หมายเลข ID หัวข้อ : 00163701 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/11/2016

วิธีการรวมไฟล์เพลงต่าง ๆ ในซอฟต์แวร์ Sound Organizer.

  ถ้าต้องการรวมไฟล์เพลงต่าง ๆ ในซอฟต์แวร์ Sound Organizer, ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้:

  สำคัญ: ถ้าหากต้องใช้รายละเอียดเฉพาะรุ่น เพื่อดำเนินการขั้นตอนใด ๆ ในวิธีการแก้ไขปัญหานี้ให้เสร็จสิ้น, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่อง.

  1. เลือกรายการที่อยู่ใน My Library.
  2. เลือกไฟล์เพลงต่าง ๆ ที่คุณต้องการจะรวม. กดค้างที่คีย์ Ctrl หรือ Shift เพื่อทำการเลือกไฟล์หลาย ๆ ไฟล์.
  3. คลิกที่ Edit Mode จากนั้น คลิกที่ Combine. จะมีภาพแสดงการรวมกันของไฟล์แสดงขึ้นมาในพื้นที่สำหรับแก้ไข.
  4. ลากรูปภาพต่าง ๆ ของไฟล์เพลงไปจัดเรียงตามลำดับที่คุณต้องการ.
  5. คลิกที่ Start จากนั้น คลิกที่ Start Combine ในกรอบที่แสดงขึ้นมา.

  หมายเหตุ:

  • ไฟล์เพลงต่าง ๆ ที่ถูกรวมกันเข้าไปจะถูกบันทึกไว้ที่ My Library.
  • ดูคู่มือการทำงานอย่างสั้น (Quick Operation Guide) ในระหว่างการรวมไฟล์ได้โดยไม่มีการทำให้การทำงานขาดตอนแต่อย่างใด.