หมายเลข ID หัวข้อ : 00229243 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายแทนเสียง เมื่อรับชมวิดีโออินเทอร์เน็ตจาก YouTube

ท่านสามารถเปิดคำบรรบายแทนเสียง สำหรับวิดีโอ YouTube ได้ในกรณีต่อไปนี้

 • วิดีโอที่มีการเพิ่มคำบรรบายแทนเสียงโดยเจ้าของวิดีโอ
 • วีดีโอที่ใช้ฟีเจอร์แสดงคำบรรยายแทนเสียงอัตโนมัติของ YouTube

ขั้นตอนการเปิดหรือปิด คำบรรยายแทนเสียงในเครื่อง คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือ มีดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2561 รายละเอียดสเปคของแอป YouTube อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ นอกจากนี้, คอนเทนท์ที่แสดงอาจจะแปรผันไปตามภาษาที่เลือกและสภาวะแวดล้อมที่รับชม สำหรับขั้นตอนล่าสุดและข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้
https://support.google.com/youtube/answer/100078เครื่องคอมพิวเตอร์

 • เปิด หรือปิด คำบรรยายแทนเสียง
  1. เลือกและเริ่มเล่นวิดีโอ
  2. ถ้าหากมีคำบรรยาย ไอคอน  จะแสดงในเครื่องเล่นนั้น
  3. ถ้าต้องการเปิดคำบรรยายแทนเสียง ให้คลิกที่
   ไอคอนจะเปลี่ยนเป็น
  4. ถ้าต้องการปิดคำบรรยายแทนเสียง ให้คลิกที่  อีกครั้ง
   ไอคอนจะเปลี่ยนเป็น
    
 • เลือกภาษาของคำบรรยายแทนเสียง
  เลือกภาษาของคำบรรยายแทนเสียงที่แตกต่างออกไปโดยการคลิกที่ไอคอนการตั้งค่าในวิดีโอ
  1. คลิกที่ไอคอน  settings .
  2. คลิกที่ Subtitles/CC ในวิดีโอนั้น
  3. เลือกภาษา
   หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีภาษานั้นในรายการ ให้คลิกที่ Auto-translate และทำการเลือกภาษา ซึ่งเป็นตัวเลือกสำหรับการแปลคำบรรยายแทนเสียงโดยอัตโนมัติ, ที่ทำการแปลโดยใช้ Google Translate

อุปกรณ์มือถือ(Android)

อ้างอิงถึง : https://support.google.com/youtube/answer/100078?co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1

อุปกรณ์มือถือ(iPhone & iPad)

อ้างอิงถึง : https://support.google.com/youtube/answer/100078?co=GENIE.Platform%3DiOS&oco=1