หมายเลข ID หัวข้อ : 00244562 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/09/2021

ศูนย์บริการโซนี่ แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (อัปเดตเมื่อ 1/10/2564)

  เรียนลูกค้าโซนี่ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

   

  เนื่องจากสถานการณ์การ COVID-19 ศูนย์บริการโซนี่ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการเป็นการชั่วคราว ดังรายละเอียดด้านล่างนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

  เวลาทำการดังนี้
   
  สาขาศูนย์บริการเวลาทำการ
  ศูนย์บริการโซนี่ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่

  วันจันทร์ - วันเสาร์ / เวลา 08:00 - 17.30 น.

  ศูนย์รับส่งเครื่องซ่อมโซนี่ สาขาเดอะมอลล์บางแควันจันทร์ - วันอาทิตย์ / เวลา 11:00 - 20.00 น.
  ศูนย์รับส่งเครื่องซ่อมโซนี่ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิวันจันทร์ - วันอาทิตย์ / เวลา 11:00 - 20.00 น.
  ศูนย์รับส่งเครื่องซ่อมโซนี่ สาขาสยามพารากอนวันจันทร์ - วันอาทิตย์ / เวลา 11:00 - 20.00 น.
  ศูนย์บริการโซนี่ (แต่งตั้ง) สาขาพัทยาวันจันทร์ - วันเสาร์ / เวลา 08:00 - 17.30 น.
  ศูนย์บริการโซนี่ (แต่งตั้ง) สาขาเชียงใหม่วันจันทร์ - วันเสาร์ / เวลา 08:00 - 17.30 น.
  ศูนย์บริการโซนี่ (แต่งตั้ง) สาขาพิษณุโลกวันจันทร์ - วันเสาร์ / เวลา 08:00 - 17.00 น.
  ศูนย์บริการโซนี่ (แต่งตั้ง) สาขาอุดรธานีวันจันทร์ - วันเสาร์ / เวลา 08:30 - 17.30 น.
  ศูนย์บริการโซนี่ (แต่งตั้ง) สาขานครราชสีมาวันจันทร์ - วันเสาร์ / เวลา 08:00 - 17.00 น.
  ศูนย์บริการโซนี่ (แต่งตั้ง) สาขาสุราษฎร์ธานีวันจันทร์ - วันเสาร์ / เวลา 08:00 - 17.30 น.
  ศูนย์บริการโซนี่ (แต่งตั้ง) สาขาหาดใหญ่วันจันทร์ - วันเสาร์ / เวลา 08:00 - 17.30 น.
  ศูนย์บริการโซนี่ (แต่งตั้ง) สาขาภูเก็ตวันจันทร์ - วันเสาร์ / เวลา 08:00 - 17.30 น.

   

  เราขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณท่านที่เข้าใจ