รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • NW-WS413
 • NW-WS414

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ จากการอัปเดตครั้งล่าสุด

 • แก้ปัญหาการเล่น ที่จะทำให้มีข้อความแสดงความผิดพลาด "No Data" หรือ "Data Error”ซึ่งพบได้น้อยมาก

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัปเดตก่อนหน้านี้

 • แก้ปัญหาที่บางครั้งจะเล่นไม่ได้
 • ปรับปรุงฟังก์ชันการเล่นแบบ Shuffle
 • แก้ปัญหาในการไม่สามารถเล่นตามรายการเล่นได้เมื่อทำการโอนถ่ายไปให้กับเครื่อง Walkman โดยใช้ Content Transfer
 • ปรับปรุงฟังก์ชันอื่น ๆ

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัปเดตเฟิร์มแวร์ 1.03 สำหรับ NW-WS413 / NW-WS414 (Mac)

เวอร์ชันของไฟล์

 • Version 1.03

ขนาดของไฟล์

 • 38.7 MB (40,673,904 byte)

ออกเมื่อวันที่

 • 17-10-2017

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

ฉันจำเป็นตอ้งทำการดาวน์โหลดหรือไม่ ? การอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องทำ ถ้าหากเครื่อง Walkman ของท่านได้รับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ไปเป็นเวอร์ชัน 1.03 โดยฟังก์ชัน อัปเดตเฟิร์มแวร์อัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว.
ถ้าหากท่านไม่แน่ใจ จะสามารถทำการตรวจเช็คได้ง่ายดายว่าเฟิร์มแวร์ของท่านเป็นเวอร์ชั่นใด

 1. เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยใช้ แท่นวาง USB (จัดมาให้).
 2. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน, ตรวจเช็คดู ที่ไฟล์ “information.txt” ในโฟลเดอร์ [WALKMAN] .
 3. ไฟล์ “information.txt” จะมีข้อมูลต่อไปนี้ :
  • 01: ชื่อของซีรี่ย์รุ่นเครื่อง
  • 02: เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบ
  ตรวจสอบดูหมายเลขรุ่นเครื่อง และเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

ระบบปฏิบัติการ

เวอร์ชันล่าสุดของตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ จะใช้งานร่วมกันได้กับ เวอร์ชันส่วนมากที่ใช้กันทั่วไปของ Mac OS:

 • macOS 10.13-10.15
ข้อสำคัญ: ไม่รองรับ OS อื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น.

ดาวน์โหลด

ก่อนที่ท่านจะทำการอัปเดต

 • ภายหลังการอัปเดต, เฟิร์มแวร์นี้จะไม่สามารถหวลกลับไปเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ได้อีก.
 • กรุณาทำการโอนถ่ายข้อมูลทั้งหมดจากตัวเครื่อง ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์, เนื่องจากข้อมูลที่หลงเหลืออยู่ในตัวเครื่องอาจจะมีการสูญหายได้เมื่อทำการอัปเกรด.
  เราไม่อาจจะรับประกันได้ว่าแทรคและข้อมูล จะไม่เกิดความเสียหายหรือ ถูกลบออกไปได้เมื่อทำการอัปเดตนี้.
 • เมื่อทำการอัปเกรด ตัวเครื่องจะต้องมีพื้นที่ว่างประมาณ 60 MB. กรุณาตรวจสอบดูว่ามีพื้นที่ว่างนี้เพียงพอ.
 • ถ้าหากมีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอในหน่วยความจำแฟลชในตัวเครื่อง ให้ทำการโอนถ่ายข้อมูลใด ๆ ที่ไม่จำเป็นกลับไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ว่าง.

ติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งตัวอัปเดต

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ทำการล็อกออนเข้าไปด้วยชื่อของแอดมิน ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

 1. อ่านและตกลงในข้อความและเงื่อนไขต่าง ๆ .
 2. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 3. หลังการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น, ให้เชื่อมต่อเครื่อง Walkman ของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้แท่นวาง USB ที่จัดมาให้.
 4. ยกเลิกซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
 5. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่เก็บบันทึกไว้ และ ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น.
  กรุณาอย่าตัดการเชื่อมต่อตัวเครื่องออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในระหว่างการอัปเกรดนี้.
  หมายเหตุสำหรับผู้ใช้ macOS 10.15 :
  เมื่อท่านเริ่มใช้เครื่องมือสำหรับอัปเดตเป็นครั้งแรก ใน macOS 10.15 จะมีข้อความ ["Software Update Tool" would like to access files on a removable volume (Software Update Tool" ต้องการจะเข้าถึงไฟล์ในตัวไดร์ฟแบบถอดออกได้)] แสดงขึ้นมา ถ้าท่านคลิกที่ [OK] การอัปเดตจะเริ่มต้นขึ้น ถ้าท่านคลิกที่ [Don’t Allow] จะมีข้อความแสดงความผิดพลาดขึ้นมา และการอัปเดตจะล้มเหลว
 6. เมื่อมีข้อความแสดงว่าการอัปเกรดเสร็จสิ้นแล้ว แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ [Finish].

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจเช็คดูว่าการอัปเดตทำได้สำเร็จหรือไม่

หลังการอัปเดต กรุณาทำการตรวจสอบดูเวอร์ชันใหม่ว่าได้มีการติดตั้งสำเร็จแล้วหรือไม่ โดยทำตามขั้นตอนในส่วนของ [การตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์].

ถ้าหากเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ แสดงเป็น “1.03”, แสดงว่าการอัปเกรดนี้ทำได้สำเร็จแล้ว.