หมายเลข ID หัวข้อ : 00196987 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2021

อะไรคือฟังก์ชั่น One-touch ?

    ฟังก์ชัน One-touch ของโซนี่ จะทำงานร่วมกับ Near Field Communication (NFC). โดยการใช้อุปกรณ์ โซนี่ ที่มีฟังก์ชัน One-touch, ยูสเซอร์สามารถจะทำการลงทะเบียนและจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ได้ทันที เพื่อทำการเล่นเพลงและอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องทำการเซ็ตอัปใด ๆ. ฟังก์ชัน One-touch เป็นตัวอ้างอิงของการเชื่อมต่อในทันทีระหว่างอุปกรณ์, และ การรับฟังแบบ One-touch ก็เป็นตัวอ้างอิงฟีเจอร์ การเล่นเพลงที่เป็นไปได้ในบรรดาอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ one-touch.

    การรับฟังแบบ One-touch:
    ด้วยการรับฟังแบบ One-touch, ท่านเพียงแตะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตของท่านประมาณสองสามวินาทีบน อุปกรณ์สำหรับรับฟังที่ท่านต้องการจะเล่นเพลง หรือสตรีมคอนเทนท์ออดิโออื่น ๆ. ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์สำหรับการรับฟังสามารถจะเป็นลำโพงไร้สายหรือหูฟังไร้สายก็ได้. เชื่อมต่ออุปกรณ์โดยอัตโนมัติ.

    การรับฟัง One-touch โดยการใช้ NFC และ Bluetooth เพื่อทำการเชื่อมต่อและสตรีมเพลง ดังนั้นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แทบเล็ตและอุปกรณ์สำหรับรับฟังของท่าน (ลำโพง หรือหูฟัง ฯลฯ) จะต้องรองรับ NFC และ Bluetooth ได้ด้วย.

    ด้วย การรับฟังแบบ one-touch, ท่านสามารถรับฟังคอนเทนท์ได้จาก เครื่องเล่น แอป YouTube แอปวิทยุทางอินเทอร์เน็ต เช่น TuneIn Radio หรือ แอปหนังสือเสียง เป็นต้น.