หมายเลข ID หัวข้อ : 00163703 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2018

วิธีการเพิ่มหรือลบเครื่องหมายแทรคโดยใช้ Sound Organizer.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่มหรือลบเครื่องหมายแทรคใน Sound Organizer.

การเพิ่มเครื่องหมายแทรค:

 1. เลือกเพลงที่ท่านต้องการจะเพิ่มเครื่องหมายแทรคจากรายการเพลงนั้น.
 2. คลิกที่ Edit Mode จากด้านขวาบนของหน้าต่าง Sound Organizer.
 3. คลิกที่ Track Mark และรูปลูกคลื่นจะแสดงออกมาในแถบ Edit Mode.
 4. คลิกที่แถบควบคุมการเล่นกลับ เพื่อเล่นเพลง, และจากนั้นคลิกที่ส่วนของเพลงที่ท่านต้องการจะเพิ่มเครื่องหมายแทรค.
 5. ท่านสามารถปรับตำแหน่งเครื่องหมายแทรคโดยการลากเครื่องหมายแทรคและขยับไปทางซ้ายหรือขวา.
 6. คลิกที่ Save.

การลบเครื่องหมายแทรค:

 1. บนรูปลูกคลื่น, คลิกที่เครื่องหมายแทรคที่ท่านต้องการจะลบ.
 2. คลิกเพื่อทำการลบเครื่องหมายแทรค.
 3. คลิกที่ Save.

หมายเหตุ:

 • คำสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มเครื่องหมายแทรค สามารถจะเปิดได้โดยการคลิกที่ Help < Add Track Mark to file.
 • เครื่องหมายแทรคไม่สามารถจะเพิ่มหรือลบออกได้เมื่อใช้ Podcast.