รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • WH-1000XM3

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ

 • ปรับแต่งหูฟังให้เหมาะสมที่สุดกับ Google Assistant
ข้อสำคัญ:
การติดตั้งเฟิร์มแวร์นี้ จะทำให้ท่านสามารถใช้หูฟังของท่านทำงานกับฟังก์ชัน Google Assistant ได้.
ฟฟังก์ชัน Google Assistant นี้จะเปิดให้ใช้งานได้จาก Google ในปี 2018. การเปิดใช้งานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับประเทศของท่าน.

หมายเหตุ:
Google และ Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

ระบบปฏิบัติการ

จัดเตรียมอุปกรณ์ Android (V4.4 หรือที่ใหม่กว่า) หรืออุปกรณ์ iOS (iOS 9.0 หรือที่ใหม่กว่า) ที่เข้าเงื่อนไขต่อไปนี้สำหรับการอัปเดต.

 • เชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เน็ต.
 • จะต้องทำการติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" ไว้.
 • ต้องมั่นใจว่ามีการเชื่อมต่อหูฟังนั้นเข้ากับอุปกรณ์ Android/iOS ของท่าน.
 • ตรวจสอบให้มั่น่ใจว่าท่านสามารถได้ยินเสียงจากหูฟังทั้งสองข้าง โดยการเล่นเพลง ก่อนที่จะทำการอัปเดต.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัปเดตเฟิร์มแวร์ 2.0.0 สำหรับ WH-1000XM3

เวอร์ชันของไฟล์

 • Version 2.0.0

ออกเมื่อวันที่

 • 04-09-2018

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

ถ้าหากเฟิร์มแวร์เครื่อง WH-1000XM3 ของท่านเป็นเวอร์ชัน "2.0.0"หรือที่สูงกว่า ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดตนี้อีก.
ถ้าหากท่านไม่แน่ใจ จะสามารถทำการตรวจเช็คได้ง่ายดายว่าเฟิร์มแวร์ของท่านเป็นเวอร์ชั่นใด:

 1. เปิดแอปปลิเคชัน"Sony | Headphones Connect" ขึ้นมา.
 2. เชื่อมต่อเครื่่อง WH-1000XM3 ของท่านเข้ากับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect".
 3. แตะที่จุดสามจุด(ปุ่มเมนู) ที่มุมขวาบน.
 4. เลือกที่ "WH-1000XM3 Version". รายการนี้จะแสดงเฉพาะเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่เท่านั้น.
 5. ตรวจสอบดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ของ WH-1000XM3.

ข้อสังเกตที่สำคัญ

ห้าม "ชาร์จไฟแบตเตอรี่" หรือ"ปิดเพาเวอร์" ในระหว่างการดาวน์โหลด/โอนถ่าย ข้อมูล/การอัปเดต, ไม่เช่นนั้นหูฟังนั้นอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ีอีก.

ห้าม ทำการอัปเดตในสถานที่สัญญาณ Wi-Fi ไม่มีความสม่ำเสมอ เช่น:
- ในรถไฟ/ในสถานที่สัญญาณ Wi-Fi มีความคับคั่ง
- บริเวณที่อยู่ใกล้ไมโครเวป, โทรศัพท์บ้านไร้สาย หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ความถี่วิทยุย่าน 2.4 GHz

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งสอง (อุปกรณ์ Android/iOS และ WH-1000XM3) มีการชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว.

ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth อื่น ๆ ทั้งหมด เช่น อุปกรณ์ ที่สวมใส่ได้ หรือนาฬิกาสมาร์ท จากอุปกรณ์ Android/iOS ของท่าน ก่อนที่จะทำการอัปเดตนี้.

ก่อนที่ท่านจะทำการอัปเกรด

 • หลังการอัปเดต เฟิร์มแวร์นี้จะไม่สามารถหวลกลับไปเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ได้อีก.
 • สำหรับอุปกรณ์ Android, ขั้นตอนการอัปเดตจนเสร็จจะใช้เวลาประมาณ 27 นาที.
 • สำหรับอุปกรณ์ iOS, ขั้นตอนการอัปเดตจนเสร็จจะใช้เวลาประมาณ 32 นาที.
 • ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของคลื่นวิทยุ และอุปกรณ์ Android/iOS ของท่าน, อาจจะใช้เวลายาวนานกว่าในการทำให้เสร็จสิ้น.
 • เพื่อทำการอัปเดตหูฟังเหล่านี้, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:
  • ดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ให้กับอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android .
  • โอนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android ไปให้กับหูฟัง.
  • ดำเนินการอัปเดตให้กับหูฟัง.

ติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งตัวอัปเดต

 1. เปิดแอปปลิเคชัน"Sony | Headphones Connect" ขึ้นมา.
 2. เชื่อมต่อเครื่่อง WH-1000XM3 ของท่านเข้ากับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect".
  • สำหรับอุปกรณ์ Android :
   • ถ้าหากท่านไม่เคยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" มาก่อน, ให้ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอเพื่อทำการเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ Android ของท่าน.
   • ถ้าหากท่านเคยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" มาก่อนให้เลือกที่ "WH-1000XM3".
  • สำหรับอุปกรณ์ iOS:
   • ถ้าหากท่านไม่เคยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" มาก่อน, ให้ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอเพื่อทำการเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ iOS ของท่าน.
   • ถ้าหากท่านเคยเชื่อมต่อกับ "Sony | Headphones Connect" มาก่อนให้เลือกที่ “Connect".
 3. หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา เมื่อการเชื่อมต่อทำได้สำเร็จ.
 4. ถ้าหากตัวอัปเดตนี้ใช้ได้, "Headphone update is available" จะแสดงขึ้นมา, และท่านสามารถจะกดที่ "More Info"ได้.
 5. ตรวจสอบดูว่ามี "Version 2.0.0" แสดงอยู่ และกดที่ "OK" เพื่อเริ่มทำการอัปเดต.
 6. เมื่อการดาวน์โหลดเริ่มต้นขึ้น จะมีการเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอถัดไปโดยอัตโนมัติ เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น.
  หมายเหตุ:
  เมื่อมีขัอความ [Bluetooth Pairing Request] แสดงขึ้มา, ให้กดที่ "Pair". การอัปเดตจะเริ่มทำงานใหม่. (สำหรับอุปกรณ์ iOS เท่านั้น.)
 7. การโอนถ่ายเริ่มต้นขึ้น. จะมีการเปลี่ยนไปที่หน้าจอถัดไปโดยอัตโนมัติ หลังการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นลงไป.
 8. เมื่อการโอนถ่ายเริ่มต้นขึ้น จะมีการเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอถัดไปโดยอัตโนมัติ เมื่อการโอนถ่ายเสร็จสิ้น. จะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาที.
  หมายเหตุ:
  ห้ามทำการชาร์จไฟแบตเตอรี่ หรือปิดหูฟังของท่าน ในระหว่างการดาวน์โหลดตัวอัปเดต, การโอนถ่ายข้อมูลหรือการอัปเดต, ไม่เช่นนั้นหูฟังนั้นอาจจะใช้งานไม่ได้อีก.
  ถ้าหากมีข้อความ Disconnection แสดงขึ้นมา ให้รอจนกว่าจะมีการเชื่อมต่อใหม่ให้โดยอัตโนมัติ.
 9. เมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จสิ้น ให้กดที่ "OK".
  ถ้าหากหน้าจอนี้ไม่แสดงขึ้นมา ให้ตรวจเช็คดูว่าเวอร์ชันมีการอัปเกรดให้แล้วหรือไม่ ตามขั้นตอนต่อไปนี้.

ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจเช็คดูว่าการอัปเดตทำได้สำเร็จหรือไม่

หลังการอัปเดต กรุณาทำการตรวจสอบดูเวอร์ชันใหม่ว่าได้มีการติดตั้งสำเร็จแล้วหรือไม่ โดยทำตามขั้นตอนในส่วนของ [การตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์].

ถ้าหากเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์แสดงเป็น"2.0.0", แสดงว่าการอัปเดตนั้นทำได้สำเร็จแล้ว.

คำถามและคำตอบ

ถ้าหากมี "Software update failed" แสดงขึ้นมา ในระหว่างการอัปเดต.

 1. กดที่ "OK".
 2. ทำการรีสตาร์ท(ปิดเพาเวอร์ลงไปจากนั้นเปิดขึ้นมาใหม่) เครื่อง WH-1000XM3.
 3. หลังจากนั้น ให้เปิด "Sony | Headphones Connect" ขึ้นมาใหม่ และทำการอัปเดตใหม่อีกครั้ง

ถึงแม้ว่าการอัปเดตจะล้มเหลวในกระบวนการนี้ ให้ตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์นั้นดู. ถ้าหากเวอร์ชันแสดงเป็น 2.0.0, แสดงว่าการอัปเดตทำได้สำเร็จแล้ว. ถ้าไม่ใช้ ให้ลองทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นใหม่อีกครั้ง. ท่านสามารถตรวจเช็คดู "WH-1000XM3 Version" ได้จากการตั้งค่าใน แอปปลิเคชัน "Sony | Headphones Connect". สำหรับวิธีการตรวจเช็คดูเวอร์ชัน ให้ไปที่ "การตรวจเช็คดูเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์" ในส่วนของ"การเตรียมการ" ในหน้านี้.