หมายเลข ID หัวข้อ : 00197732 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

วิธีการจับคู่และเชื่อมต่อเครื่อง Walkman กับอุปกรณ์ Bluetooth

  ให้ตรวจเช็คดูรายการต่าง ๆ ด้านล่างก่อนที่จะเริ่มทำการจับคู่

  • ต้องมั่นใจว่าได้วางอุปกรณ์ Bluetooth นั้นไว้ในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร (3 ฟุต) จากแต่ละตัว
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งสองมีประจุหรือเพาเวอร์ที่เพียงพอ
  • หยุดการเล่นในเครื่อง Walkman เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงที่ดังขึ้นอย่างกะทันหันที่ออกจากอุปกรณ์ Bluetooth นั้น
  • ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง เครื่องบางรุ่นอาจจะต้องการขั้นตอนพิเศษบางอย่างเพิ่มเติม ท่านสามารถตรวจเช็คดูเรื่องนี้ได้ในคู่มือที่จัดมาให้

  เพื่อทำการจับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ด้านล่าง:

  ข้อสำคัญ: ขั้นตอนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามรุ่นของเครื่อง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องนั้น ๆ

  1. ตั้งค่า ON ให้กับอุปกรณ์ Bluetooth
  2. ตั้งค่าอุปกรณ์ Bluetooth ไปที่ โหมดจับคู่: อุปกรณ์สวนใหญ่จะมีปุ่มหรือสัญลักษณ์ Bluetooth ที่ท่านสามารถกดเพื่อทำให้เครื่องสามารถถูกค้นพบได้
  3. ตั้งเครื่อง Walkman ไปเป็น โหมดลงทะเบียนอุปกรณ์ (Device registration mode) (โหมดการจับคู่)
   ในกรณีของ Android Walkman: ตั้งค่าฟังก์ชัน Bluetooth ไปที่ON ถ้าหากฟังก์ชัน Bluetooth ตั้งไว้เป็น ONเรียบร้อยแล้ว ให้ตั้งไปที่ OFF ก่อน และจากนั้นให้ตั้งกลับมาที่ ON อีกครั้ง
  4. เมื่อชื่อของ อุปกรณ์ Bluetooth แสดงในหน้าจอของเครื่อง Walkman ให้เลือกที่ชื่อนั้น
   ถ้าต้องใส่รหัสผ่านในหน้าจอของ อุปกรณ์ Bluetooth นั้นให้ป้อน 0000
   รหัสผ่าน (Passkey) อาจจะเรียกเป็น Passcode, รหัส PIN , หมายเลข PIN หรือ Password
  5. เมื่อการเชื่อมต่อ Bluetooth ทำได้แล้ว จะมีข้อความเช่นConnection is completed แสดงขึ้นมาบนหน้าจอของเครื่อง Walkman

  ข้อมูลการจับคู่เพิ่มเติม

  เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth จับคู่ได้แล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องทำการจับคู่อีกครั้ง ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:

  • ข้อมูลการจับคู่ถูกลบไปหลังการตรวจซ่อม ฯลฯ
  • เครื่อง Walkman นั้นมีการจับคู่จนถึงขีดจำกัดบนของอุปกรณ์ที่จะสามารถจับคู่ได้ และถ้าหากท่านต้องการจะจับคู่อุปกรณ์อื่นเข้าไปอีก
  • เมื่อข้อมูลการจับคู่ของเครื่อง Walkman ถูกลบออกไปจากอุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อ Bluetooth นั้น
  • ถ้าหากท่านดำเนินการ รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด หรือคืนสภาพไปเป็นการตั้งค่าของโรงงาน ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดของเครื่อง Walkman นั้นจะถูกลบออกไป