หมายเลข ID หัวข้อ : 00200179 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2018

มีวิธีการอย่างไรบ้าง ในการคัดลอกไฟล์ MP3, WMA, หรือ LPCM/Linear PCM (.wav) จากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปให้กับเครื่อง IC recorder?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การคัดลอกไฟล์ MP3, WMA, หรือ LPCM/Linear PCM (.wav) จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปให้กับเครื่อง IC recorder.

ไฟล์ WMA ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถจะคัดลอกไปให้กับเครื่อง IC recorder ได้โดยใช้ Windows Explorer หรือ Macintosh Finder.

มีสองวิธีที่จะทำการคัดลอกไฟล์ MP3 หรือ LPCM/Linear PCM (.wav) จากฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์:

 • โดยการใช้ซอฟต์แวร์ Digital Voice Editor ที่จัดมาให้
 • โดยการใช้ Windows ® Explorer หรือ Macintosh Finder

ขั้นตอนต่อไปนี้ เป็นวิธีการคัดลอกไฟล์ MP3, WMA, หรือ LPCM/Linear PCM (.wav) ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ไปให้กับเครื่อง IC recorder โดยใช้ Windows Explorer หรือ Macintosh Finder.

 1. ตรวจสอบดูว่าไฟล์ที่ยูสเซอร์จะทำการคัดลอกเป็นไฟล์ MP3, WMA หรือ LPCM/Linear PCM (.wav). *1
 2. เชื่อมต่อเครื่อง IC recorder เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.
  ในหน้าจอของ Windows; เครื่อง IC recorder จะได้รับการรองรับเป็นไดร์ฟ IC RECORDER ใน My Computer". *2
  ในหน้าจอ Macintosh; ไดร์ฟ IC RECORDER จะแสดงในหน้าเดสทอป. *2
 3. คลิกที่ IC RECORDER เพื่อเปิดไดร์ฟนั้น.
 4. โดยการลากและวาง,คัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์ต่าง ๆ ที่มีไฟล์ต่าง ๆ ไปให้กับไดร์ฟ IC RECORDER ที่ยูสเซอร์เปิดไว้ในขั้นตอนที่ 3 ข้างต้น.

ลากแล้ววางไฟล์

 1. คลิกค้างไว้,
 2. ลาก
 3. และจากนั้นวาง.

*เมื่อเครื่อง IC recorder ไม่ได้รับการรองรับ ถึงแม้จะเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว,
กรุณาคลิกที่นี่