รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

  • XAV-AX100

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • อัปเดตเฟิร์มแวร์ "MCU: 1.02.07, SOC: 1.02.07" สำหรับ XAV-AX100

ชื่อของไฟล์ Zip

  • XAV-AX100_v10207.zip

เวอร์ชันของไฟล์

  • MCU: 1.02.07, SOC: 1.02.07

ขนาดของไฟล์

  • 88.0 MB (92,346,213 ไบต์)

ออกเมื่อวันที่

  • 04-04-2018

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ จากการอัปเดตครั้งล่าสุด

  • หน้าจอเตือนที่แสดงในตอนเริ่มการทำงานจะปิดลงไปโดยอัตโนมัติ

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัปเดตก่อนหน้านี้

  • รองรับ XA-NV400 (Plug-in Car Navigation Module)
  • ปรับปรุงความสามารถในการตรวจหาอุปกรณ์ USB

การเตรียมพร้อม

อุปกรณ์หน่วยความจำ USB ต่อไปนี้จะจำเป็นสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์:

  • High-Speed USB Certified
  • ระบบไฟล์ที่มีการฟอร์แมทเป็น FAT32 หรือ FAT16
    *ถ้าหากท่านไม่ทราบว่าหน่วยความจำ USB ของท่านรองรับได้หรือไม่, เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านใช้หน่วยความจำ USB ที่ความจุมากกว่า 2 GB .

ถ้าหากการอัปเดตเฟิร์มแวร์ไม่เสร็จสิ้นหลังการพยายามทำแล้ว กรุณาใช้อุปกรณ์หน่วยความจำ USB อื่น และกดที่ปุ่ม Reset.

การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันที่ติดตั้งไว้ของตัวเครื่อง:
ถ้าหากเวอร์ชันมีแสดงเป็น "MCU: 1.02.07, SOC: 1.02.07", ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้อีก.

  1. เปิดตัวเครื่องหลักไปที่ "ON"
  2. เลือกที่ "Settings" จากหน้าจอ Home .
  3. เลือกที่ "General Settings".
  4. เลือกที่ "Firmware Version". เวอร์ชั่นปัจจุบัน จะแสดงออกมา.

ดาวน์โหลด

การเตรียมตัวทำการอัปเดต

  • เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่มีพื้นที่ 100 MB หรือมากกว่า เข้ากับเครื่องพีซีของท่าน และฟอร์แมทด้วยระบบไฟล์ FAT16 หรือ FAT32 .

ข้อสังเกตที่สำคัญ

  • การตั้งค่าต่อไปนี้จะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นหลังการอัปเดตนี้. กรุณาเก็บค่าการตั้งค่าไว้ในสมุดบันทึก เพื่อที่จะคืนสภาพการตั้งค่าของท่านหลังการอัปเดตนี้แล้ว.
    • General Settings
      • Clock Time
      • Date/Time
      • Beep
      • Steering Control
      • Steering Control Custom
    • Sound Settings
      • EXTRA BASS
      • EQ10/Subwoofer
      • Balance/Fader
      • Crossover
      • DSO
    • Volume levels
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ครบถ้วน
  • ขั้นตอนการอัปเดตในรถของท่านจะใช้เวลาจนเสร็จประมาณ 10 นาที
  • จอดรถของท่านไว้ในสถานที่ปลอดภัย และติดเครื่องยนต์เพื่อป้องกันการตกของแรงดันไฟของตัวเครื่อง

วิธีการดาวน์โหลดตัวอัปเดต

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องพีซีของท่านเชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เน็ต
  2. ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับอัปเดต ไปให้กับเครื่องพีซีของท่าน.
  3. ขยายไฟล์สำหรับอัปเดตออกมาเพื่อสร้างโฟลเดอร์ "update" ที่จะมี CUST_PACK.BIN และ st16mcu.bin รวมอยู่ด้วย.
  4. คัดลอกโฟลเดอร์ "UPDATE" ไปที่ไดเรกตอรีรากของอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพีซีของท่าน
  5. ถอดหน่วยความจำ USB นั้นออกจากเครื่องพีซีของท่าน.

ติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งตัวอัปเดต

  1. เชื่อมต่อหน่วยความจำ USB นั้นเข้ากับตัวเครื่องหลัก.
  2. กดที่ลูกบิดโวลลุ่ม และเลือกที่ "Source OFF" (หรือกดที่ปุ่ม OFF ของตัวรีโมทคอนโทรล) เพื่อเปลี่ยนตัวเครื่องให้อยู่ในสภาวะ Source OFF .
  3. เลือกที่ "Settings" จากหน้าจอ Home . กรุณาทำการปัดจากด้านล่างของหน้าจอ Home , จากนั้นจากด้านขวาไปด้านซ้ายถ้าหากท่านไม่สามารถหาไอคอน "Settings" พบ.
  4. เลือกที่ "General Settings".
  5. เลือกที่ "Firmware Version".
  6. เลือกที่ "Update".
    • กรุณาตรวจสอบโครงสร้างไฟล์ของหน่วยความจำ USB นั้น ถ้าหากท่านไม่สามารถกดปุ่ม "Update" ได้. หน่วยความจำ USB นั้นอาจจะไม่มีไฟล์สำหรับอัปเดตในตำแหน่งที่ถูกต้อง.
    • กรุณาตรวจสอบไฟล์ของหน่วยความจำ USB นั้น ถ้าหากตัวเครื่องแสดงข้อความ "This data is not compatible(ข้อมูลนี้ใช่้ด้วยกันไม่ได้)" . หน่วยความจำ USB นั้นอาจจะไม่มีไฟล์สำหรับการอัปเดตที่ถูกต้อง.
    • กรุณาทำการดาวน์โหลดไฟล์สำหรับอัปเดตตัวล่าสุด ถ้าหากเวอร์ชันไม่ได้แสดงเป็น "MCU: 1.02.07, SOC: 1.02.07". ท่านอาจจะใช้ไฟล์สำหรับอัปเดตที่ไม่ถูกต้อง.
  7. เลือกที่ "Update" อีกครั้ง. ตัวเครื่องจะเริ่มทำการอัปเดต. การอัปเดตควรจะเสร็จสิ้นภายในประมาณ 10 นาที. ตัวเครื่องจะทำการรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติหลายครั้งในระหว่างการอัปเดตนี้. เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น ตัวเครื่องจะแสดง "For your safety(เพื่อความปลอดภัยของท่าน".
    • กรุณาอย่าปิดตัวเครื่องในระหว่างการอัปเดตนี้.
    • กรุณาอย่าปลดการเชื่อมต่อหน่วยความจำ USB ออกในระหว่างการอัปเดตนี้.

ขั้นตอนที่ 2 : การตรวจสอบว่าการอัปเดตทำได้สำเร็จแล้ว

  1. เปิดตัวเครื่องหลักไปที่ "ON"
  2. เลือกที่ "Settings" จากหน้าจอ Home .
  3. เลือกที่ "General Settings".
  4. เลือกที่ "Firmware Version". เวอร์ชั่นปัจจุบัน จะแสดงออกมา. เมื่อ "MCU: 1.02.07, SOC: 1.02.07" แสดงขึ้นมาสำหรับ หมายเลข "เวอร์ชัน" , เป็นการแสดงว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นเสร็จสิ้นแล้ว.

ถ้าหากท่านไม่สามารถทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ได้, กรุณาลองทำอีกครั้งโดยใช้อุปกรณ์ USB ตัวอื่นและกดที่ปุ่ม Reset.