อุปกรณ์ที่แนบมาด้วย
หูฟัง / คู่มือการใช้งานอย่างง่าย / หน้ากากสี / ฝาครอบ USB
ช่องสัญญาณ Input / Output
หูฟัง / สาย USB Hi-speed (2.0)
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
81.9 X 22.1 X 13.8 มม.
หน้าจอแสดงผล
จอ LCD สี แสดงผล 3 บรรทัด
แหล่งพลังงาน
แบตเตอรี่ลิเธียมไอ-ออน แบบชาร์จได้ / ต่อพลังงาน USB ผ่านช่อง USB เข้ากับตัวเครื่องเล่น
กำลังขับสูงสุด (16 ohms/mW)
5+5mW
เวลาในการชาร์จ
ประมาณ 60 นาที (ชาร์จ 3 นาที เล่นได้ 3 ชม.)
ภาครับ FM
มี
ขนาดในส่วนที่กว้างที่สุด (กว้าง x สูง x ลึก)
83.7 X 22.3 X 16.2 มม.
ความจุในการใช้งานจริงอาจแตกต่างไป
2GB
วิธีชาร์จ
ผ่านช่องต่อ USB
น้ำหนัก
ประมาณ 28 กรัม
Dynamic Normalizer
มี
การตั้งค่าเสียง
สามารถปรับ Equalizer 5 แบบ (Heavy / Pop / Jazz / Unique / Custom) & Clear Bass
ระบบค้นหาเพลง
All Song/ Artist / Album sort & Folder / File name sort
Clear Audio
Clear Stereo / Clear Bass
โหมดการเล่นเพลง
Normal/ Folder / All Repeat / Folder Repeat / 1 Song Repeat / All Song Shuffle Repeat / Folder Shuffle Repeat
ระยะเวลาในการเล่นต่อเนื่อง
ประมาณ 28 ชม. (128kbps)
รูปแบบไฟล์เพลงที่รองรับ (MP3)
Bit rate: 32 ถึง 320kbps (รองรับ Variable Bit Rate (VBR)), ค่า Sampling frequencies: 32, 44.1, 48kHz
รูปแบบไฟล์เพลงที่รองรับ (WMA)
Bit rate: 32 ถึง 192kbps (รองรับ Variable Bit Rate (VBR)), ค่า Sampling frequencies: 44.1kHz
รูปแบบไฟล์เพลงที่รองรับ (Linear-PCM)
Bit rate:1, 411kbps, Sampling frequency:44.1kHz
รูปแบบไฟล์เพลงที่รองรับ (AAC)
Bit rate: 16 ถึง 320kbps (รองรับ Variable Bit Rate (VBR)), ค่า Sampling frequencies: 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48kHz