รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • BDV-N5200W
 • BDV-N7200W
 • BDV-N9200W
 • BDV-N9200WL

ข้อสำคัญ: ไฟล์นี้ใช้สำหรับเครื่องรุ่นที่ระบุไว้เท่านั้น. ไม่ได้ใช้สำหรับเครื่องทั้งหมดที่จำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด.

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ จากการอัปเดตครั้งล่าสุด

 • การลบฟังก์ชัน Gracenote ออกไป
 • ปรับปรุงการทำงานร่วมกันได้ของ Miracast™ wireless

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัปเดตก่อนหน้านี้

 • แก้ไขปัญหาที่บางเรื่องของภาพยนตร์ Blu-ray ไม่มีแสดงออกมา
 • ปรับปรุงการเชื่อมต่อกับทีวีของบริษัทอื่น
 • ปรับปรุงเรื่องความสามารถในการเล่นของ BD-ROM
 • ปรับปรุงเรื่อง ความสามารถในการเชื่อมต่อของ BRAVIA® Internet Video
 • ปรับปรุงความสามารถในการเชื่อมต่อของเราท์เตอร์ Wi-Fi®
 • ปรับปรุงความสามารถในการเชื่อมต่อของ Screen Mirroring

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัปเดตเฟิร์มแวร์ M21.R.0182 สำหรับ BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W

เวอร์ชันของไฟล์

 • M21.R.0182

ขนาดของไฟล์

 • 105 MB (110,653,212 byte)

ออกเมื่อวันที่

 • 19-03-2019

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

ซอฟต์แวร์ของท่านอาจจะได้รับการอัปเดตเรียบร้อยแล้ว. ถ้าหากหมายเลขเวอร์ชั่นคือ M21.R.0182 หรือสูงกว่า, ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัพเดตเข้าไปอีก.

ถ้าหากท่านไม่แน่ใจ จะสามารถทำการตรวจเช็คได้ง่ายดายว่าเฟิร์มแวร์ของท่านเป็นเวอร์ชั่นใด:

 1. เปิดทีวีของท่านขึ้นมา และตรวจเช็คดูว่าได้ปรับอินพุทไปเป็นอันที่ BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W ของท่านเชื่อมต่ออยู่, เช่นถ้าหากเครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W เชื่อมต่ออยู่กับขั้วต่อ HDMI2 , ก็ให้เลือก HDMI2 เป็นอินพุท
 2. เปิดเครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W ขึ้นมา
 3. กดที่ปุ่ม "FUNCTION" หลาย ๆ ครั้งซ้ำกัน จนกระทั่งมีฟังก์ชั่น "BD/DVD" แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า
 4. ถ้าหากเครื่องเริ่มทำการเล่นแผ่น ให้กดที่ HOME และรอจนกระทั่งหน้าจอเมนู XrossMediaBar (XMB) แสดงขึ้นมา
 5. ที่ XrossMediaBar, ให้เลื่อนไปที่ Setup > System Settings จากนั้นเลือกที่ ENTER โดยใช้คีย์ลูกศรบนตัวรีโมทคอนโทรล
 6. เลือกที่ System Information บนหน้าจอ และกดที่คีย์ ENTER
 7. บนหน้าจอ ทีวี, หมายเลขเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จะแสดงออกมาคล้ายกับต่อไปนี้:
  Software Version M21.R.0182 - ถ้าหากหมายเลขของเวอร์ชันเป็น M21.R.0182 หรือสูงกว่า, แสดงว่าท่านมีเฟิร์มแวร์ที่เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเรียบร้อยแล้ว.

ข้อสังเกตที่สำคัญ

 • อ่านคำแนะนำต่าง ๆ นี้อย่างถี่ถ้วน ไม่เช่นนั้นท่านอาจจะทำให้เครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W ของท่านเสียหายได้
 • ห้ามทำการปิดเครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W - หรือ ตัดเพาเวอร์ของเครื่องออกไป - ในระหว่างการอัปเดตนี้
 • ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ เว้นแต่จะมีการระบุให้ทำเช่นนั้นในคำสั่ง
 • ห้ามดึงสายกำลังไฟ หรือสายเครือข่าย (LAN) ออกในระหว่างการดาวน์โหลดและอัปเดตซอฟต์แวร์นี้.
 • ห้ามดึงสายกำลังไฟ ออกจนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสิ้น. จะเป็นเหตุให้เกิดความล้มเหลวกับระบบนี้ได้

มี 2 วิธีการง่าย ๆ ที่จะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้กับเครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W ของท่าน:


สิ่งที่ท่านต้องการทำไมถึงใช้วิธีการนี้ ?
อินเตอร์เน็ต/ เครือข่าย
***แนะนำ***
 • สาย Ethernet เพื่อเชื่อมต่อเครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W เข้ากับอินเตอร์เน็ต
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่า เครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W ของท่านเชื่อมต่อเข้ากับ :
  • การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้
  • ทีวีที่ใช้งานด้วยกันได้
เราขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการนี้เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดและ รวดเร็วที่สุดที่จะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของท่าน.
อุปกรณ์จัดเก็บ USB
 • เครื่องคอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์จัดเก็บ USB
อัปเดตเฟิร์มแวร์ของท่านด้วยวิธีการนี้หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้.

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

การทำการอัปเดตเครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W ของท่านผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เราขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการนี้เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด ที่จะทำการอัปเดต ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที. ขั้นแรกให้ทำการเซ็ตอัปอุปกรณ์ก่อน , จากนั้นให้ดาวน์โหลดตัวอัปเดตจากอินเตอร์เน็ตไปให้กับเครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W ของท่าน.

สิ่งที่ท่านต้องการ :

 • สาย Ethernet เพื่อเชื่อมต่อเครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W เข้ากับอินเตอร์เน็ต
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่า เครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W ของท่านเชื่อมต่อเข้ากับ :
  • การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้ (โดยใช้สายอีเธอร์เน็ต หรือเราท์เตอร์ไร้สาย)
  • ทีวีที่ใช้งานด้วยกันได้

การเซ็ตอัปอุปกรณ์:

 1. เปิดทีวีของท่านขึ้นมา และตรวจเช็คดูว่าได้ปรับไปเป็นอินพุทที่เครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W ของท่านเชื่อมต่ออยู่.(เช่นถ้าหากเครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต HDMI 2 , ให้เลือก HDMI 2 ไปเป็นอินพุท)
 2. เชื่อมต่อ BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W เข้ากับแหล่งจ่ายอินเตอร์เน็ตของท่านโดยใช้สาย Ethernet.
 3. เปิดเครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W ขึ้นมา - ถ้าหากมีแผ่นอยู่ในเครื่องเล่น ให้นำออก.
 4. กดที่ปุ่ม "FUNCTION" ซ้ำ ๆ จนกระทั่งฟังก์ชัน "BD/DVD" แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า. - ท่านสามารถทำการอัปเกรดได้เฉพาะเมื่อฟังก์ชัน "BD/DVD" มีการเลือกไว้เท่านั้น
 5. ที่ XrossMediaBar, เลือกไปที่ [Setup] > [System Settings] โดยใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนตัวรีโมทคอนโทรล และจากนั้นให้เลือกที่ ENTER.
 6. เลือกไปที่ "Quick Start Mode” โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรล - ต้องมั่นใจว่าได้ตั้งค่า "Quick Start Mode" ไปที่ "Off", ไม่เช่นนั้น, การอัปเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะไม่สำเร็จ.

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งตัวอัปเดต

 1. ที่เมนู XrossMediaBar , ใช้คีย์ลูกศรบนตัว รีโมทคอนโทรล ทำการเลือกไปที่ [Setup] > [Software Update] > [Update via Internet] และจากนั้นกดที่ [Enter].
 2. จะมีข้อความ [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี. เลือกที่ [OK] โดยใช้ตัว รีโมทคอนโทรล และกดที่ [ENTER].
 3. จะมีข้อความ [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M21.R.xxxx New version M21.R.0182 จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอของทีวี. เลือกที่[Start]โดยใช้ตัว รีโมทคอนโทรล และกดที่ [ENTER].
 4. การอัปเดตจะเริ่มต้นขึ้น.
 5. ในระหว่างการอัปเดต ท่านจะเห็น ข้อความ ["UPDATE"] ที่ช่องแสดงผลด้านหน้า.
 6. การอัปเดตของเฟิร์มแวร์จะเสร็จสิ้นเมื่อมีข้อความ [DONE] แสดงที่ช่องแสดงผลด้านหน้า.
  หมายเหตุ: ห้ามทำการถอดสายไฟกำลังออก ในระหว่างการอัปเดตนี้.
 7. เปิดระบบขึ้นมาอีกครั้ง.

ขั้นตอนที่ 2 : การตรวจสอบว่าการอัปเดตทำได้สำเร็จแล้ว

 1. การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ ถ้าหากหมายเลขเวอร์ชันเป็น M21.R.0182, แสดงว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จแล้ว.

การแก้ปัญหา

จะทำอะไรได้บ้างถ้าหากท่านมีปัญหากับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้กับเครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W ของท่านโดยใช้อินเตอร์เน็ต.

 • มีข้อความ [Update failed. ...] แสดงที่หน้าจอของทีวี.
  1. เราท์เตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ระหว่าง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W และเราท์เตอร์มีการเปิดเครื่องไว้แล้ว.
  2. มีการใช้สายแบบที่ถูกต้อง(ต่อตรงหรือไขว้) ระหว่างเครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W และตัวเราท์เตอร์.
  3. สายต่าง ๆ ทั้งหมดที่ต่อระหว่าง เครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W และเราท์เตอร์มีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องดีแล้ว.
  4. ลองทำตามขั้นตอนการอัปเดตดูอีกครั้ง

  ถ้าหากท่านไม่สามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ ให้ลองทำการอัปเดตโดยใช้วิธีการอัปเดตผ่านทางหน่วยความจำ USB .

 • หลังการอัปเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ตเริ่มต้นขึ้น มีข้อความ [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% แสดงในหน้าจอทีวี] แสดงขึ้นมา แต่แถบแสดงความคืบหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง.
  ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อของเครือข่าย, การอัปเดตผ่านทางอินเอร์เน็ตอาจจะใช้เวลายาวนาน(ได้ถึง 60 นาที). ซึ่งก็คือสิ่งที่ทำให้มีข้อความ [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% แสดงในหน้าจอทีวี] แสดงขึ้นมา แต่แถบแสดงความคืบหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง.
 • เมื่อทำการอัปเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทีวีจะแสดงข้อความ, [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] และท่านไม่สามารถทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่อได้.
  • ให้ตรวจเช็คดูว่าสาย LAN มีการเชื่อมต่ออยู่.
  • ตรวจเช็คดูว่าท่านได้่ตรวจสอบดูหรือไม่ว่าเครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W ของท่านมี IP address ของตนเองหรือไม่ในการตั้งค่าเครือข่าย.(ถ้าหากท่านใช้ proxy server, ให้พิมพ์ IP address ของตัว proxy ที่ท่านใช้ - แทน proxy host name - ในช่องของ Proxy Server.)
  • ลองทำการอัปเดตดูอีกครั้ง.
 • เพาเวอร์มีการปิดลงไปในระหว่างที่การอัปเดตกำลังดำเนินการอยู่.
  เปิดเครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W ขึ้นมา และลองทำการอัปเดตใหม่อีกครั้ง.
 • การอัปเดตใช้เวลาเกิน 60 นาทีแล้ว แต่ก็ยังไม่เสร็จ.
  ถ้าหากเครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W เชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายเข้ากับเครือข่าย กรุณาลองเชื่อมต่อดูด้วยสายเข้ากับเครือข่าย และลองทำตามขั้นตอนดูใหม่อีกครั้ง.
  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไป, ความเร็วของการรับส่งข้อมูลของเครือข่ายอาจจะมีต่ำไป. ในกรณีนั้น กรุณาลองทำการอัปเดตระบบของท่านโดยใช้ การอัปเดตผ่านทางหน่วยความจำ USB .
 • มีข้อความ [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] แสดงบนหน้าจอทีวี.
  กรุณาตรวจเช็คดูว่ามีการเชื่อมต่อสาย LAN เข้ากับเครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W หรือไม่.
 • มีข้อความ [Already Updated] แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ.
  เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W เป็นเวอร์ชันล่าสุด

การอัปเดตผ่านทางอุปกรณ์หน่วยความจำ USB และเครื่อง พีซี ของท่าน

เราขอแนะนำให้ท่านใช้อินเตอร์เน็ตในการอัปเดตหากทำได้. แต่ถ้าทำไม่ได้ ท่านสามารถใช้วิธีการนี้แทนได้. ท่านจะต้องดาวน์โหลดตัวอัปเดตไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน แล้วโอนถ่ายไปให้กับอุปกรณ์หน่่วยความจำ USB , จากนั้นจึงโอนถ่ายไปให้กับเครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W ของท่าน.

การเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์

ก่อนที่จะทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นี้ กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจก่อนว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานด้วย ระบบปฏิบัติการ ต่อไปนี้ และให้จัดเตรียมตัวแฟลชไดร์ฟ USB ไว้ด้วย.

ระบบปฏิบัติการ

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งตัวอัปเดต

 1. อ่านและตกลงในข้อความและเงื่อนไขต่าง ๆ .
 2. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M21R0182.zip ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน- ให้จำไดเร็กตอรี่ที่ท่านดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปเก็บไว้ด้วย.
 3. หาไฟล์นั้นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน คลิกขวาที่ไฟล์นั้นและคลิกที่ Properties. ตรวจเช็คดูว่าขนาดเท่ากับ 105 MB (110,653,212 ไบต์).
ทำการโอนถ่ายไฟล์สำหรับอัปเดตนี้ไปให้กับ อุปกรณ์จัดเก็บ USB:
 1. ทำการขยายไฟล์สำหรับอัปเดตจากไฟล์ UPDATA_M21R0182.zip.
  1. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และคลิกขวาที่ไฟล์ UPDATA_M21R0182.zip และจากนั้นให้คลิกที่ "Extract All".
   หมายเหตุ: สำหรับ Windows® 8.1, Windows® 10, ตามค่าของการปรับตั้งเริ่มต้น Internet Explorer® จะทำการเก็บบันทึกไฟล์นี้ไว้ในโฟลเดอร์ Downloads .ถ้าต้องการจะหาโฟลเดอร์ดาวน์โหลด ให้คลิกที่แผ่น "Desktop" จากหน้าจอ Start และจากนั้นให้หาไฟล์นั้นโดยใช้ Windows Explorer.
  2. ที่หน้าต่าง "Extract Compressed (Zipped) Folders" ให้คลิกที่ "Extract".
  3. จะมีโฟลเดอร์ใหม่ถูกสร้างขึ้นมา มีชื่อว่า "UPDATE".
   หมายเหตุ: จะมีไฟล์ถูกขยายออกมา สี่ไฟล์: MSB21-FW.BIN และ MSB21-FW.ID, MSB21-FW_MB.BIN, และ MSB21FW_MB.ID.
 2. เชื่อมต่อ อุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่ใช้งานด้วยกันได้ ให้กับเครื่องของท่าน.
 3. ทำการโอนถ่ายโฟลเดอร์ UPDATE นี้ไปให้กับ อุปกรณ์จัดเก็บ USB:
   ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่โฟลเดอร์นี้ถูกสร้างขึ้นมา และจากนั้นให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ UPDATE.
  1. จากเมนู คลิกที่ Send To..., และจากนั้นให้คลิกที่ไดร์ฟที่แทนอุปกรณ์ USB ของท่าน (เช่น Removable Disk E:).
  2. โฟลเดอร์สำหรับอัปเดตนี้จะได้รับการคัดลอกไปให้กับอุปกรณ์ USB ของท่าน.
  หมายเหตุ: การอัปเดตนี้จะไม่มีการทำงาน ถ้าหากโฟลเดอร์นี้ไม่ได้รับการคัดลอกไปให้กับไดเร็กตอรี่รากของอุปกรณ์ USB หรือชื่อของอุปกรณ์โฟลเดอร์มีการแก้ไข.
 4. หลังการคัดลอกโฟลเดอร์ UPDATE , ให้ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
โอนถ่ายตัวอัปเดตนี้ไปให้กับเครื่องเล่นของท่าน

ขั้นแรกให้เตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย จากนั้นให้ทำการโอนถ่ายไฟล์สำหรับอัปเดตไปให้กับเครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W ของท่าน.

เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม:
 1. เปิดทีวีของท่านขึ้นมา และตรวจเช็คดูว่าได้ปรับไปเป็นอินพุทที่เครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W ของท่านเชื่อมต่ออยู่. (เช่นถ้าหากเครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต HDMI 2 , ให้เลือก HDMI 2 ไปเป็นอินพุท)
 2. เปิดเครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W ขึ้นมา
 3. กดที่ปุ่ม "FUNCTION" ซ้ำ ๆ จนกระทั่งฟังก์ชัน "BD/DVD" แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า.
 4. ถ้าหากเครื่องเริ่มเล่นแผ่น ให้กดที่ปุ่ม HOME และรอจนกระทั่งหน้าจอเมนู XrossMediaBar (XMB) แสดงขึ้นมา.
 5. เลือกไปที่ "Quick Start Mode” โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรล - ต้องมั่นใจว่าได้ตั้งค่า "Quick Start Mode" ไปที่ "Off", ไม่เช่นนั้น, การอัปเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะไม่สำเร็จ.
 6. ใส่ USB ที่มีไฟล์ทั้ง 4 เข้าไป
ทำการโอนถ่ายไฟล์สำหรับอัปเดต:
 1. ที่หน้าจอ XrossMediaBar, ให้เลือกที่ [Setup] > [Software Update] ด้วยคีย์ลูกศรบนตัวรีโมทคอนโทรล และจากนั้นให้กดที่คีย์ ENTER
 2. ใช้คีย์ลูกศรทำการเลือกที่ “Update via USB Memory”, และจากนั้นให้กดที่คีย์ ENTER
 3. จะมีข้อความ [“Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M21.R.xxxx New version M21.R.0182.Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.”] แสดงขึ้นมาที่หน้าจอของทีวี. เลือกที่ OK โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรล และกดที่ ENTER
 4. จะมีข้อความ [Update Caution] แสดงในหน้าจอของทีวี. เลือกที่ OK โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรล และกดที่ ENTER
 5. การอัปเดตจะเริ่มต้นขึ้น
 6. ในระหว่างการอัปเดต ท่านจะเห็น ข้อความ "UPDATE" ที่ช่องแสดงผลด้านหน้า.
 7. การอัปเดตจะเสร็จสิ้นเมื่อมีข้อความ [DONE] ที่่ช่องแสดงผลด้านหน้า.
  หมายเหตุ: ห้ามทำการถอดสายไฟกำลังออก ในระหว่างการอัปเดตนี้.
 8. เปิดระบบขึ้นมาอีกครั้ง.

ขั้นตอนที่ 2 : การตรวจสอบว่าการอัปเดตทำได้สำเร็จแล้ว

 1. การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ ถ้าหากหมายเลขเวอร์ชันเป็น M21.R.0182, แสดงว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นทำได้สำเร็จแล้ว

การแก้ปัญหา

จะทำอะไรได้บ้างถ้าหากท่านมีปัญหากับการอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W ของท่านโดยใช้เครื่องพีซีและหน่วยความจำ USB .

 • มีข้อความ "UPDT" และ "ERROR" แสดงสลับกันไปมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้า.
  1. ให้ทำการปิดระบบ และถอดสายไฟป้อนกำลัง AC ออก.
  2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W ขึ้นมา.
  3. นำแผ่นออกจากเครื่อง.
  4. ลองทำการอัปเดตด้วยการใช้หน่วยความจำ USB .

 • เพาเวอร์มีการปิดลงไปในระหว่างที่การอัปเดตกำลังดำเนินการอยู่.
  เปิดเพาเวอร์เครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W ขึ้นมาและทำตามขั้นตอนการอัปเดตจากหน่วยความจำ USB ใหม่อีกครั้ง.

 • ไม่สามารถทำการขยายไฟล์สำหรับอัปเดต UPDATA_M21R0182.zip ที่ดาวน์โหลดมาจากหน้าเว็ปสำหรับการอัปเดต.
  ท่านทำการดาวน์โหลดสำเร็จหรือไม่ ? ลองลบไฟล์นั้นออกไป และทำการดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง

 • การอัปเดตทำงานไปเกิน 30 นาทีแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ
  1. ถอดสายกำลังไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟ แล้วทำการเชื่อมต่อเข้าไปใหม่หลังจากผ่านไปแล้วหลายนาที
  2. เปิดเครื่อง BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W ขึ้นมา
  3. ลองทำตามขั้นตอนการอัปเดตดูอีกครั้ง