หมายเลข ID หัวข้อ : 00095639 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019พิมพ์

โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ NFC คืออะไร?

  โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ NFC คือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีฟังก์ชัน Near Field Communication (NFC) ในตัว. โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเหล่านี้ จะมีระบบปฏิบัติการที่เป็น Android 2.3.3 หรือที่ใหม่กว่า. ให้มองหา โลโก้ของ NFC บนตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์โมบาย เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานร่วมกันได้กับ NFC .

  หมายเหตุ:

  • ฟังก์ชัน NFC ของอุปกรณ์ Apple iOS จะใช้งานร่วมกันไม่ได้กับ การเชื่อมต่อแบบสัมผัสเดียว(one-touch connection). (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน, 2017)
  • ฟังก์ชัน NFC จะใช้งานร่วมกันไม่ได้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการ Android 3. x .

  เมื่อท่านใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ทำงานด้วย Android OS ก่อน 4.1, จำเป็นต้องติดตั้ง แอป NFC Easy Connect. ถ้าต้องการดาวน์โหลดแอป NFC Easy Connect , ให้ไปที่หน้าดาวน์โหลด Google Play หรือสแกนที่บาร์โคดสองมิติด้านล่าง โดยใช้ตัวอ่านโคด หรือแอปสแกน.(NFC Easy Connect อาจจะไม่มีให้ใช้ได้ในบางประเทศ และ/หรือบางภูมิภาค.)

  รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ: โทรศัพท์สมาร์ทโฟนบางตัวที่มีระบบปฏิบัติการ Android 4.0 อาจจะมีแอปที่มีฟังก์ชันคล้ายกันติดตั้งไว้แล้ว. ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์โมบายนั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.