รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • SRS-HG1

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ จากการอัปเดตครั้งล่าสุด

 • ปรับปรุงการติดต่อสื่อสารให้มีความปลอดภัย
 • ข้อสำคัญ: การอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้จะต้องดำเนินการเพื่อที่จะใช้ บริการแจกจ่ายเพลงด้วย Chromecast built-in ได้ต่อไป.
  ถ้าหากท่านไม่ทำการติดตั้งตัวอัปเดตนี้ด้วยตัวเอง, เครื่องจะติดตั้งให้เองโดยอัตโนมัติในเวลาที่เครื่องไม่ได้ใช้งานแต่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้งานได้อยู่.

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัปเดตก่อนหน้านี้

 • เพิ่มฟังก์ชัน Speaker Add
 • เพิ่มการแนะนำด้วยเสียง(Voice guidance)สำหรับโหมดการจับคู่ของ Bluetooth
 • รองรับการเล่นกลับของ Spotify ใน Chromecast built-in
 • ปรับปรุงเสถียรภาพและการทำงาน
 • เพิ่มฟังก์ชัน Multi Room จาก Google Cast
 • รองรับการเล่นเพลงจาก อุปกรณ์ SCMS-T ผ่านทาง Bluetooth ระหว่างที่ใช้ฟังก์ชัน Wireless Stereo
 • เพิ่มฟังก์ชัน "Wireless surround & Wireless Stereo" เข้าไป
 • รองรับ Hi-Res Audio Contents ผ่านทาง Google Cast
 • รองรับฟังก์ชันการแสดงหน้าจอโทรศัพท์บนหน้าจอทีวี(mirroring)
  (การใช้งานได้จะขึ้นอยู่กับประเทศที่กำหนดโดย Google Inc.)

ข้อจำกัด

 • สำหรับใช้กับเครื่องที่จำหน่ายในเอเซียแปซิฟิกเท่านั้น. ไม่ได้ใช้สำหรับเครื่องทั้งหมดที่จำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Firmware update 5.03 สำหรับ SRS-HG1

เวอร์ชันของไฟล์

 • 5.03

ออกเมื่อวันที่

 • 27-02-2018

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

ถ้าหากเวอร์ชันแสดงเป็น "4.04" หรือต่ำกว่า , เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้.

ถ้าหากท่านไม่แน่ใจ มีวิธีง่าย ๆ ที่จะตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่ท่านมีอยู่นั้น:

 1. เชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน โดยใช้แอปปลิเคชัน “Sony | Music Center (SongPal)” .
 2. เริ่มการทำงานของแอปปลิเคชัน “Sony | Music Center (SongPal)” ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน.
 3. เลือกไปที่ “h.ear go (SRS-HG1) xxxxxx”

 4. เลือกไปที่ “Settings”

 5. เลือกไปที่ “Other Settings”

 6. ตรวจสอบดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ของเครื่อง SRS-HG1

ติดตั้ง

ตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้จะมีอยู่ในอินเตอร์เน็ต(เครือข่าย). กรุณาตรวจเช็คตามขั้นตอนต่อไปนี้.
หมายเหตุ: ท่านจะไม่สามารถทำการอัปเดตไปเป็นซอฟต์แวร์อันล่าสุดได้ ถ้าหากตัวเครื่องไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต(เครือข่าย).
ข้อสำคัญ:

 • ถ้าหากไฟเพาเวอร์บนตัวเครื่องกระพริบเป็นสีเขียว แม้จะกดที่ปุ่มเพาเวอร์แล้วก็ตาม ให้กดที่ปุ่ม “RESET” ที่อยู่ทางด้านล่างของตัวเครื่อง.
 • กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องของท่านเชื่อมต่ออยู่กับเต้ารับกำลังไฟผ่านตัว USB AC adaptor ก่อนที่จะเริ่มทำการอัปเดต.

 1. เชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับกำลังไฟ
  • ใช้ตัว USB AC adapter และสาย micro USB ที่จัดมาให้เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต DC IN 5V ของตัวเครื่องเข้ากับเต้ารับกำลังไฟ.
  หมายเหตุ: การอัปเดตซอฟต์แวร์นี้ไม่สามารถทำได้เมื่อใช้กำลังไฟจากแบตเตอรรี่อย่างเดียว
 2. เชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต(เครือข่าย)
  • เชื่อมต่อโดยใช้ แอปปลิเคชัน“Sony | Music Center (SongPal)” ในอุปกรณ์โมบายของท่าน
  • เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • เชื่อมต่อโดยใช้เครื่องพีซี
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของตัวเครื่อง
 3. ถ้าหากลำโพงเปิดเพาเวอร์ขึ้นมา ให้กดที่ปุ่ม (on/standby) , เพื่อทำการปิดลงไป
 4. ต่อสายกำลังไฟ AC เข้ากับตัว AC ต่อเข้่ากับเต้ารับไฟ AC อย่างมั่นคง
  หมายเหตุ: การอัปเดตซอฟต์แวร์ไม่สามารถทำได้เมื่อใช้กำลังงานจากแบตเตอรี่อย่างเดียว
 5. กดที่ปุ่ม (on/standby) เพื่อเปิดเพาเวอร์ขึ้นมา
 6. รอจนกระทั่งไฟ LINK หยุดกระพริบและติดค้างเป็นสีส้ม. เมื่อใดก็ตามที่มีซอฟต์แวร์ให้ทำการอัปเดตได้ ปุ่ม UPDATE/WPS จะติดสว่างขึ้นมา

 7. แตะค้างที่ปุ่ม WPS/UPDATE จนกระทั่งได้ยินเสียงบิ๊ป. เมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์เริ่มต้นขึ้น ปุ่ม WPS/UPDATE จะเริ่มต้นกระพริบ.หมายเหตุ: ลำโพงจะไม่ทำงานในระหว่างการอัปเดต
 8. การกระพริบ(ช่วงจังหวะและสถานะ)ของปุ่ม WPS/UPDATE จะเปลี่ยนไปตามความคืบหน้าของการอัปเดต
 9. ปุ่ม UPDATE/WPS จะดับลงไปและลำโพงจะสลับไปเป็นโหมดแสตนด์บายหรือโหมด BLUETOOTH/Network standby โดยอัตโนมัติหลังการอัปเดตเสร็จสิ้น
 10. ตรวจเช็คดูเวอร์ชันได้โดยทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน การตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ เพื่อตรวจสอบดูว่าการอัปเดตนี้ทำได้สำเร็จแล้วหรือไม่.

คำถามและคำตอบ

ไฟ LED ของทุกฟังก์ชันติดสว่าง

การอัปเดตซอฟต์แวร์นี้ล้มเหลว. กดที่ปุ่ม (on/standby) เพื่อทำการปิดลำโพง จากนั้นให้เปิดขึ้นมาใหม่.ตรวจสอบให้มั่นใจว่่าลำโพงนั้นเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต และปุ่ม WPS/UPDATE ติดสว่างแล้ว, จากนั้นให้เริ่มทำการอัปเดตใหม่อีกครั้ง.