หมายเลข ID หัวข้อ : 00233162 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

คู่มือแนะนำการเชื่อมต่อ BRAVIA

    กรุณาเลือกจากกลุ่มของผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ ตามอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อเข้ากับทีวี

    ตามการเลือกของท่าน คู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ และคำแนะนำทั่วไปในวิธีการดำเนินการเชื่อมต่อ