หมายเลข ID หัวข้อ : 00181850 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2021พิมพ์

ข้อมูลสำหรับ Windows 10 - อัพเดตวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

  2015-07-29

  ตามที่ได้มีการประกาศจาก Microsoft เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558. ถึงระบบปฏิบัติการล่าสุด Windows 10 - ที่จะเปิดให้ใช้งานได้ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558.
  กรุณาอ้างอิงกับเว็บไซต์ Microsoft สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ.

  ทางบริษัทฯ ในขณะนี้กำลังทำการทดสอบ Windows 10 และจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานด้วยกันได้ หลังเดือนกรกฎาคม 2558. กำหนดการออกจะเปลี่ยนไปตามผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน.

  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นของลูกค้า:
  • รายละเอียดของการใช้งานด้วยกันได้จะมีการโพสต์ ที่นี่ สำหรับให้ท่านอ้างอิงเมื่อการทดสอบเสร็จสมบูรณ์.
  ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ Sony ของท่านกับ Windows 10, ขอแนะนำให้ท่านทำการตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานด้วยกันได้ใด ๆ ที่มีอยู่สำหรับรุ่นเครื่องของท่าน.

  เครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO:
  • ตรวจสอบที่นี่ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานด้วยกันได้, คำแนะนำ, ไดร์ฟเวอร์, ฯลฯ. สำหรับรุ่นเครื่องที่รองรับได้โดย Windows 10.
  โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ไม่มีแผนที่จะจัดให้มีการอัพเกรด, หรือ ไดร์ฟเวอร์และยูติลิตี้, สำหรับเครื่องรุ่นเก่าที่ออกมาพร้อมกับการติดตั้ง Windows 7 หรือ Windows ที่เป็นเวอร์ชั่นเก่ากว่าจากโรงงาน.