หมายเลข ID หัวข้อ : 00200179 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2018

มีวิธีการอย่างไรบ้าง ในการคัดลอกไฟล์ MP3, WMA, หรือ LPCM/Linear PCM (.wav) จากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปให้กับเครื่อง IC recorder?

  การคัดลอกไฟล์ MP3, WMA, หรือ LPCM/Linear PCM (.wav) จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปให้กับเครื่อง IC recorder.

  ไฟล์ WMA ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถจะคัดลอกไปให้กับเครื่อง IC recorder ได้โดยใช้ Windows Explorer หรือ Macintosh Finder.

  มีสองวิธีที่จะทำการคัดลอกไฟล์ MP3 หรือ LPCM/Linear PCM (.wav) จากฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์:

  • โดยการใช้ซอฟต์แวร์ Digital Voice Editor ที่จัดมาให้
  • โดยการใช้ Windows ® Explorer หรือ Macintosh Finder

  ขั้นตอนต่อไปนี้ เป็นวิธีการคัดลอกไฟล์ MP3, WMA, หรือ LPCM/Linear PCM (.wav) ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ไปให้กับเครื่อง IC recorder โดยใช้ Windows Explorer หรือ Macintosh Finder.

  1. ตรวจสอบดูว่าไฟล์ที่ยูสเซอร์จะทำการคัดลอกเป็นไฟล์ MP3, WMA หรือ LPCM/Linear PCM (.wav). *1
  2. เชื่อมต่อเครื่อง IC recorder เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.
   ในหน้าจอของ Windows; เครื่อง IC recorder จะได้รับการรองรับเป็นไดร์ฟ IC RECORDER ใน My Computer". *2
   ในหน้าจอ Macintosh; ไดร์ฟ IC RECORDER จะแสดงในหน้าเดสทอป. *2
  3. คลิกที่ IC RECORDER เพื่อเปิดไดร์ฟนั้น.
  4. โดยการลากและวาง,คัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์ต่าง ๆ ที่มีไฟล์ต่าง ๆ ไปให้กับไดร์ฟ IC RECORDER ที่ยูสเซอร์เปิดไว้ในขั้นตอนที่ 3 ข้างต้น.

  ลากแล้ววางไฟล์

  1. คลิกค้างไว้,
  2. ลาก
  3. และจากนั้นวาง.

  *เมื่อเครื่อง IC recorder ไม่ได้รับการรองรับ ถึงแม้จะเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว,
  กรุณาคลิกที่นี่