หมายเลข ID หัวข้อ : 00058693 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2021

การรับฟังแบบ One-touch คืออะไร?

  1 ข้อสำคัญ: การรับฟังแบบ One-touch ไม่ได้สามารถใช้งานกับเครื่องของ Sony ได้ครบทั้งหมดทุกรุ่น ถ้าต้องการตรวจเช็คดูว่าเครื่องของท่านใช้งานได้กับการรับฟังแบบ One-touch ได้หรือไม่ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้กับเครื่องของท่าน

  การรับฟังแบบ One-touch จะอนุญาตให้ท่านใช้ฟังก์ชัน NFC สำหรับการเล่นแบบไร้สายของเพงในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แทบเล็ต หรือ Walkman ของท่าน ท่านสามารถจับคู่ เชื่อมต่อ ตัดการเชื่อมต่อ และสลับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่าง ๆโดยเพียงการแตะกับเครื่องหมาย N-Mark ของสองอุปกรณ์เข้ากับอีกอันหนึ่งได้ ทำให้การดำเนินการจับคู่ที่ใช้เวลา ทำได้ง่ายขึ้นเมื่อเชื่อมต่อผ่านทางฟังก์ชัน Bluetooth ในครั้งแรก
  ลำโพงไร้สาย เฮดเซ็ตแบบไร้สาย ระบบโฮมเธียเตอร์ที่มีฟังก์ชัน Bluetooth เครื่องรับ AV และอุปกรณ์ Sony อื่น ๆ ที่มีเครื่องหมาย N-Mark สามารถใช้งานได้กับการรับฟังแบบ One-touch

  ตัวอย่างของเครื่องหมาย N-Mark บนตัวเครื่อง

  สำหรับ WH-1000XM3

  สำหรับ HT-ST5000