หมายเลข ID หัวข้อ : 00180395 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/08/2017

ข้อมูลใช้งานร่วมกันได้ของเครื่องบันทึกเสียง / Linear PCM Recorders สำหรับ Windows 8

  เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน:

  • Windows 8 จะต้องได้รับการติดตั้งมาให้จากโรงงานในเครื่องพีซีของท่าน
  • การทำงานไม่สามารถจะรับรองได้ ถ้ามีการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่นไปเป็น Windows 8
  • การทำงานไม่ได้รับการรับประกันสำหรับเครื่องพีซีรุ่นต่าง ๆ ทั้งหมด
  • ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รองรับ Windows 8 และ Windows Pro
  • การทำงานได้รับการตรวจสอบกับโหมดเดสทอปเท่านั้น

  สัญลักษณ์:

  1. O : ใช้งานร่วมกันได้
  2. - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  เครื่องบันทึกเสียง
  รุ่น สถานะใช้งานร่วมกันได้ (USB Connection)
  FS-85USB O
  ICD-AX412F O
  ICD-MX20 O
  ICD-PX312 O
  ICD-PX312M O
  ICD-PX820 O
  ICD-SX713 O
  ICD-SX750 O
  ICD-SX813 O
  ICD-SX850 O
  ICD-SX850D O
  ICD-SX950 O
  ICD-TX50 O
  ICD-UX200F O
  ICD-UX300F O
  ICD-UX400F O
  ICD-UX512F O
  ICD-UX513F O
  ICD-UX523F O
  ICD-UX533F O
  PCM-D50 O
  PCM-M10 O


  ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น Version สถานะที่ใช้งานร่วมกันได้ หมายเหตุ
  Digital Voice Editor   - สำหรับลูกค้า ใครที่มี FS-85USB/ICD-MX20/ICD-SX750/ICD-SX850/ICD-SX850D/ICD-SX950/ICD-PX820: โปรดใช้ Sound Organizer แทน Digital Voice Editor.

  หมายเหตุ: โปรดใช้ Explorer เพื่อก็อปปี้ไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ เพราะ Sound Organizer ไม่สามารถบันทึกเสียงได้
  Sound Forge Audio Studio LE 9.0d O  
  Dragon NaturallySpeaking RE 11.00.200.430 O ถ้าคุณใช้ Dragon NaturallySpeaking RE Ver.9 หรือ 10 ที่ให้มากับ ICD-SX850D.
  โปรดซื้อ Dragon NaturallySpeaking Ver.12 เพิ่ม

  ถ้าคุณใช้ไฟล์  LPEC (msv) โปรดแปลงไฟล์เป็น WAV หรือ MP3 โดย Sound Organizer
  Sound Organizer 1.3 O ดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของ Sound Organizer
  ICD-UX200F/UX300F/UX400F Firmware Update Program 1.01 O  
  ICD-UX512F/UX513F Firmware Update Program 1.02 O  


  หมายเหตุ:
  โดยทั่วไป ระบบและชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ จะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง
  อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย ™ หรือ ® ไม่ได้มีการนำมาใช้ในทุกกรณีในเว็บไซต์นี้