รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • ICD-PX470
 • ICD-SX2000
 • ICD-TX800
 • ICD-UX560F
 • ICD-UX570F
 • ICD-TX660
 • PCM-A10

ข้อสำคัญ: ไฟล์นี้ใช้สำหรับเครื่องรุ่นที่ระบุไว้เท่านั้น. ไม่ได้ใช้สำหรับเครื่องทั้งหมดที่จำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด.

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ

 • การปรับปรุงเสถียรภาพของการทำงานและระดับความปลอดภัย
 • ปรับปรุงเสถียรภาพของการทำงาน

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัปเดตก่อนหน้านี้

 • ปรับปรุงเสถียรภาพของการทำงาน

ภาพรวมของแแอปพลิเคชัน

"Sound Organizer Ver.2.0.03" เป็นแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมสำหรับการนำเข้า การเล่น และแก้ไขไฟล์ต่าง ๆที่บันทึกด้วยเครื่อง Sony IC recorder.

 1. เก็บบันทึก/เพิ่ม ไฟล์ต่าง ๆ
  • ไฟล์ที่บันทึกด้วยเครื่อง IC recorder สามารถจะเก็บบันทึกไปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในรูปของไฟล์หรือโฟลเดอร์.
  • ไฟล์ที่เก็บบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านสามารถจะเพิ่มเข้าไปในเครื่อง IC recorder ได้เช่นเดียวกัน.
   หมายเหตุ:
   ไฟล์ FLAC จะถูกแปลงไปเป็น WAV ในเครื่อง ICD ที่ไม่รองรับ FLAC.
 2. แก้ไขไฟล์
  • ไฟล์ที่บันทึกด้วยเครื่อง IC recorder สามารถจะทำการแบ่ง แก้ไข หรือรวมเข้าด้วยกันกับไฟล์อื่น ๆได้.
   หมายเหตุ:
   ความเร็วในการเล่นกลับสำหรับไฟล์ FLAC ไม่สามารถจะทำการเปลี่ยนแปลงได้.
 3. แปลงไฟล์
  • ไฟล์ที่เก็บบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน สามารถจะแปลงไปเป็นฟอร์แมท WAV, MP3, หรือ FLAC ได้.
   หมายเหตุ:
   เฉพาะไฟล์ WAV สามารถจะแปลงไปเป็นไฟล์ FLAC และไฟล์ FLAC สามารถจะแปลงกลับไปเป็นไฟล์ WAV ได้.
 4. สร้างเป็น CD/DVD
  • ไฟล์ที่บันทึกจากเครื่อง IC recorder และไฟล์ออดิโออื่น ๆสามารถจะเขียนลงแผ่น CD เพื่อทำเป็นแผ่น Audio CD, MP3 CD, หรือ Data (CD/DVD)ได้.
  • แผ่น Audio และ MP3 CD ที่สร้างด้วย“Sound Organizer” สามารถจะเล่นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและเครื่องเล่น CD ทั่วไปได้.
 5. บันทึก CD
  • ข้อมูลจากแผ่น CD ที่มีจำหน่ายเป็นการค้า ของท่าน สามารถจะแปลงไปเป็นฟอร์แมทที่ใช้ได้โดย “Sound Organizer” และบันทึก/จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้.
   หมายเหตุ:
   ไม่รองรับการนำเข้า FLAC จาก CD.
 6. ฟังก์ชันอื่นๆ
  • แก้ไขแทรคมาร์ค
  • เล่นกลับ DPC (Digital Pitch Control)
  • เล่นกลับ Voice Up
  • เล่นกลับ Noise cut
  • เล่นกลับ A-B repeat
  • การทำสำเนา
  • การแนบไปกับ E-mail
  • คู่มือการใช้งานอย่างเร็ว(Quick Operation Guide) (คู่มือแนะนำ/ให้ความช่วยเหลือ บนหน้าจอ)
  • อัปเดตอัตโนมัติ

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

ก่อนจะทำการดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ กรุณาตรวจเช็คดูข้อกำหนดของระบบที่ด้านล่างนี้ เพื่อพิจารณาว่าโปรแกรมนี้ใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้หรือไม่.

 • ระบบปฏิบัติการ:
  • Windows 11 (Home / Pro)
  • Windows 10 (Home / Pro)
   หมายเหตุ:
   ver.1809 (การอัปเดตของเดือนตุลาคม 2018) หรือใหม่กว่า
   ไม่รองรับเวอร์ชันที่เป็น Windows 10 S, Windows 10 ARM
  • Windows 8.1 (Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro)
 • CPU:
  • โปรเซสเซอร์ 1.66 GHz หรือที่สูงกว่า
 • หน่วยความจำ(RAM):
  • 1 GB หรือมากกว่าสำหรับเวอร์ชันที่เป็น 32-บิต, 2 GB หรือมากกว่าสำหรับเวอร์ชันที่เป็น 64-บิต
 • ออปติคอลไดรฟ์:
  • ไดร์ฟ CD-ROM หรือ DVD-ROM (ไดร์ฟ CD-R/RW หรือ DVD-R/RW ที่จะต้องใช้ในการสร้างแผ่น Audio CD, MP3 CD, หรือ Data CD/DVD)
 • จอแสดงผล:
  • สี 16-บิต, ความละเอียด 800 x 600 หรือที่สูงกว่า
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต:
  • ต้องใช้สำหรับ Podcasts และ Gracenote (บริการดึงข้อมูลสำหรับ Audio CD)
 • อื่นๆ:
  • พอร์ท USB, การ์ดเสียง

การใช้ซอฟต์แวร์นี้กับระบบต่อไปนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Sony:

 • ระบบปฏิบัติการ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น
 • เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการ ที่สร้างขึ้นมาเอง
 • ระบบปฏิบัติการที่อัปเกรดมา
 • สภาวะแวดล้อมที่เป็นแบบ Multi-boot
 • สภาวะแวดล้อมที่เป็นแบบ Multi-monitor
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh®

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Sound Organizer Ver.2.0.03

เวอร์ชันของไฟล์

 • เวอร์ชัน 2.0.03

ขนาดของไฟล์

 • 78.6MB (82,521,144 ไบต์)

ออกเมื่อวันที่

 • 15-10-2020

การเตรียมพร้อม

ตรวจเช็คดูเวอร์ชันซอฟต์แวร์

เปิด “Sound Organizer” ขึ้นมาและเลือกที่ About จากเมนู Help.
ถ้าหากเวอร์ชันของซอฟต์แวร์นี้เป็น "2.0.03" หรือสูงกว่า, ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดตนี้อีก.

ก่อนทำการอัปเดต

ก่อนที่จะทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ กรุณาอ่านสิ่งต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน.

 • กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆที่แสดงในนี้และใช้งานซอฟต์แวร์. กรุณาอย่าเปิดการทำงานของโหมด Sleep หรือ Hibernation ในระหว่างที่ “Sound Organizer” กำลังทำงาน. Sony Corporation ("SONY") ไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆที่อาจจะเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการละเลยต่อคำสั่งต่าง ๆที่แสดงไว้ในนี้.
 • Sony ไม่ัรับผิดชอบในวิธีการหรือรูปแบบใด ๆสำหรับความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อลูกค้่าหรือบุคคลที่สาม อันเป็นผลของการใช้งานของลูกค้า ตามสิทธิ์ของเขาในข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้งานได้ของ Sound Organizer เว้นแต่จะมีการกำหนดแยกไว้ต่างหากตามกฎหมาย.
 • “Sound Organizer” มีการป้องกันลิขสิทธิ์ไว้แล้ว. ยูสเซอร์ไม่สามารถ ทำซ้ำ หรือแจกจ่าย ซอฟต์แวร์นี้ในวิธีการหรือรูปแบบใด ๆที่ไม่ได้ระบุไว้จาก Sony.

ข้อสังเกตที่สำคัญ

 • ถ้าหากข้อความที่บันทึกไว้มีการเก็บบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์, ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ท่านทำการแบ็คอัปข้อความเหล่านี้ไว้ในแผ่น CD-R/RW, หรืออุปกรณ์จัดเก็บภายนอกอื่น ๆ ก่อนที่จะทำการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้.
 • ท่านจะต้องใช้ “Sound Organizer” เวอร์ชันที่รองรับกับเครื่องของท่าน. ถ้าท่านใช้เวอร์ชันที่ไม่รองรับกับเครื่อง IC recorder ของท่าน, เครื่องจะไม่สามารถแสดงข้อมูลได้.
 • ถ้าหากท่านมี “Sound Organizer” เวอร์ชันก่อนหน้านี้ติดตั้งอยู่, ท่านสามารถติดตั้งไว้ได้ทั้งสองเวอร์ชันของ “Sound Organizer” ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันได้พร้อมกัน. ถ้าหากท่านมี“Sound Organizer” หลายเวอร์ชัน, ต้องมั่นใจว่าได้เปิดใช้เวอร์ชันที่เหมาะสมกับเครื่อง IC recorder ที่ใช้งานอยู่นั้น. ท่านสามารถนำเข้าข้อมูลที่ได้รับการจัดการโดย “Sound Organizer” ไปให้กับ “Sound Organizer” 2.0.03 ได้(ฟีเจอร์ข้อมูลที่ไม่รองรับโดย “Sound Organizer” 2.0.03 จะไม่สามารถนำเข้าได้).
 • ในระหว่างการติดตั้งไฟล์นี้, ต้องมั่นใจว่าท่านได้ล็อกอินด้วย Administrator หรือผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ของแอดมินอยู่.
 • เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีโปรแกรมอื่นรบกวนการติดตั้งนี้, ให้ทำการเก็บบันทึกงานทั้งหมดไว้และปิดโปรแกรมอื่น ๆทั้งหมดลงไปก่อน.

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

 1. อ่านและตกลงในข้อความและเงื่อนไขต่าง ๆ .
 2. ดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 3. ยกเลิกซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
 4. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่เก็บบันทึกไว้ และ ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น.
 5. เมื่อมีข้อความแสดงให้ทราบว่าการอัปเกรดนี้ทำได้เสร็จสิ้นแล้ว แสดงขึ้นมา ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้ทำการเลือก "Launch Sound Organizer Now"ไว้แล้ว และคลิกที่ปุ่ม "Finish".

หลังขั้นตอนการติดตั้งเสร็จสิ้นลง, "Sound Organizer" จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ.