• ภาครับวิทยุ FM

    มี

   • ช่องสัญญาณ Input / Output

    เชื่อมต่อด้วย Hi-Speed USB(USB 2.0 compliant)

   • แหล่งพลังงาน

    Built-in Rechargeable lithium-ion Battery, USB power (from a computer via a USB connector of the player)

   • เวลาในการชาร์จ

    ประมาณ 70 นาที

   • ความจุในการใช้งานจริงอาจแตกต่างไป

    4GB

   • วิธีชาร์จ

    ชาร์จผ่าน USB

   • อุปกรณ์ที่แนบมาด้วย

    "WALKMAN" (1), Headphones (1), Quick Start Guide

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 30 กรัม

   • ขนาดในส่วนที่กว้างที่สุด (กว้าง x สูง x ลึก)

    84.5 x 22.2 x 13.4 มม.

   • ระยะเวลาในการเล่นต่อเนื่อง

    ประมาณ 20 ชั่วโมง

   • โหมดการเล่น

    Shuffle/Repeat/Repeat 1 Song

   • การตั้งค่าเสียง

    Bass Boost / 5Band equalizer(Heavy/Pop/Jazz/Unique/Custom)

   • จำนวนเพลง

    ประมาณ 890 เพลง

   • รูปแบบไฟล์เสียงที่รองรับ (WMA)

    Bit rate : 32 - 192kbps (รองรับ bit rate หลากหลาย)Sampling frequency : 44.1kHz

   • รูปแบบไฟล์เสียงที่รองรับ (Linear-PCM)

    Bit rate: 1411kbps, Sampling frequency : 44.1kHz

   • รูปแบบไฟล์เพลงที่รองรับ (AAC)

    Bit rate: 16 to 320kbps (Supports variable bit rate (VBR)), Sampling frequency : 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48kHz

   • รูปแบบไฟล์เสียงที่รองรับ (MP3)

    Bit rate : 32 - 320kbps (รองรับ bit rate หลากหลาย)Sampling frequency : 32, 44.1, 48kHz