รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • RSX-GS9

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ จากการอัปเดตก่อนหน้านี้

 • เล่น (*) Native DSD 11.2Mhz/1บิต กับสมาร์ทโฟน Android โดยใช้ USB DAC
  เล่น (*) Native DSD 5.6MHz/1บิตกับ iPhone โดยใช้ USB DAC
  ทั้งสองได้โดย Sony | Music Center.
  (*) สำหรับการเล่น native DSD, จะต้องมีสมาร์ทโฟน.
 • ใช้งานร่วมกันได้กับ ฟังก์ชัน Sony | Music Center app USB DAC output

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัปเดตก่อนหน้านี้

 • แสดงชื่อเพลงจาก USB 1 และ USB 2
 • แสดงชื่อสายโทรเข้าเมื่อใช้โทรศัพท์ด้วย Bluetooth hands-free
 • ไปที่ Settings > Sony App เพื่อตั้งค่า Music Center app launch ไปเป็น AUTO หรือ OFF
 • ตั้งค่าความสว่าง
 • เล่น Native DSD 11.2 MHz/1 บิต ด้วย Walkman (*) โดยใช้ USB DAC
  (*) สำหรับการเล่น native DSD 11.2 MHz/1 บิต จะต้องมีเครื่อง Walkman ที่ใช้งานด้วยกันได้.
  เครื่อง Walkman ที่ใช้งานด้วยกันได้ อาจจะไม่มีจำหน่ายในประเทศ หรือ ภูมิภาคของท่าน.
 • ใช้งานร่วมกันได้กับ Sony | Music Center app
 • คอนเทนท์ DSD5.6MHz/1บิต สามารถจะเล่นได้แล้วในพอร์ต USB1 และ USB2
 • แก้ไขข้อผิดพลาดของ High Pass Filter และ Low Pass Filter
 • นอกจากนี้ ยังแก้ไขข้อผิดพลาดที่การแสดงเวลาที่ตั้งไว้ ไม่คงอยู่เมื่อเปิดสวิทช์ติดเครื่องยนต์

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • RSXGS9_v13.zip

เวอร์ชันของไฟล์

 • 13

ขนาดของไฟล์

 • 72.1 MB (75,699,787 ไบต์)

ออกเมื่อวันที่

 • 09/11/2017

การเตรียมพร้อม

 • เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้:
  • ถ้าหากเฟิร์มแวร์ในเครื่องของท่านเป็นเวอร์ชัน “13” หรือที่สูงกว่า, ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดตให้กับเครื่องอีก

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ในตัวเครื่องหลัก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ท่านมีรีโมทคอนโทรลอยู่ในมือ

 1. ทำการเปิดเครื่องหลักให้เป็น “ON”
 2. กดค้างที่ปุ่ม “SRC” นาน 1 วินาที ที่ตัวเครื่องหลักเพื่อทำการปิดแหล่งจ่ายสัญญาณ และแสดงนาฬิกาขึ้นมา
 3. กดที่ปุ่ม “MENU” บนรีโมทคอนโทรลไว้นานกว่า 2 วินาที
 4. กดที่ปุ่ม “↑” หรือ “↓” บนรีโมทคอนโทรล เพื่อให้แสดง “GENERAL”, และ กดที่ปุ่ม “ENTER” บนตัวรีโมท
 5. กดที่ปุ่ม “↑” หรือ “↓” บนรีโมทคอนโทรล เพื่อให้แสดง “Firmware”, และ กดที่ปุ่ม “ENTER” บนตัวรีโมท
 6. กดที่ปุ่ม “↑” หรือ “↓” บนรีโมทคอนโทรล เพื่อให้แสดง “Version”, และ กดที่ปุ่ม “ENTER” บนตัวรีโมท
 7. เวอร์ชั่นปัจจุบัน จะแสดงออกมา. ถ้าหากเวอร์ชันแสดงเป็น “13” หรือที่สูงกว่า, ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดตให้กับเครื่องอีก

ติดตั้ง

1. การเตรียมพร้อม: วิธีการเตรียม อุปกรณ์จัดเก็บ USB สำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับเครื่องพีซีของท่าน และ ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ท่านได้ทำการฟอร์แมทให้โดยการเลือกระบบไฟล์ FAT16, FAT32 หรือ ex-FAT
 2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า เครื่องพีซีของท่านเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต
 3. ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับอัปเดต ไปให้กับเครื่องพีซีของท่าน.
  • ชื่อไฟล์: RSXGS9_v13.zip
  • ขนาดของไฟล์: 72.1 MB (75,699 ,787 ไบต์)
 4. กรุณาทำการแตกไฟล์ (unzip) ไฟล์ zip ที่ดาวน์โหลดมา
 5. คัดลอกโฟลเดอร์ "UPDATE" ไปที่ไดเรกตอรีรากของอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพีซีของท่าน
 6. ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากเครื่องพีซีของท่าน

2. การอัปเดต: วิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องหลักโดยใช้ อุปกรณ์จัดเก็บ USB นั้น

หมายเหตุ:

 • การอัปเดตนี้จะทำผ่านทาง USB ได้เฉพาะเมื่อใช้กับพอร์ต USB1 ทางแผงควบคุมด้านหน้าเท่านั้น
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ได้ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ครบถ้วน
 • ขั้นตอนการอัปเดตในรถของท่านจะใช้เวลาจนเสร็จประมาณ 5 นาที
 • จอดรถของท่านไว้ในสถานที่ปลอดภัย และติดเครื่องยนต์เพื่อป้องกันการตกของแรงดันไฟของตัวเครื่อง
 • กรุณาอย่าตัดการเชื่อมต่อของกำลังงานจากแบตเตอรี่ หรือ ปิดสวิทช์จ่ายไฟ (accessory power) ในระหว่างการอัปเดต เนื่องจาก อาจจะทำให้เกิดความทำงานที่ผิดปกติได้

 1. เปิดตัวเครื่องหลักไปเป็น “ON” และรอประมาณ 30 วินาที เพื่อให้ตัวเครื่องกลับมาทำงานจากโหมดแสตนด์บายได้อย่างสมบูรณ์.
 2. กดค้างที่ปุ่ม “SRC” นาน 1 วินาที ที่ตัวเครื่องหลักเพื่อทำการปิดแหล่งจ่ายสัญญาณ และแสดงนาฬิกาขึ้นมา
 3. กดที่ปุ่ม “MENU” บนรีโมทคอนโทรลไว้นานกว่า 2 วินาที
 4. กดที่ปุ่ม “↑” หรือ “↓” บนรีโมทคอนโทรล เพื่อให้แสดง “GENERAL”, และ กดที่ปุ่ม “ENTER” บนตัวรีโมท
 5. กดที่ปุ่ม “↑” หรือ “↓” บนรีโมทคอนโทรล เพื่อให้แสดง “Firmware”, และ กดที่ปุ่ม “ENTER” บนตัวรีโมท
 6. กดที่ปุ่ม “↑” หรือ “↓” บนรีโมทคอนโทรล เพื่อให้แสดง “Update”, และ กดที่ปุ่ม “ENTER” บนตัวรีโมท
 7. กดที่ปุ่ม “↑” หรือ “↓” บนรีโมทคอนโทรล เพื่อให้แสดง “YES”, และ กดที่ปุ่ม “ENTER” บนตัวรีโมท
 8. เมื่อหน้าจอแสดงข้อความ “Insert USB”, กรุณาเสียบอุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่มีตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์เข้าไปที่พอร์ต USB1
 9. การอัปเดตนี้ควรจะเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 5 นาที และเมื่อเสร็จสิ้น และทำได้สำเร็จ ตัวเครื่องจะทำการรีสตาร์ทเองโดยอัตโนมัติจากสภาวะที่ แหล่งจ่ายสัญญาณ (source) เป็น OFF (นาฬิกาแสดงออกมา)
 10. ตรวจดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่ได้รับการอัปเดตแล้ว ตามขั้นตอน “วิธีการตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ในตัวเครื่องหลัก”. ถ้าหากหมายเลขเวอร์ชั่นเป็น “13” แสดงว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จแล้ว