หมายเลข ID หัวข้อ : 00057339 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

เครื่อง Walkman รุ่นใดบ้างที่รองรับการใช้งานกับ Content Transfer (สำหรับ Mac)?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Content Transfer (สำหรับ Mac) Ver.1.0 จะรองรับการใช้งานกับเครื่อง Walkman รุ่นต่าง ๆ ต่อไปนี้

ชื่อรุ่น:

USA

 • NWZ-W273*
 • NWZ-W274S
 • NWZ-E383/E384/E385

แคนาดา

 • NWZ-W273*
 • NWZ-W274S
 • NWZ-WH303
 • NWZ-E584
 • NWZ-E383/E384/E385

ละตินอเมริกา

 • NWZ-W273*
 • NWZ-W274S
 • NWZ-WH505
 • NWZ-WH303
 • NWZ-E383/E384/E385

ยุโรป

 • NWZ-W273*
 • NWZ-W274S
 • NWZ-WH505
 • NWZ-WH303
 • NWZ-F886
 • NWZ-ZX1
 • NWZ-E583/E584/E585
 • NWZ-E383/E384

จีน

 • NWZ-W273*
 • NWZ-W274S
 • NWZ-WH505
 • NWZ-WH303
 • NWZ-F885
 • NWZ-ZX1

เอเชีย/แปซิฟิก

 • NWZ-W273*
 • NWZ-W274S
 • NWZ-WH505
 • NWZ-WH303
 • NWZ-F886/F887
 • NWZ-ZX1
 • NWZ-E383/E384/E385

รุ่นที่วางจำหน่ายในต่างประเทศ

 • NWZ-W273*
 • NWZ-W274S
 • NWZ-WH505
 • NWZ-WH303
 • NWZ-F886/F887
 • NWZ-ZX1
 • NWZ-E383/E384/E385

* ถ้าหากเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ของเครื่อง Walkman ของท่านเป็นรุ่นที่เก่ากว่า 1.10 จะต้องทำการอัพเดตเข้าไปใหม่