หมายเลข ID หัวข้อ : 00163703 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2018

วิธีการเพิ่มหรือลบเครื่องหมายแทรคโดยใช้ Sound Organizer.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่มหรือลบเครื่องหมายแทรคใน Sound Organizer.

  การเพิ่มเครื่องหมายแทรค:

  1. เลือกเพลงที่ท่านต้องการจะเพิ่มเครื่องหมายแทรคจากรายการเพลงนั้น.
  2. คลิกที่ Edit Mode จากด้านขวาบนของหน้าต่าง Sound Organizer.
  3. คลิกที่ Track Mark และรูปลูกคลื่นจะแสดงออกมาในแถบ Edit Mode.
  4. คลิกที่แถบควบคุมการเล่นกลับ เพื่อเล่นเพลง, และจากนั้นคลิกที่ส่วนของเพลงที่ท่านต้องการจะเพิ่มเครื่องหมายแทรค.
  5. ท่านสามารถปรับตำแหน่งเครื่องหมายแทรคโดยการลากเครื่องหมายแทรคและขยับไปทางซ้ายหรือขวา.
  6. คลิกที่ Save.

  การลบเครื่องหมายแทรค:

  1. บนรูปลูกคลื่น, คลิกที่เครื่องหมายแทรคที่ท่านต้องการจะลบ.
  2. คลิกเพื่อทำการลบเครื่องหมายแทรค.
  3. คลิกที่ Save.

  หมายเหตุ:

  • คำสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มเครื่องหมายแทรค สามารถจะเปิดได้โดยการคลิกที่ Help < Add Track Mark to file.
  • เครื่องหมายแทรคไม่สามารถจะเพิ่มหรือลบออกได้เมื่อใช้ Podcast.