หมายเลข ID หัวข้อ : 00179105 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/11/2019

วิธีการโอนถ่ายเพลงจาก ซอฟต์แวร์ Apple iTunes ไปให้กับเครื่องเล่นแบบพกพาโดยใช้ซอฟต์แวร์ Content Transfer.

  ข้อสำคัญ:

  • ถ้าหากท่านไม่มีเวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชัน Content Transfer ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน, อาจจะหาได้ในเว็บไซต์ส่วนสนับสนุนของโซนี่ (สำหรับรุ่นเครื่องที่ใช้ได้).
  • ท่านสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ได้จากแผ่นซีดีที่ให้มาด้วย (ถ้ามี) หรือ ไฟล์ในเครื่อง Walkman ของท่าน (ถ้ามี). ตรวจเช็คดูคู่มือของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ให้มาด้วยนั้น.
  • การติดตั้ง Content Transfer (เวอร์ชันสำหรับ Windows) ต้องใช้ซอฟต์แวร์ Windows Media Player 11.
  • แนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ Apple iTunes เวอร์ชัน 9 หรือที่ใหม่กว่า กับ ซอฟต์แวร์ Content Transfer เวอร์ชัน 1.3 หรือที่ใหม่กว่า.

  ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อทำการโอนถ่าย ไฟล์ DRM-free iTunes Plus หรือไฟล์อื่น ๆ ที่ไม่มี DRM, เช่น ไฟล์ MP3, ไปให้กับเครื่องเล่นแบบพกพาของท่านโดยใช้ซอฟต์แวร์ Apple iTunes:

  หมายเหตุ: มีกระบวนการ สำหรับตรวจสอบว่าไฟล์ที่่ท่านพยายามจะเล่นนั้นเป็น DRM-free หรือไม่.

  1. เริ่มการทำงานของซอฟต์แวร์ iTunes.
  2. เชื่อมต่อเครื่องเล่นแบบพกพาของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.
  3. เริ่มการทำงานของแอปพลิเคชัน Content Transfer ถ้าหากไม่มีการทำงานขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ.

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่มีแอปพลิเคชัน Content Transfer ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน, จะสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ส่วนสนับสนุนของโซนี่. การติดตั้ง Content Transfer จะต้องใช้ Windows Media Player 11 และซอฟต์แวร์ Itunes ซึ่งแนะนำให้ใช้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ไม่เช่นนั้นไฟล์เพลง Itunes อาจจะไม่มีการโอนถ่ายได้อย่างถูกต้อง.

  4. หาเพลงในซอฟต์แวร์ iTunes.
  5. ลากและวางเพลงเข้าไปในแอปพลิเคชัน Content Transfer.