หมายเลข ID หัวข้อ : 00197732 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/04/2018

เครื่อง Walkman ไม่สามารถเชื่อมต่อหรือจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ได้.

  • เครื่อง Walkman ไม่สามารถเชื่อมต่อหรือจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ได้.
  • การเชื่อมต่อ Bluetooth ไม่สามารถทำได้ระหว่าง เครื่อง Walkman และลำโพง.

  ให้ตรวจเช็คดูรายการต่าง ๆ ด้านล่างก่อนที่จะเริ่มทำการจับคู่

  • ต้องมั่นใจว่าได้วางอุปกรณ์ Bluetooth นั้นไว้ในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร (3 ฟุต.) จากแต่ละตัว.
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งสองมีประจุำหรือเพาเวอร์ที่เพียงพอ.
  • หยุดการเล่นในเครื่อง Walkman เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงที่ดังขึ้นอย่างกระทันหันออกจากเอาท์พุทของอุปกรณ์ Bluetooth นั้น.
  • ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง. เครื่องบางรุ่นอาจจะต้องการขั้นตอนพิเศษบางอย่างเพิ่มเติม. ท่านสามารถตรวจเช็คดูเรื่องนี้ได้ในคู่มือที่จัดมาให้.

  เพื่อทำการจับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth , ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ด้านล่าง:

  1. ตั้งค่า ON ให้กับอุปกรณ์ Bluetooth
  2. ตั้งค่าอุปกรณ์ Bluetooth ไปที่ โหมดจับคู่: อุปกรณ์สวนใหญ่จะมีปุ่มหรือสัญลักษณ์ Bluetooth ที่ท่านสามารถกดเพื่อทำให้เครื่องสามารถถูกค้นพบได้.
  3. ตั้งค่าเครื่อง Walkman ไปเป็นโหมด Device registration (โหมดจับคู่).
   ในกรณีของ เครื่อง Android Walkman: ตั้งค่าฟังก์ชัน Bluetooth ไปที่ON. ถ้าหากฟังก์ชัน Bluetooth ตั้งไว้เป็น ONเรียบร้อยแล้ว, ให้ตั้งไปที่ OFF ก่อน และจากนั้นให้ตั้งกลับมาที่ ON อีกครั้ง.
  4. เมื่อชื่อของอุปกรณ์ Bluetooth นั้นแสดงขึ้นมาในหน้าจอของเครื่อง Walkman, ให้เลือกที่ชื่อนั้น.
   ถ้าหากต้องใส่รหัสผ่าน(passkey)ในหน้าจออุปกรณ์ Bluetooth นั้น ให้ป้อน 0000.
   รหัสผ่านอาจจะเรียกเป็น Passcode, PIN code, PIN number หรือ Passwordก็ได้เช่นกัน.
  5. เมื่อการเชื่อมต่อ Bluetooth ทำได้แล้ว จะมีข้อความเช่นConnection is completed แสดงขึ้นมาบนหน้าจอของเครื่อง Walkman.

  ข้อมูลการจับคู่เพิ่มเติม

  เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth จับคู่ได้แล้ว, ก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำการจับคู่ใหม่อีกครั้ง, ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:

  • ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกไปหลังการตรวจซ่อม ฯลฯ.
  • เครื่อง Walkman นั้นมีการจับคู่จนถึงขีดจำกัดบนของอุปกรณ์ที่จะสามารถจับคู่ได้ และถ้าหากท่านต้องการจะจับคู่อุปกรณ์อื่นเข้าไปอีก.
  • เมื่อข้อมูลการจับคู่ของเครื่อง Walkman ถูกลบออกไปจากอุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อ Bluetooth นั้น.
  • ถ้าหากท่านดำเนินการ รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด หรือคืนสภาพไปเป็นการตั้งค่าของโรงงาน, ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดของเครื่อง Walkman นั้นจะถูกลบออกไป.