• จำนวนไฟล์สูงสุดต่อโฟลเดอร์

    199

   • การค้นหาปฏิทิน

    ได้

   • ประเภทแบตเตอรี่ (ที่ให้มา)

    แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว

   • LCD Backlight

    ได้

   • รูปแบบการบันทึก

    Linear PCM/MP3

   • การชาร์จด้วยการเชื่อมต่อ USB

    ได้

   • หน่วยความจำในตัว

    4 GB

   • จำนวนไฟล์สูงสุด (ทั้งหมด)

    5000 ไฟล์ (รวมจำนวนโฟลเดอร์)

   • การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

    ได้

   • ไมโครโฟนในตัว

    สเตอริโอ (S-Mic)

   • รูปแบบการเล่น

    LPCM/MP3/AAC/WMA

   • VOR

    ได้

   • การบันทึกวิทยุ FM

    ได้

   • จอภาพการบันทึก

    ได้

   • เลือกฉาก

    ได้

   • ฟิลเตอร์โลว์คัท

    ได้

   • ฟังก์ชันการบันทึกแบบซิงโครไนส์

    ได้

   • Divide

    ได้

   • การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ (โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์)

    ได้

   • Digital Pitch Control (ควบคุมความเร็ว)

    ได้

   • ย้ายไฟล์

    ได้

   • อีควอไลเซอร์กราฟิก

    ได้

   • การตัดเสียงรบกวน

    มี (Clear Voice)

   • ลบ

    ได้

   • การกำหนดแทร็ค

    ได้

   • ป้องกัน

    ได้

   • การค้นหาอย่างง่าย

    ได้

   • คัดลอกไฟล์

    ได้

   • A-B Repeat

    ได้

  • กระเป๋า/ถุงพกพา