เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

Sony Player Plug-in เวอร์ชั่น 2.1.02.1 สำหรับซอฟต์แวร์ Windows Media Player สามารถเล่นกลับไฟล์เสียงที่ถูกบีบอัด (ไฟล์ dvf/msv) ที่บันทึกด้วย Sony IC Recorder บน Windows Media Player (เวอร์ชั่น 6.4 หรือสูงกว่า) ได้

การแก้ไขจากเวอร์ชั่นก่อนหน้า

 • ซอฟต์แวร์ "Sony Player Plug-in เวอร์ชั่น 2.1.02 สำหรับ Windows Media Player" จะสนับสนุน ICD-PX820/PX820M.
 • ได้มีการปรับปรุงบางอย่างขึ้นมา
 • Readme ได้รับการแก้ไขใหม่เพื่อรองรับกับ Windows 7

ต่อไปนี้เป็นความต้องการขั้นต่ำสุดที่จะใช้กับซอฟต์แวร์นี้

- ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานร่วมกับ Microsoft ได้ (ติดตั้งมาจากโรงงาน):

 • Windows 7®
  (Ultimate/ Professional / Home Premium / Home Basic / Starter)
 • Windows Vista® (เวอร์ชั่น 32bit /64bit) (Service Pack 1 หรือสูงกว่า)
  (Ultimate / Business / Home Premium / Home Basic)
 • Windows® XP (เวอร์ชั่น 32bit) (Service Pack 3 หรือสูงกว่า)
  (Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 / Media Center Edition 2005)
 • Windows 2000 Professional Service Pack 4 หรือสูงกว่า

*ไม่รองรับ Microsoft Windows XP 64-bit edition
- IBM PC/AT หรือคอมแพททิเบิล (โปรแกรมนี้ใช้งานกับ Macintosh ไม่ได้)

- CPU:
  สำหรับ Windows 7, Pentium lll 1GHz processor หรือสูงกว่า
  สำหรับ Windows Vista, Pentium lll 800MHz processor หรือสูงกว่า
  สำหรับ Windows XP/Windows 2000, Pentium II 266MHz processor หรือสูงกว่า
- RAM:
  สำหรับ Windows 7, 1GB (เวอร์ชั่น 32bit ), 2GB (เวอร์ชั่น 64bit ) หรือมากกว่า
  สำหรับ Windows Vista 512MB หรือมากกว่า
  สำหรับ Windows XP/Windows 2000, 128MB หรือมากกว่า
- พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ : 7MB หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของไฟล์เสียงที่ต้องการจัดเก็บ

- การ์ดเสียง : การ์ดเสียงที่ทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ ที่รองรับใด ๆ :

- จอแสดงผล: High color (16 bit) หรือมากกว่า และ 800 x 480 จุด หรือมากกว่า

- Windows Media Player: เวอร์ชั่น 6.4 หรือสูงกว่า (คอมพิวเตอร์นั้นจะต้องเป็นไปตามความต้องการของระบบสำหรับ Windows Media Player)

หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์นี้ไม่รองรับสภาวะแวดล้อมต่อไปนี้

 • ระบบปฏิบัติการอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
 • สภาวะแวดล้อมที่เป็นการอัพเกรดของระบบปฏิบัติการที่ผู้ผลิตได้ติดตั้งมาให้ตั้งแต่แรก
 • สภาวะแวดล้อมของ Multi-boot
 • สภาวะแวดล้อมของ Multi-monitor

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้

Sony Player Plug-in เวอร์ชั่น 2.1.02 สำหรับ Windows Media Player (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อไฟล์: PlayerPlugin2Setup_EN.EXE
ขนาดไฟล์: 5.95 MB (6,245,640 bytes)
ปรับปรุงเมื่อ: 4 มีนาคม 2553

Sony Player Plug-in เวอร์ชั่น 2.1.02 สำหรับ Windows Media Player (ภาษาจีนอย่างง่าย)
ชื่อไฟล์: PlayerPlugin2Setup_CN.EXE
ขนาดไฟล์: 5.93 MB (6,224,472 bytes)
ปรับปรุงเมื่อ: 4 มีนาคม 2553

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Sony Player Plug-in เวอร์ชั่น 2.1.02 สำหรับ Windows Media Player (ภาษาจีนอย่างง่าย)

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 2.1.02

ขนาดของไฟล์

 • 5.93MB

วันที่ออก

 • 2010-03-03

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Windows 2000

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

 1. ก่อนจะทำการดาวน์โหลด ให้ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่
 2. สร้างโฟลเดอร์ SonyTemp ขึ้นมาใหม่ในไดร์ฟ C:
 3. ดาวน์โหลดไฟล์ PlayerPlugin2Setup_CN.EXE (6,079 KB) ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 2
 4. หลังจากที่ทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้เลือกที่ Views > Details ใน Explorer เพื่อตรวจสอบขนาดของไฟล์นั้น
  ถ้าขนาดของไฟล์นั้นไม่เหมือนกันกับของขนาดไฟล์ที่แสดงไว้ด้านบน ให้ดาวน์โหลดไฟล์นั้นใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. ให้ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่
 2. คลิกที่ Start แล้วเลือกที่ Run
  ในกรณีของ Windows 7 / Windows Vista ให้คลิกที่ All Program – Accessories – Run เพื่อเปิดกรอบไดอะล็อกของ Run 
 3. ที่กรอบของ Run ให้พิมพ์ C:\SonyTemp\PlayerPlugin2Setup_CN.EXE และคลิกที่ OK เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง
 4. ทำตามพร็อมพ์ที่ปรากฎบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จ
 5. ทำการรีสตาร์จคอมพิวเตอร์นั้นหลังจากที่ทำการติดตั้งเสร็จแล้ว

วิธีการใช้งาน

 1. เลือกไฟล์ DVF หรือ MSV และดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้น
 2. โปรแกรม Windows Media Player จะเปิดขึ้นมา และการเล่นกลับจะเริ่มขึ้น
  หมายเหตุ: ไฟล์ DVF หรือ MSV นี้สามารถจะเปิดจากตัวโปรแกรม Windows Media Player เองก็ได้