หมายเลข ID หัวข้อ : 00163702 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการตัดหรือแบ่งไฟล์ต่าง ๆ ในซอฟต์แวร์ Sound Organizer.

  1. เลือกรายการใน My Library.
  2. จากรายการของไฟล์, เลือกไฟล์เพลงที่ท่านต้องการจะแบ่ง.
  3. คลิกที่ Edit Mode จากนั้นคลิกที่ Divide. รูปลูกคลื่นจะแสดงในพื้นที่สำหรับใช้แก้ไข.
  4. คลิกปุ่ม Playback รูปภาพประกอบในบริเวณควบคุม เพื่อทำการเล่นไฟล์เพลง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Add divide point รูปภาพประกอบในตำแหน่งที่ท่านต้องการจะให้ไฟล์เพลงถูกแยกออกมา. ท่านอาจจะปรับจุดแบ่งนี้ได้ตามต้องการโดยการลากและขยับเครื่องหมายแทรค.
  5. คลิกที่ Start จากนั้นคลิกที่ Start Divide ในกรอบป็อบอัปที่จะแสดงขึ้นมา.

  หมายเหตุ:

  • ไฟล์เพลงที่ถูกแบ่งออกมาจะได้รับการลงทะเบียนไว้ใน My Library.
  • Podcasts ไม่สามารถจะทำการแบ่งได้.
  • ดูที่ คู่มือการใช้งานอย่างเร็ว(Quick Operation Guide) ในขณะที่ทำการรวมไฟล์เพลง จะไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก.

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.