หมายเลข ID หัวข้อ : 00198237 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

เครื่อง Digital Voice Recorder ใช้งานร่วมกันได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple Macintosh ได้หรือไม่?

  เครื่อง บันทึกเสียงรุ่นนี้ใช้งานร่วมกันได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ไว้:

  • Mac OS X v10.2.8 (Jaguar) -*จะต้องเป็นเวอร์ชัน 10.2.8. เวอร์ชั่นก่อนหน้าของ Jaguar ไม่ได้รับการรองรับ.
  • Mac OS X v10.3 (Panther)
  • Mac OS X v10.4 (Tiger)
  • Mac OS X v10.5 (Leopard)
  • Mac OS X v10.6.7 (Snow Leopard)
  • OS X v10.7 (Lion)
  • OS X v10.8 (Mountain Lion)
  • OS X v10.9 (Mavericks)

  หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้กับเครื่องบันทึกนี้ใช้งานร่วมกันไม่ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh.

  .