หมายเลข ID หัวข้อ : 00198794 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/05/2018

ขั้นตอนการจับคู่สำหรับ Sony Android TV

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หน้านี้จะแนะนำคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการจับคู่ Bluetooth สำหรับ Sony Android TV ของท่าน.

ข้อสำคัญ: 

 การจับคู่กับ Sony Android TV

  1. เปิดทีวีขึ้นมา.
  2. กดที่ปุ่ม HOME .
  3. เลือกที่Settings.
  4. เลือกที่Bluetooth settings.
  5. เลือกที่ Add device เพื่อให้ทีวีเข้าสู่โหมดการจับคู่. รายการของอุปกรณ์ ที่ใช้ได้ จะแสดงหลังจากผ่านไปสองสามนาที.
  6. เลือกอุปกรณ์ออดิโอที่ใช้ร่วมกันได้จากเมนู Bluetooth และดำเนินการลงทะเบียนการจับคู่.