หมายเลข ID หัวข้อ : 00064046 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการนำเข้าหรือโอนถ่ายไฟล์ต่าง ๆ จาก เครื่อง Digital Voice Recorder โดยใช้ Sound Organizer.

  สำคัญ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเวอร์ชั่นล่าสุดของ Sound Organizer ก่อนที่จะดำเนินการต่อ.
  1. เชื่อมต่อเครื่อง Digital Voice Recorder เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้.
  2. เปิดซอฟต์แวร์ Sound Organizer ขึ้นมา.

   หมายเหตุ: ถ้าหากมีหน้าต่างของ Sound Organizer แสดงขึ้นมา, ให้คลิกที่ Yes เพื่อดำเนินการต่อไป. Image

  3. ในหน้าต่างของ Sound Organizer ใน Import/Transfer, ให้คลิกที่ IC Recorder.
  4. เลือกที่ปุ่ม Display VOICE Folder, Display MUSIC Folder, หรือที่ปุ่ม Display PODCAST Folder. Image
  5. ภายหลังการเลือกไฟล์ต่าง ๆ ที่จะนำเข้าเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ Import Arrow สีน้ำเงิน. Image
  6. หลังจากแก้ไขเรียบร้อย, สำเนาของไฟล์เสียงจะถูกสร้างขึ้นและสามารถถ่ายโอนไฟล์ที่แก้ไขแล้วกลับไปยังเครื่องบันทึกวิดีโอได้.

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขไฟล์เสียง, อ้างถึงคำถามที่พบบ่อย: