ภาครับวิทยุ FM
มี
ช่องสัญญาณ Input / Output
เชื่อมต่อด้วย Hi-Speed USB(USB 2.0 compliant)
แหล่งพลังงาน
Built-in Rechargeable lithium-ion Battery, USB power (from a computer via a USB connector of the player)
เวลาในการชาร์จ
ประมาณ 70 นาที
ความจุในการใช้งานจริงอาจแตกต่างไป
4GB
วิธีชาร์จ
ชาร์จผ่าน USB
อุปกรณ์ที่แนบมาด้วย
"WALKMAN" (1), Headphones (1), Quick Start Guide
น้ำหนัก
ประมาณ 30 กรัม
ขนาดในส่วนที่กว้างที่สุด (กว้าง x สูง x ลึก)
84.5 x 22.2 x 13.4 มม.
ระยะเวลาในการเล่นต่อเนื่อง
ประมาณ 20 ชั่วโมง
โหมดการเล่น
Shuffle/Repeat/Repeat 1 Song
การตั้งค่าเสียง
Bass Boost / 5Band equalizer(Heavy/Pop/Jazz/Unique/Custom)
จำนวนเพลง
ประมาณ 890 เพลง
รูปแบบไฟล์เสียงที่รองรับ (WMA)
Bit rate : 32 - 192kbps (รองรับ bit rate หลากหลาย)Sampling frequency : 44.1kHz
รูปแบบไฟล์เสียงที่รองรับ (Linear-PCM)
Bit rate: 1411kbps, Sampling frequency : 44.1kHz
รูปแบบไฟล์เพลงที่รองรับ (AAC)
Bit rate: 16 to 320kbps (Supports variable bit rate (VBR)), Sampling frequency : 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48kHz
รูปแบบไฟล์เสียงที่รองรับ (MP3)
Bit rate : 32 - 320kbps (รองรับ bit rate หลากหลาย)Sampling frequency : 32, 44.1, 48kHz