รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • BDP-S1200
 • BDP-S3200

ข้อสำคัญ: ไฟล์นี้ใช้สำหรับเครื่องรุ่นที่ระบุไว้เท่านั้น. ไม่ได้ใช้สำหรับเครื่องทั้งหมดที่จำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด.

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ จากการอัปเดตครั้งล่าสุด

BDP-S3200
 • การลบฟังก์ชัน Gracenote ออกไป
BDP-S1200
 • เครื่องนี้มีการอัปเดตไปพร้อมกันกับการอัปเดตของเครื่องรุ่นอื่น, อย่างไรก็ตามไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน จะมีแต่เพียงรายละเอียดของเวอร์ชันเท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัปเดตก่อนหน้านี้

 • แก้ไขข้อบกพร่องสำหรับภาพยนตร์ Blu-ray บางเรื่องที่มีปัญหาเรื่องการเล่น
 • แก้ปัญหาเรื่องการรักษาความปลอดภัยของ SSL
 • ปรับปรุงเรื่อง ความสามารถในการเชื่อมต่อของ BRAVIA® Internet Video
 • ปรับปรุงเรื่องความสามารถในการเชื่อมต่อของ BRAVIA Internet Video เพื่อแก้ปัญหาเรื่องต่อไปนี้:
  • บริการ Netflix® Streaming อาจจะกลับไปที่หน้าหลักหรือมีการเตือนเรื่อง SSL ขึ้นมา
  • หน้าจอ Launchpad อาจจะหยุดค้างในระหว่างการโฆษณา
  • การเล่นอาจจะหยุดได้สำหรับบริการทางอินเทอร์เน็ตบางอัน(Flixter, iComedy, Golflink.com)
 • ปรับปรุงความสามารถในการเชื่อมต่อของเราท์เตอร์ Wi-Fi®

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัปเดตเฟิร์มแวร์ M19.R.0181 สำหรับ BDP-S1200/S3200

เวอร์ชันของไฟล์

 • M19.R.0181

ขนาดของไฟล์

 • 90.1 MB (94,486,373 ไบต์)

ออกเมื่อวันที่

 • 05-03-2019

การเตรียมพร้อม

เฟิร์มแวร์ของท่านอาจจะได้รับการอัปเดตให้ทันสมัยเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเครื่องเล่นของท่านเป็นเครื่องเล่น Blu-ray รุ่นใหม่. ถ้าหากหมายเลขเวอร์ชั่นคือ M19.R.0181 หรือสูงกว่า, ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัพเดตเข้าไปอีก.

ถ้าหากท่านไม่แน่ใจ จะสามารถทำการตรวจเช็คได้ง่ายดายว่าเฟิร์มแวร์ของท่านเป็นเวอร์ชั่นใด:

 1. เปิดทีวีของท่านขึ้นมาและตรวจเช็คดูว่าได้ปรับให้ไปที่อินพุทที่เครื่องเล่น Blu-ray ของท่านเชื่อมต่ออยู่. (เช่น ถ้าเครื่องเล่นของท่านเชื่อมต่อกับขั้วต่อ HDMI 2 , ให้เลือก HDMI 2 เป็นอินพุท)
 2. เปิดเครื่องเล่น Blu-ray ขึ้นมา
 3. ถ้าหากเครื่องเริ่มการเล่นแผ่น ให้กดที่ปุ่ม STOP และรอจนกระทั่งท่านเห็นหน้าจอเมนู XrossMediaBar (XMB)
 4. ในหน้าจอ XrossMediaBar , เลือกที่ Setup → System Settings จากนั้นเลือกที่ ENTER โดยใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนตัวรีโมทคอนโทรล
 5. เลือกที่ System Information บนหน้าจอ และกดที่คีย์ ENTER
 6. บนหน้าจอ ทีวี, หมายเลขเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จะแสดงออกมาคล้ายกับต่อไปนี้:
  Software Version M19.R.0181 —ถ้าหากหมายเลขเวอร์ชั่นเป็น M19.R.0181 หรือสูงกว่า, แสดงว่าท่านได้มีเฟิร์มแวร์ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว.

มี 2 วิธีการง่าย ๆ ที่จะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในเครื่องเล่น Blu-ray ของท่าน:

วิธีการที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ในเครื่องเล่น Blu-ray ของท่าน
สิ่งที่ท่านต้องการทำไมถึงใช้วิธีการนี้ ?
อินเตอร์เน็ต/ เครือข่าย
***แนะนำ***
 • สาย Ethernet หรือเราท์เตอร์ไร้สาย ทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray เข้ากับอินเตอร์เน็ต
 • ตรวจสอบให้ความมั่นใจว่าเครื่องเล่น Blu-ray เชื่อมต่อเข้ากับ :
  • การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้
  • ทีวีที่ใช้งานด้วยกันได้
เราขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการนี้เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดและ รวดเร็วที่สุดที่จะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของท่าน.
อุปกรณ์จัดเก็บ USB
 • เครื่องคอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์จัดเก็บ USB
อัปเดตเฟิร์มแวร์ของท่านด้วยวิธีการนี้หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้.

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

การอัปเดตเครื่อง BDP-S1200/S3200 ของท่านทางอินเตอร์เน็ต

เราขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการนี้เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด ที่จะทำการอัปเดต ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที. อันดับแรกเซ็ตอัปอุปกรณ์ จากนั้นให้ดาวน์โหลดตัวอัปเดตผ่านอินเตอร์เน็ตไปให้กับเครื่องเล่น Blu-ray ของท่าน.

สิ่งที่ท่านต้องการ :

 • การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้ (โดยใช้สายอีเธอร์เน็ต หรือเราท์เตอร์ไร้สาย)
 • ทีวีที่ใช้งานด้วยกันได้

วิธีการตรวจสอบให้มั่นใจว่าการอัปเดตเป็นไปอย่างราบรื่น

การอัปเดตโดยทั่วไปจะเป็นสิ่งที่ง่ายมาก. ต่อไปนี้จะเป็นวิธีการที่่ท่านจะมั่นใจได้ว่าทำได้ถูกต้องแล้วตั้งแต่ตอนแรก:

 • อ่านคำสั่งต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เครื่องเล่น Blu-ray ของท่านเสียหายได้
 • ห้ามทำการปิดเครื่องเล่น Blu-ray - หรือ ตัดไฟกำลังออกไป - ในระหว่างที่กำลังทำการอัปเดต
 • ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ เว้นแต่จะมีการระบุให้ทำเช่นนั้นในคำสั่ง

การเซ็ตอัปอุปกรณ์:

 1. เปิดทีวีของท่านขึ้นมาและตรวจเช็คดูว่าได้ปรับให้ไปที่อินพุทที่เครื่องเล่น Blu-ray ของท่านเชื่อมต่ออยู่. (เช่่นกรณีที่เครื่องเล่นเชื่อมต่ออยู่กับขั้วต่อ HDMI 2 , ก็ให้เลือก HDMI 2 เป็นอินพุท.)
 2. เชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านโดยใช้สาย Ethernet หรือการเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่านเราท์เตอร์
 3. เปิดเครื่องเล่น Blu-ray ขึ้นมา. (ถ้ามีแผ่นอยู่ในเครื่องเล่น ให้เอาออกมาก่อน)

การหาตัวอัปเดต:

 1. ที่เมนู XrossMediaBar , ใช้คีย์ลูกศรบนตัว รีโมทคอนโทรล ทำการเลือกไปที่ [Setup] > [Software Update] > [Update via Internet] และจากนั้นกดที่ ENTER.
 2. การยืนยัน Software Update จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี. เลือกที่ OK โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรล และกดที่ ENTER
 3. จะมีข้อความ Update to a new software version. และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ล่าสุด แสดงขึ้นมาบนทีวี
 4. เลือกที่ Start, และจากนั้นกดที่ ENTER
 5. กระบวนการอัปเดตจะเริ่มต้นขึ้น และท่านจะเห็นหน้าจอสำหรับการอัปเดตบนหน้าจอทีวี
 6. ในระหว่างการอัปเดต, ท่านจะเห็นแถบแสดงความคืบหน้า "x %" และปริมาณดาวน์โหลด บนหน้าจอทีวี. - ค่าของ x จะเปลี่ยนจาก 0 และเพิ่มขึ้นไปถึง 100 ในระหว่างการอัปเดต
 7. เครื่องเล่นจะมีการรีบูตเอง และการอัปเดตจะทำงานต่อไป - ห้ามทำการใช้งานหรือเปิดเครื่องด้วยตัวท่านเองในขั้นตอนนี้
 8. ท่านจะได้เห็นแถบแสดงความคืบหน้า "x %" และปริมาณดาวน์โหลดบนหน้าจอทีวีอีกครั้ง. - ค่าของ x จะเปลี่ยนจาก 0 และเพิ่มขึ้นไปถึง 100 ในระหว่างการอัปเดต
 9. เพื่อทำการอัปเดตให้เสร็จสิ้น เครื่องเล่นจะปิดและรีสตาร์ทขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ. - ห้ามทำการใช้งานหรือปิดเครื่องเล่น จนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสิ้น.
 10. การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ ถ้าหากหมายเลขเวอร์ชันเป็น M19.R.0181, แสดงว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จแล้ว

การแก้ปัญหา

จะทำอะไรได้บ้าง ถ้าหากท่านมีปัญหาในการอัปเดตเพิร์มแวร์ให้กับเครื่องเล่น Blu-ray ของท่านโดยใช้อินเตอร์เน็ต.

 • มีข้อความ "Connection status cannot be confirmed(ไม่สามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อได้)" หรือ "This device is not connected to network(เครื่องนี้ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย)" แสดงบนหน้าจอทีวี
  ปัญหาอาจจะมาจากการเชื่อมต่อกับเครือข่าย.
  1. สำหรับการเชื่อมต่อโดยใช้สาย: ให้ตรวจเช็คดูสาย LAN ที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องเล่นและแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
  2. สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย: ให้ตรวจเช็คดูเราท์เตอร์ไร้สายว่ามีการเปิดไว้อยู่ และเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายอินเตอร์เน็ต
  3. ในการตั้งค่าของเครือข่าย, ให้่ตรวจเช็คดูว่าเครื่องเล่น Blu-ray ของท่านมี IP address ของตนเองหรือไม่. (ถ้าหากท่านใช้ proxy server, ให้พิมพ์ IP address ของตัว proxy ที่ท่านใช้ - แทน proxy host name - ในช่องของ Proxy Server.)
  4. ตรวจสอบดูว่าทั้่ง 'Physical Connection' และ 'Internet Access' ต่างก็เป็น OK ใน Network Settings ---> Network Connection Status
  5. ลองทำการอัปเดตดูอีกครั้ง.

 • เพาเวอร์มีการปิดลงไปในระหว่างการอัปเดต
  ให้เปิดเครื่องเล่นขึ้นมา และลองทำการอัปเดตใหม่อีกครั้ง.

 • การอัปเดตทำงานไปเกิน 30 นาทีแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ
  1. ถอดสายกำลังไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟ แล้วทำการเชื่อมต่อเข้าไปใหม่หลังจากผ่านไปแล้วหลายนาที
  2. เปิดเครื่องเล่น Blu-ray Disc ขึ้นมา
  3. ลองทำตามขั้นตอนการอัปเดตดูอีกครั้ง
  4. ท่านสามารถยกเลิกกระบวนการทางเครือข่ายได้โดยตรงและทำการอัปเดตด้วยหน่วยความจำ USB โดยตรงได้เช่นกัน

 • ในระหว่างการอัปเดตมีข้อความ "Update failed(การอัปเดตล้มเหลว)" แสดงขึ้นมา
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีปัญหากับการเชื่อมต่อเครือข่ายของท่านเข้ากับอินเตอร์เน็ต
  • ที่หน้าจอ "Update failed" ให้เลือกที่ OK เพื่อลองทำการ อัปเดตใหม่อีกครั้ง หรือ Cancel เพื่อหยุดการทำงาน
  • ถ้าหากอาการยังคงมีอยู่ ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์เฟิร์มแวร์นี้ และทำการอัปเดตผ่านทางหน่วยความจำ USB
  • ท่านสามารถยกเลิกกระบวนการทางเครือข่ายได้โดยตรงและทำการอัปเดตด้วยหน่วยความจำ USB โดยตรงได้เช่นกัน

 • หลังการลองทำหลายครั้ง การอัปเดตเฟิร์มแวร์ก็ยังคงไม่สามารถทำได้
  1. ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์เฟิร์มแวร์นี้และทำการอัปเดตผ่านทางหน่วยความจำ USB

การอัปเดตผ่านทางอุปกรณ์หน่วยความจำ USB และเครื่อง พีซี ของท่าน

เราขอแนะนำให้ท่านใช้อินเตอร์เน็ตในการอัปเดตหากทำได้. แต่ถ้าทำไม่ได้ ท่านสามารถใช้วิธีการนี้แทนได้. ท่านจะต้องทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน แล้วโอนถ่ายไปให้กับอุปกรณ์หน่วยความจำ USB จากนั้นจึงโอนถ่ายไปให้กับเครื่องเล่น Blu-ray ของท่าน.

เราแนะนำให้ใช้กับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ :

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Macintosh OS X เวอร์ชัน 10.5 หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า

วิธีการตรวจสอบให้มั่นใจว่าการอัปเดตเป็นไปอย่างราบรื่น

การอัปเดตโดยทั่วไปจะเป็นสิ่งที่ง่ายมาก. ต่อไปนี้เป็นวิธีการที่ท่านสามารถจะตรวจสอบได้ว่าสามารถใช้ได้ตั้งแต่ตอนแรก:

 • อ่านคำสั่งต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เครื่องเล่น Blu-ray ของท่านเสียหายได้
 • ห้ามทำการปิดเครื่องเล่น Blu-ray - หรือ ตัดไฟกำลังออกไป - ในระหว่างที่กำลังทำการอัปเดต
 • ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ เว้นแต่จะมีการระบุให้ทำเช่นนั้นในคำสั่ง

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับอัปเดต ไปให้กับเครื่องพีซีของท่าน:

 1. อ่านและตกลงในข้อความและเงื่อนไขต่าง ๆ .
 2. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATE_M19R0181.ZIP ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน- ให้จำไดเร็กตอรี่ที่ท่านดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปเก็บไว้ด้วย.
 3. หาไฟล์นั้นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน คลิกขวาที่ไฟล์นั้นและคลิกที่ Properties. ตรวจเช็คดูว่าขนาดของไฟล์เท่ากับ 90.1 MB (94,486,373 ไบต์)

ทำการโอนถ่ายไฟล์สำหรับอัปเดตนี้ไปให้กับ อุปกรณ์จัดเก็บ USB:

 1. ขยายไฟล์ออกไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน - โฟลเดอร์ที่ขยายออกมาจะมีชื่อว่า "UPDATE"
 2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีไฟล์สี่ไฟล์ต่อไปนี้ในโฟลเดอร์ "UPDATE" : MSB19-FW.BIN, MSB19-FW.ID, MSB19-FW_MB.BIN และ MSB19-FW_MB.ID
 3. เชื่อมต่อ อุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่ใช้งานด้วยกันได้ ให้กับเครื่องของท่าน.รองรับ FAT32 และ NTFS

สำหรับ Windows; ระบบปฏิบัติการ:

 1. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่โฟลเดอร์นี้ถูกสร้างขึ้นมา และจากนั้นให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ UPDATE.
 2. จากเมนูที่แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ "Send To..."
 3. คลิกที่ไดร์ฟที่แทนอุปกรณ์ USB ของท่าน (เช่น Removable Disk E:)
 4. โฟลเดอร์สำหรับอัปเดตนี้จะได้รับการคัดลอกไปให้กับอุปกรณ์ USB ของท่าน.

สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS; X:

 1. ลากและวางโฟลเดอร์ UPDATE ไปที่รากของโฟลเดอร์ ของอุปกรณ์ USB .

หมายเหตุ: การอัปเดตนี้จะไม่มีการทำงาน ถ้าหากไฟล์นี้ไม่ได้รับการคัดลอกไปให้กับไดเร็กตอรี่รากของอุปกรณ์ USB หรือชื่อของไฟล์นี้มีการแก้ไข.

โอนถ่ายตัวอัปเดตนี้ไปให้กับเครื่องเล่นของท่าน

ขั้นแรกต้องเตรียมตัวอุปกรณ์ให้เรียบร้อย จากนั้นให้โอนถ่ายตัวอัปเดตนี้ไปให้กับเครื่องเล่นของท่าน.

เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม:

 1. เปิดทีวีของท่านขึ้นมาและตรวจเช็คดูว่าได้ปรับให้ไปที่อินพุทที่เครื่องเล่น Blu-ray ของท่านเชื่อมต่ออยู่. (เช่น ถ้าเครื่องเล่นของท่านเชื่อมต่อกับขั้วต่อ HDMI 2 , ให้เลือก HDMI 2 เป็นอินพุท)
 2. เปิดเครื่องเล่น Blu-ray ขึ้นมา
 3. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีอุปกรณ์ USB อื่นเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องเล่น Blu-ray Disc , ถ้าหากมี ให้ถอดออกจากเครื่องเล่น Blu-ray Disc นั้น

ทำการโอนถ่ายไฟล์สำหรับอัปเดต:

 1. เสียบอุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่มีไฟล์สำหรับอัปเดตนี้เข้าไปที่พอร์ต USB ที่อยู่ทางแผงด้านหน้าของเครื่องเล่น
 2. ที่เมนู XrossMediaBar , ใช้คีย์ลูกศรบนตัว รีโมทคอนโทรล ทำการเลือกไปที่ [Setup] > [Software Update] > [Update via USB Memory] และจากนั้นกดที่ ENTER.
 3. การยืนยัน Software Update จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี. เลือกที่ OK โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรล และกดที่ ENTER
 4. การอัปเดตจะเริ่มต้นขึ้น
 5. ในระหว่่างการอัปเดต ท่านจะเห็นแถบแสดงความคืบหน้า "x %" บนหน้าจอทีวี. ค่าของ "x" จะเปลี่ยนจาก 0 และเพิ่มไปถึง 100 ในระหว่างการอัปเดตนี้
 6. เครื่องเล่นจะมีการรีบูตเอง และการอัปเดตจะทำงานต่อไป - ห้ามใช้งานหรือเปิดเครื่องเล่นด้วยตัวท่านเอง ในระหว่างขั้นตอนนี้.
 7. ท่านจะเห็นแถบแสดงความคืบหน้้า "x %" บนหน้าจอทีวีอีกครั้ง. ค่าของ "x" จะเปลี่ยนจาก 0 และเพิ่มไปถึง 100 ในระหว่างการอัปเดตนี้
 8. เครื่องเล่นจะปิดลงไปและรีสตาร์ทขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติหลังการอัปเดตนี้เสร็จสิ้น. ห้ามใช้งานหรือปิดเครื่องเล่นนี้ จนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสิ้น.
 9. ถอดอุปกรณ์ USB นั้นออกจากเครื่องเล่น
 10. การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ ถ้าหากหมายเลขเวอร์ชันเป็น M19.R.0181, แสดงว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จแล้ว

การแก้ปัญหา

จะทำอะไรได้บ้าง ถ้าหากท่านมีปัญหาในการอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องเล่น Blu-ray ของท่านโดยใช้เครื่อง PC และแผ่นดิสก์.

 • ฉันไม่สามารถเลือกที่ตัวเลือก "Update via USB Memory"
  กรุณาตรวจเช็คในสิ่งต่อไปนี้:
  1. อุปกรณ์ USB มีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับเครื่องเล่น Blu-ray Disc
  2. อุปกรณ์ USB นั้นมีการฟอร์แมทเพื่อให้รองรับระบบไฟล์ (FAT32 และ NTFS)
  3. อุปกรณ์ USB นั้นใช้งานร่วมกันได้กับ เครื่องเล่น Blu-ray Disc

 • ไฟล์สำหรับอัปเดตที่ฉันดาวน์โหลดมาจากเว็ปไซต์ ไม่สามารถขยายออกมาได้
  ท่านดาวน์โหลดไฟล์นี้มาได้สำเร็จหรือไม่ ? ให้ลองทำการลบไฟล์นั้นและทำการดาวน์โหลดมาใหม่อีกครั้ง.

 • มีข้อความ "There is no update file(ไม่มีไฟล์สำหรับอัปเดต)" แสดงขึ้นมา
  ตรวจสอบให้มั่นใจว่าชื่อของโฟลเดอร์ที่ขยายออกมามีชื่อเป็น UPDATE (ตัวใหญ่) อย่างถูกต้อง และมีไฟล์ต่าง ๆ ทั้งหมดอยู่ภายใน :
  • MSB19-FW.BIN
  • MSB19-FW.ID
  • MSB19-FW_MB.BIN
  • MSB19-FW_MB.ID

 • มีข้อความ "The file is corrupted(ไฟล์นี้เสียหาย)" แสดงขึ้นมา
  กรุณาทำการดาวน์โหลดไฟล์สำหรับอัปเดตนี้ใหม่และทำตามขั้นตอนทั้งหมดใหม่อีกครั้ง.
 • การอัปเดตทำงานไปเกิน 30 นาทีแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ
  1. ถอดสายกำลังไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟ แล้วทำการเชื่อมต่อเข้าไปใหม่หลังจากผ่านไปแล้วหลายนาที
  2. เปิดเครื่องเล่น Blu-ray Disc ขึ้นมา
  3. ลองทำตามขั้นตอนการอัปเดตดูอีกครั้ง
 • เพาเวอร์มีการปิดลงไปในระหว่างขั้นตอนการอัปเดต
  ให้เปิดเครื่องเล่น Blu-ray Disc ขึ้นมาและลองทำขั้นตอนการอัปเดตใหม่อีกครั้ง