หมายเลข ID หัวข้อ : 00057303 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/10/2017

การรอรับคำสั่งของ One-touch (One-touch listening) ไม่ทำงาน

UX Convergence

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฟังค์ชัน NFC ของเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านนั้นได้มีการเปิดไว้อยู่แล้ว

   ถ้าต้องการเปิดฟังค์ชัน NFC (สำหรับ Android 4.1):

   Settings>More...>NFC

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีการปลดล็อคไว้แล้ว
  • ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น ๆ อาจจะไม่สามารถทำการเชื่อมต่อแบบสัมผัสเดียวได้ในขณะที่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นกำลังทำการชาร์จไฟอยู่ ให้ทำการชาร์จไฟให้เสร็จสิ้นก่อน จากนั้นให้ดำเนินการแตะเครื่องต่อไป
  • ถ้าหากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นอยู่ในกระเป๋าหุ้มเครื่อง อุปกรณ์ที่รองรับการแตะอาจจะไม่ตอบสนองต่อการแตะนั้น; ให้ถอดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นออกจากกระเป๋าหุ้มเครื่องออกก่อน
  • ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น ความไวของ NFC อาจจะไม่แรงพอที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยการสัมผัสเดียว ให้ทำการแตะที่อุปกรณ์ที่รองรับการแตะนั้นต่อไป จนกระทั่ง โทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีการสั่น
  • ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น อาจจะจำเป็นต้องทำการติดตั้งแอพในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน เพื่อให้สามารถทำการเชื่อมต่อแบบสัมผัสเดียวได้ ให้ทำการดาวน์โหลดแอพ NFC Easy Connect จาก Google Play และทำการติดตั้งเข้าไป (NFC Easy Connect อาจจะไม่มีให้ในบางประเทศ และ/หรือบางภูมิภาค)
  • ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่รองรับการแตะ อาจจะไม่สามารถทำการเชื่อมต่อแบบสัมผัสเดียวได้ ถ้าหากอุปกรณ์ที่กำลังรอรับการแตะนั้นกำลังทำการชาร์จไฟอยู่และไม่สามารถเปิดเครื่องได้ ให้ทำการชาร์จไฟให้เสร็จสิ้นก่อน จากนั้นจึงทำการเชื่อมต่อแบบสัมผัสเดียว
  • ถ้าหากอุปกรณ์ที่รอการแตะนั้นมีสวิทช์ NFC อยู่ ให้ตั้งไปที่ ON. ให้อ้างอิงกับคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการใช้งานของอุปกรณ์ที่รองรับการแตะนั้นสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.
  • ถ้าหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อท่านแตะอุปกรณ์ที่รอรับการแตะนั้นด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านหลายครั้งแล้ว ให้ทำการเชื่อมต่อ Bluetooth ด้วยตนเอง สำหรับวิธีการเชื่อมต่อ Bluetooth ด้วยตนเอง ของอุปกรณ์ที่รองรับการแตะนั้นให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ที่รองรับการแตะนั้น