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ (ไฟล์ชั่วคราว) และระบุช่วงของข้อมูลที่จะทำการส่งออกไปเป็นไฟล์ได้ เพิ่ม เครื่องหมาย (Markers) ให้กับไฟล์ชั่วคราวสำหรับ:
  • ลบส่วนที่ไม่มีเสียงก่อนแทรคเสียงอันแรกหรืออันที่อยู่ระหว่างแทรคออกไป
  • แบ่งไฟล์ชั่วคราวไปเป็นไฟล์แทรคเสียงต่างหาก หลังจากที่ท่านได้ทำการบันทึกแทรคเสียงทั้งหมดในแต่ละด้านของแผ่นเสียงไวนิลนั้นแล้ว
  ท่านสามารถเพิ่มเครื่องหมายเข้าไปได้มากถึง 60 เครื่องหมาย เช่นเดียวกับการลบหรือเคลื่อนย้ายเครื่องหมาย
 • การปรับอัตราการขยาย (Gain adjustment)
  ท่านสามารถปรับระดับสัญญาณ (Gain) สำหรับข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ (ไฟล์ชั่วคราว)
  ท่านสามารถเลือก การปรับอัตราการขยายโดยอัตโนมัติ (Automatic gain adjustment) หรือทำการปรับด้วยตนเอง ที่จะทำให้ท่านเพิ่มอัตราการขยายได้ทีละ 1 dB ระหว่าง +1 dB และ +6 dB
 • การส่งออกไฟล์ชั่วคราว:
  ท่านสามารถส่งออกข้อมูลที่บันทึกไว้ (ไฟล์ชั่วคราว) ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้
  ท่านยังสามารถใส่ชื่อ อัลบั้ม ชื่อศิลปินของอัลบั้ม ชื่อแทรค และชื่อศิลปินของแทรค ก่อนที่จะส่งออกไฟล์ชั่วคราวนั้นได้ด้วย

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Hi-ResAudioRecorder_1.1.3.pkg

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.1.3

ขนาดของไฟล์

 • 4.5 MB (4,536,224 bytes)

วันที่ออก

 • 31-10-2019

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

Hi-Res Audio Recorder สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมของระบบต่อไปนี้.

 • ความต้องการของระบบคอมพิวเตอร์:
  • ระบบปฏิบัติการ:
   • Mac OS X 10.9, 10.10 หรือ 10.11
   • macOS Sierra(10.12), macOS High Sierra(10.13)
   • macOS Mojave(10.14), macOS Catalina(10.15)
  • ความละเอียดของหน้าจอ: 1024 x 768 หรือ สูงกว่า
  • อุปกรณ์เล่นเสียง: จำเป็นต้องมี

หมายเหตุ: Hi-Res Audio Recorder ไม่อาจรับรองได้ว่าจะทำงานได้สำเร็จ:

 • ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่มีหนึ่งในระบบปฏิบัติการที่ระบุไว้
 • ในคอมพิวเตอร์ที่ประกอบเอง, คอมพิวเตอร์ที่ยูสเซอร์ทำการอัพเกรดระบบปฏิบัติการเอง หรือ คอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบมัลติบูต
 • มีการเปิดฟีเจอร์ power-saving ของคอมพิวเตอร์: System Suspend หรือ Sleep (Standby)

ติดตั้ง

รายละเอียด

คำสั่งในการดาวน์โหลดและติดตั้ง  
 1. ยอมรับ Terms and Conditions และ คลิกที่ปุ่ม Download.
 2. ไฟล์ตัวติดตั้งจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ที่คุณตั้งค่าเป็นโฟลเดอร์ปลายทางในการตั้งค่าเบราเซอร์. เป็นค่าเริ่มต้น, จะได้รับการบันทึกในโฟลเดอร์ Downloads.
 3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Hi-ResAudioRecorder_1.1.3.pkg สำหรับติดตั้งที่เก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ. ไฟล์สำหรับติดตั้งจะถูกขยายออกมา.
 4. ที่หน้าจอ Welcome to the Hi-Res Audio Recorder Installer, คลิกที่ Continue.
 5. ที่กรอบ Software License Agreement, ให้อ่านข้อตกลง, จากนั้น คลิกที่ Continue.
 6. ที่กล่องโต้ตอบบนหน้าจอเพื่อยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งาน, หากคุณยอมรับ, คลิกที่ Agree.
 7. ที่หน้าจอ Select a Destination, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกตำแหน่งที่ตั้งในดิสก์ของคุณ, และ จากนั้น คลิกที่ Continue.
 8. ที่หน้าจอ Installation Type, คลิกที่ Install.
 9. หมายเหตุ: สำหรับการติดตั้งแบบมาตรฐาน, ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟภายในจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ. หากคุณต้องการติดตั้งในไดร์ฟอื่น, คลิกที่ Change install location..., เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการ, และ จากนั้น คลิกที่ Install.

 10. ถ้าคุณได้รับพรอมพ์สำหรับรหัสผ่านในการล็อกอินของคุณ, พิมพ์รหัสผ่านของคุณ, และ จากนั้น คลิกที่ Install Software.
 11. หน้าจอ Installing Hi-Res Audio Recorder จะแสดงความคืบหน้าการติดตั้ง.
 12. ที่หน้าจอ The Installation was successful, คลิกที่ Close.

การติดตั้งซอฟต์แวร์ Hi-Res Audio Recorder สำหรับ Mac จะเสร็จสมบูรณ์.


เริ่มการทำงานของ Hi-Res Audio Recorder 

ท่านสามารถเปิดการทำงานของ Hi-Res Audio Recorder ได้ดังด้านล่างนี้
เปิด Finder และดับเบิลคลิกที่ [Hi-Res Audio Recorder] ใน “Applications.”

หมายเหตุ:
หลังจากที่ แอปพลิเคชันเปิดขึ้นมาแล้ว เมื่อท่านเห็นไดอะล็อกต่อไปนี้ ให้คลิกที่ปุ่ม [OK]

หรือไม่ เมื่อท่านคลิกที่ปุ่ม [Don’t Allow] ท่านจะไม่สามารถทำการบันทึกแทรคเสียงต่างๆ ได้
จากนั้น เลือกที่ [System Preferences]>[Security & Privacy]>[Privacy]>[Microphone] และตรวจเช็คดู “Hi-Res Audio Recorder” ในรายการแอปที่อยู่ทางด้านขวามือ


การแก้ปัญหา 

การติดตั้งล้มเหลว: 

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการที่รองรับได้. สำหรับรายละเอียดให้ดูจาก ความต้องการของระบบคอมพิวเตอร์.
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีพื้นที่ว่างเพียงพอในดิสก์ไดร์ฟ การติดตั้งต้องใช้พื้นที่ว่างประมาณ 100 MB. ถ้าหากพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ, ให้ลบไฟล์ต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นออกไป.

คอมพิวเตอร์ของคุณล้มเหลวในการตรวจหาเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่เชื่อมต่ออยู่: 

 1. ถอดสาย USB ออกและทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ได้เปิดขึ้นมาและทำงานแล้ว จากนั้น ให้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และเครื่องเล่นแผ่นเสียงเข้าด้วยกันด้วยสาย USB.
 2. ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อของเครื่องเล่นแผ่นเสียงจะแสดงอยู่ในข้อมูลระบบ:
  1. เชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงกับคอมพิวเตอร์และเปิดเครื่อง.
  2. ที่เมนู Apple, คลิกที่ About This Mac.
  3. คลิกที่ Overview, และ จากนั้น คลิกที่ System Report.
  4. ภายใต้ฮาร์ดแวร์, คลิกที่ USB, และ ตรวจสอบว่า มี PS-HX500 แสดงอยู่.

Hi-Res Audio Recorder ไม่เริ่มทำงาน:

 1. คอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะทำงานไม่ถูกต้อง. ให้ลองทำการเปิดแอพพลิเคชั่นอันอื่นว่า ทำงานได้ถูกต้องหรือไม่.
 2. คอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะทำงานไม่ถูกต้อง. ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์.
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Hi-Res Audio Recorder ได้ทำการติดตั้งไว้สำเร็จ.
  - เริ่มการค้นหาและตรวจสอบให้แน่ใจว่า Hi-Res Audio Recorder จะปรากฎขึ้นในแอพพลิเคชั่น.
 4. ถ้าหาก Hi-Res Audio Recorder ติดตั้งไม่สำเร็จ, ยกเลิกการติดตั้งแอพพลิเคชั่น, และ จากนั้น ให้ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่อีกครั้ง.