รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • SRS-ZR7

ข้อสำคัญ: ไฟล์นี้ใช้สำหรับเครื่องรุ่นที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่ได้มีเครื่องต่าง ๆจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ครบทุกรุ่น

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ จากการอัปเดตครั้งล่าสุด

 • ปรับปรุงการติดต่อสื่อสารให้มีความปลอดภัย
 • เปิดให้ใช้ Spotify Connect ได้ รวมถึงบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นแบบฟรี
 • ข้อสำคัญ: การอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ต้องทำเพื่อที่จะให้สามารถใช้งานบริการแจกจ่ายเพลงของ Chromecast built-in ได้ต่อไป ถ้าหากท่านไม่ทำการติดตั้งตัวอัปเดตนี้เข้าไปด้วยตนเอง เครื่องจะทำการติดตั้งเข้าไปให้โดยอัตโนมัติในตอนที่เครื่องไม่มีการใช้งานและมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้งานได้อยู่

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัปเดตก่อนหน้านี้

 • ปรับปรุงการติดต่อสื่อสารให้มีความปลอดภัย
 • เพิ่มการแนะนำด้วยเสียง(Voice guidance)สำหรับโหมดการจับคู่ของ Bluetooth
 • รองรับการเล่นกลับของ Spotify ใน Chromecast built-in
 • "Wireless Surround" รองรับ อุปกรณ์ SCMS-T ได้ด้วย เมื่อทำการเล่นกลับเพลงจาก Bluetooth
 • Google Cast สำหรับคอนเทนท์ Audio :
  • รองรับ ฟังก์ชัน Google Multi Room ได้ด้วย
  • รองรับแหล่งกำเนิดเพลงที่ส่งมาจาก อุปกรณ์ SCMS-T ผ่านทาง Bluetooth ในระหว่างที่ใช้ฟังก์ชัน Wireless Stereo/Wireless Surround
 • ปรับปรุงเสถียรภาพและการทำงาน
 • ปรับปรุงเสถียรภาพการทำงานเมื่อเล่นกลับไฟล์เพลงต่าง ๆ ในหน่วยความจำ USB ในระหว่างที่ทำการเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Firmware update 6.05 สำหรับ SRS-ZR7

เวอร์ชันของไฟล์

 • 6.05

ออกเมื่อวันที่

 • 06-08-2019

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

ฉันจำเป็นต้องทำการดาวน์โหลดหรือไม่ ? ยูติลิตี้อัปเดตนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ถ้าหากระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคลของท่าน ได้รับการอัปเดตไปเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 6.05 เรียบร้อยแล้ว.
ถ้าหากท่านไม่แน่ใจ จะสามารถทำการตรวจเช็คได้ง่ายดายว่าเฟิร์มแวร์ของท่านเป็นเวอร์ชั่นใด:

มีสองวิธีการดังด้านล่างนี้.

วิธีการตรวจสอบโดยใช้แอปปลิเคชัน “Sony | Music Center (SongPal)” .
 1. เชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน โดยใช้แอปปลิเคชัน “Sony | Music Center (SongPal)” .
 2. เริ่มการทำงานของ แอปปลิเคชัน “Sony | Music Center (SongPal)” ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน.
 3. เลือกที่ “SRS-ZR7”

 4. เลือกไปที่ “Settings”

 5. เลือกไปที่ “Other Settings”

 6. ตรวจสอบดูเวอร์ัชันเฟิร์มแวร์ ของ SRS-ZR7

วิธีการตรวจเช็ค โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล.
 1. เชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับเครื่องพีซี ด้วยสาย LAN (ไม่ได้่จัดมาให้).

  หมายเหตุ: เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเครื่องพีซีโดยตรง ด้วยสาย LAN .
 2. เชื่อมต่อสายกำลังไฟ AC (มีจัดมาให้) เข้ากับตัว AC adaptor (จัดมาให้). กดที่ปุ่ม (on/standby) เพื่อเปิดเพาเวอร์ขึ้นมา.

  รอจนกระทั่ง ไฟ LINK หยุดกระพริบและติดค้างเป็นสีชมพู
 3. หน้าจอ Sony Network Device Setting ในเครื่อง พีซีของท่าน
  1. เปิดเบราเซอร์ขึ้นมา
  2. ใส่ URL ต่อไปนี้เข้าไปที่แถบแอดเดรส: http://169.254.1.1

 1. เลือกภาษาจาก Language Setup, ถ้าหากมีแสดงขึ้นมา
 2. "X.XX.X.XX" เป็นเวอร์ัชันในเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบใน Device Details Menu

 3. เวอร์ชันของซอฟต์แวร์, ชื่อรุ่นและชื่ออุปกรณ์, ชนิดของการเชื่อมต่อ, การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต, SSID, และ Security Method นี้ใช้แสดงเพื่อเป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย.

มี 2 วิธีการง่าย ๆ ที่จะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในเครื่อง SRS-ZR7 ของท่าน:

สิ่งที่ท่านต้องการทำไมถึงใช้วิธีการนี้ ?
อินเตอร์เน็ต/ เครือข่าย
***แนะนำ***
 • สายอีเธอร์เน็ต หรือเราท์เตอร์ไร้สาย สำหรับเชื่อมต่อเครื่อง SRS-ZR7 ของท่านเข้ากับอินเตอร์เน็ต
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่อง SRS-ZR7 ของท่านเชื่อมต่ออยู่กับ :
  • การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้
เราขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการนี้เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดและ รวดเร็วที่สุดที่จะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของท่าน.
อุปกรณ์จัดเก็บ USB
 • เครื่องคอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์จัดเก็บ USB
อัปเดตเฟิร์มแวร์ของท่านด้วยวิธีการนี้หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้.

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

อินเตอร์เน็ต/ เครือข่าย

ซอฟต์แวร์สำหรับอัปเดตนี้่จะมีอยู่ในอินเตอร์เน็ต (เครือข่าย). กรุณาตรวจเช็คในขั้นตอนต่อไปนี้.
หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถอัปเดตไปเป็นซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดได้ ถ้าหากเครื่องไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต (เครือข่าย).
ข้อสำคัญ:

 • กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องของท่านเชื่อมต่ออยู่กับเต้ารับกำลังไฟผ่านทาง USB AC adaptor ก่อนที่จะเริ่มทำการอัปเดต.

 1. เชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับกำลังไฟ
  • ใช้ตัว USB AC adapter และสาย micro USB ที่จัดมาให้เชื่อมต่อพอร์ต DC IN 5V ของตัวเครื่องเข้ากับเต้ารับกำลังไฟ.
  หมายเหตุ: การอัปเดตซอฟต์แวร์ไม่สามารถทำได้เมื่อใช้กำลังงานจากแบตเตอรี่อย่างเดียว
 2. เชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต(เครือข่าย)
  • ทำการเชื่อมต่อโดยใช้แอปปลิเคชัน“Sony | Music Center (SongPal)” ในอุปกรณ์โมบายของท่าน
  • เชื่อมต่อผ่านทาง Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • เชื่อมต่อโดยใช้เครื่อง พีซี
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของตัวเครื่อง
 3. ถ้าหากลำโพงเปิดขึ้นมา ให้กดที่ปุ่ม (on/standby) , และปิดเครื่องลงไป
 4. เสียบสายกำลังไฟ AC เข้ากับตัว AC adaptor ต่อเข้ากับตัวรับไฟ AC ให้มั่นคง
  หมายเหตุ: การอัปเดตซอฟต์แวร์นี้ไม่สามารถจะทำได้เมื่อตัวเครื่องทำงานด้วยกำลังไฟจากแบตเตอรี่อย่างเดียว
 5. กดที่ปุ่ม (on/standby) เพื่อเปิดเพาเวอร์ขึ้นมา
 6. รอจนกระทั่งไฟ LINK หยุดกระพริบ และติดเป็นสีส้ม. เมื่อใดก็ตามที่มีซอฟต์แวร์ให้ทำการอัปเดตได้ ปุ่ม UPDATE/WPS จะติดสว่างขึ้นมา
 7. แตะและกดค้างที่ปุ่ม UPDATE/WPS จนกระทั่งท่านได้ยินเสียงบิ๊ป. เมื่อการอัปเดตของซอฟต์แวร์นี่เริ่มต้นขึ้น ปุ่ม UPDATE/WPS จะเริ่มกระพริบ.
  หมายเหตุ: ลำโพงจะไม่ทำงานในระหว่างการอัปเดต
 8. การกระพริบ(ช่วงจังหวะและสถานะ) ของปุ่ม UPDATE/WPS จะเปลี่ยนไปตามความคืบหน้าของการอัปเดต
 9. ปุ่ม UPDATE/WPS จะดับลงไปและลำโพงจะสลับไปเป็นโหมดแสตนด์บายหรือโหมด BLUETOOTH/Network standby โดยอัตโนมัติหลังการอัปเดตเสร็จสิ้น
 10. ตรวจเช็คดูเวอร์ชันโดยทำตามขั้นตอนที่อธิบายอยู่ใน การตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ เพื่อตรวจสอบดูว่าการอัปเดตนี้ทำได้สำเร็จหรือไม่.

คำถามและคำตอบ

ไฟ LED ของฟังก์ชันทั้งหมดติดสว่าง ?

การอัปเดตซอฟต์แวร์ีนี้ล้มเหลว. กดที่ปุ่ม (on/standby) เพื่อทำการปิดลำโพง จากนั้นให้เปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.ต้องมั่นใจว่าลำโพงได้เชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตและปุ่ม UPDATE/WPS ติดสว่าง, จากนั้นให้เริ่มทำการอัปเดตอีกครั้ง.


ไฟ UPDATE ติดค้างเป็นสีส้ม

การอัปเดตซอฟต์แวร์ีนี้ล้มเหลว. ท่านสามารถทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ให้กับระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคลได้ผ่านตัว แฟลชไดร์ฟ USB.


ไฟ แสดงสถานะกระพริบเป็นสีแดงและปุ่ม UPDATE/WPS กระพริบเป็นสีส้ม

การอัปเดตซอฟต์แวร์ีนี้ล้มเหลว. ท่านสามารถทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ให้กับระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคลได้ผ่านตัว แฟลชไดร์ฟ USB.


USB

ระบบปฏิบัติการที่รองรับได้:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1 - กรุณาใช้ในโหมดเดสทอป.
 • Windows® 7 ที่มี Service Pack 1 (SP1)
 • Mac OS X (10.6) หรือที่ใหม่กว่า

สื่อสำหรับใช้ในการบันทึก: แฟลชไดร์ฟ USB : ที่มีความจุมากกว่า 256MB - การทำงานไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นไปตามปกติกับแฟลชไดร์ฟ USB ทั้่งหมด.

หมายเหตุ:

 • จำนวนครั้งของการกระพริบของไฟ UPDATE จะเปลี่ยนแปลงไปตามความคืบหน้าของการอัปเดต. ไฟ UPDATE จะกระพริบสี่ครั้งในครั้งแรก และจะลดลงไปหนึ่งครั้ง จากนั้นจะดับลงไปเมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น.
 • ให้เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับแหล่งจ่ายกำลังงานต่อไปในระหว่างการอัปเดต
 • ไม่ต้องถอดสายกำลังไฟ AC ออกจนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสิ้น.
 • ห้ามทำการปิดหรือตัดเพาเวอร์ในระหว่างการอัปเดตนี้.
 • การอัปเดตโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 3 ถึง 10 นาที.

 1. ปิดหน้าต่างและโปรแกรมทั้งหมดที่ท่านเปิดอยู่นอกเหนือจากหน้านี้.
 2. อ่านข้อความและเงื่อนไขต่าง ๆ ในหน้านี้และตกลงยอมรับโดยการใส่เครื่องหมายเลือกที่ช่องเลือก.
 3. ทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์. ไฟล์ SRS16002.UPG , 150 MB (157,327,552 bytes) จะเริ่มต้นการดาวน์โหลด.
 4. เก็บบันทึกไฟล์นั้นไว้ที่หน้าเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้ Windows 10 หรือ 8.1 ไฟล์สำหรับอัปเดตนี้อาจจะถูกเก็บบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ Downloads. คลิกที่แผ่นไทล์ Desktop จากหน้าจอ Start และหาไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาในโฟลเดอร์ Downloads โดยใช้ Explorer.
 5. คัดลอกไฟล์สำหรับอัปเดตนี้ไปให้กับแฟลชไดร์ฟ USB :
  1. เสียบแฟลชไดร์ฟ USB ที่ฟอร์แมทมาแล้ว เข้าไปที่ช่องเสียบ USB ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  2. คัดลอกโฟลเดอร์ UPDATE ไปให้กับแฟลชไดร์ฟ USB.

อัปเดตระบบเครื่องเสียงผ่านทาง USB:

 1. เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้ารับไฟ AC และเปิดเครื่องขึ้นมาโดยการกดที่ปุ่ม on/stand
 2. หลังจากที่ไฟ POWER ติดสว่างเป็นสีเขียว, ให้เสียบแฟลชไดร์ฟ USB นั้นเข้าไปที่ช่องเสียบ USB ของลำโพง.
 3. กดค้างไว้ที่ปุ่ม UPDATE/WPS , และแตะค้างที่ปุ่ม FUNCTION ในทันที. จากนั้นให้กดปุ่มทั้งสองค้างไว้นาน 4 วินาทีจนกระทั่งได้ยินเสียงบิ๊ป. - เมื่อลำโพงเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย ไฟ UPDATE จะต้องติดสว่างไปเป็นสีส้ม. แม้จะเป็นไปตามกรณีนี้ กรุณาใช้งานเครื่อง.
 4. การอัปเดตผ่าน USB จะเริ่มต้นขึ้น, ไฟ UPDATE จะกระพริบเป็นสีส้ม - ห้ามใช้งานลำโพงในระหว่างที่อยู่ในขั้นตอนนี้.

 5. ไฟ UPDATE (และไฟ Power) จะกระพริบหลายครั้งในระหว่างการอัปเดตนี้.
 6. เมื่อการอัปเดตนี้เสร็จสิ้น , ไฟ UPDATE จะปิดลงไปและลำโพงจะเข้าสู่โหมดแสตนด์บายหรือ โหมด BLUETOOTH/Network standby โดยอัตโนมัติ.
  หมายเหตุ: เมื่อท่านเปิดลำโพงขึ้นมาเป็นครั้งแรกหลังจากการอัปเดต, ไฟ UPDATE จะกระพริบเป็นสีส้มสามครั้ง.
 7. การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์